100 euro meer schooltoelage per kind

2 familles bruxelloises sur 3 recevront une prime de rentrée en septembre

Twee gezinnen op drie krijgen deze bijkomende schooltoelage. De 105.000 Brusselse gezinnen die van verhoogde gezinstoelagen genieten, zullen een bijkomende toelage van 100 euro per kind ontvangen*.

Op voorstel van de ministers Clerfayt en Gatz, heeft het Brussels parlement groen licht gegeven voor de toekenning onder voorwaarden van deze toelage in het Brussels Gewest.

Deze toelage wordt toegekend in het kader van de crisis die de Brusselse gezinnen treft.

We weten allemaal dat het begin van het schooljaar  voor de gezinnen grote uitgaven met zich meebrengt. Dit jaar komt daar nog de crisis bovenop. De financiële toestand van heel wat gezinnen in het Brussels Gewest is erop achteruit gegaan.

Het is belangrijk dat de overheid erover waakt dat de omstandigheden van het nieuwe schooljaar optimaal zijn. De financiële stress van de start van het nieuwe schooljaar verminderen, is dan ook een prioriteit. De scholieren en studenten zullen te maken krijgen met een bijzondere start na een moeilijk jaar voor de kinderen zowel op psychologisch vlak als op het vlak van nieuwe leermethodes : afstandsleren, zelfstandig het werk organiseren, gevaar voor motivatieverlies, mogelijke spanningen binnen het gezin.

Dit is één van de vele maatregelen die eveneens een positief signaal geeft voor een nieuwe start na een bijzonder moeilijke periode.

2 op 3 Brusselse gezinnen zullen van deze toelage genieten

“ We moeten de minder gegoede gezinnen ondersteunen en beschermen. Zo hebben we 20 miljoen euro vrijgemaakt om een premie van 100 euro per kind toe te kennen aan de gezinnen met de laagste inkomens. In totaal zullen 2 op 3 Brusselse gezinnen van deze toelage genieten. Een steuntje in de rug in deze moeilijke periode”, preciseert minister Bernard Clerfayt.

Laten we niet vergeten dat er aan het begin van de legislatuur een nieuw systeem van gezinsbijslagen werd ingevoerd door het Brussels Gewest dat voortaan bevoegd is voor deze materie. Deze hervorming is positief voor de Brusselse gezinnen.

L'allocation supplémentaire de rentrée viendra à point pour les familles bruxelloises

Hier kan u wat interessante informatie vinden over de gezinsbijslagen in Brussel:

--

* Gezinnen met een inkomen van minder dan 45.000€