2 miljoen euro voor sport voor kinderen jonger dan 10 jaar

Actualiteit
De Brusselse Regering lanceert een projectoproep om de sportinfrastructuren voor kinderen jonger dan 10 jaar te verbeteren.

Om het sportaanbod voor kinderen jonger dan 10 jaar te verbeteren, schrijft het Brussels Gewest een nieuwe projectoproep voor de gemeenten uit. Met welke doelstelling? Een leemte vullen in het aanbod aan sportvoorzieningen voor de initiatie van sport voor kinderen jonger dan 10 jaar, of de bestaande infrastructuur aanpassen.

Het aanbod in de gemeenten vergroten

Op voordracht van Bernard Clerfayt heeft de Brusselse Regering ingestemd met de lancering van een nieuwe projectoproep ter versterking van het aanbod aan buurtsportinfrastructuren voor jonge kinderen. Er werd een bedrag van 2 miljoen euro voorbehouden voor de financiering van de verschillende projecten. De gemeenten hebben tot en met 31 juli 2023 de tijd om hun kandidatuurdossiers in te dienen.

“Sport leidt tot sociaal contact, brengt mensen bijeen, is vormend en zorgt voor persoonlijke ontwikkeling. Sport draagt bij aan een goede algemene gezondheid, stimuleert het zelfvertrouwen en brengt de burgers waarden bij die essentieel zijn om harmonieus samen te leven. Deze talrijke voordelen moeten eveneens ten goede komen aan jonge kinderen. Om die reden nodig ik de gemeenten uit om infrastructuren voor te stellen die het bevorderen van hun fysieke activiteit mogelijk maken”, verklaart Bernard Clerfayt.

Een brede waaier aan voordelen

Het is een feit: sport heeft talrijke voordelen. Voornamelijk voor onze gezondheid, maar niet alleen daarvoor. Sport versterkt ook de sociale cohesie in de wijken en zorgt voor plezier en ontspanning.