2 miljoen euro om sportactiviteiten voor jonge kinderen in Brussels Gewest te bevorderen

Persbericht

Op voordracht van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister verantwoordelijk voor de gemeentelijke sportinfrastructuur, heeft de Brusselse Regering ingestemd met de lancering van een nieuwe projectoproep ter bevordering van het aanbod aan buurtsportinfrastructuren voor jonge kinderen. Het Gewest trekt daartoe een budget van 2 miljoen euro uit.

Het is een feit: sport heeft talrijke voordelen. Voornamelijk voor onze gezondheid, maar niet alleen daarvoor. Sport versterkt ook de sociale cohesie in de wijken en zorgt voor plezier en ontspanning.

“Niet alle Brusselaars, en zeker onze kinderen niet, kunnen gebruikmaken van kwaliteitsvolle buurtsportinfrastructuren. Veel Brusselaars stellen vast dat het aanbod aan speelpleinen in hun wijk onvoldoende of verouderd is", stelt Bernard Clerfayt.

Om dit aanbod en de levenskwaliteit in de stad te verbeteren, schrijft het Brussels Gewest een nieuwe projectoproep voor de gemeenten uit. Met welke doelstelling? Een leemte vullen in het aanbod aan sportvoorzieningen voor de initiatie van sport voor jonge kinderen (10 jaar en jonger) of de bestaande infrastructuur aanpassen.

“Sport leidt tot sociaal contact, brengt mensen bijeen, is vormend en zorgt voor persoonlijke ontwikkeling. Sport draagt bij aan een goede algemene gezondheid, stimuleert het zelfvertrouwen en brengt de burgers waarden bij die essentieel zijn om harmonieus samen te leven. Deze talrijke voordelen moeten eveneens ten goede komen aan jonge kinderen. Om die reden nodig ik de gemeenten uit om infrastructuren voor te stellen die het bevorderen van hun fysieke activiteit mogelijk maken”, verklaart Bernard Clerfayt.

De Brusselse Regering heeft een bedrag van 2 miljoen euro voorbehouden voor de financiering van de verschillende projecten. De gemeenten hebben tot en met 30 juni 2023 de tijd om hun kandidatuurdossiers in te dienen.

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45