24 uur voor het klimaat: Brusselse initiatieven kunnen zich inschrijven

Actualiteit
24 uur voor het klimaat: Bernard Clerfayt nodigt de projectdragers uit om zich in te schrijven.

Het actieplan dat in oktober 2014 door de Europese Raad werd vastgesteld, is meer dan ooit actueel. Het bepaalt dat er minstens 40% minder broeikasgassen mogen worden uitgestoten en dat er 32% meer hernieuwbare energie en energie-efficiënte moet worden bekomen.

Om te tonen hoe deze prioriteiten vorm krijgen, geeft de Brusselse studio van de World Press Club Alliance for Climate de Brusselse projectdragers die zich inschrijven in de strijd tegen de klimaatopwarming de kans om hun initiatieven te valoriseren tijdens de 24 uur voor het klimaat die plaatsvinden op vrijdag 23 oktober. Het evenement zal wereldwijd worden uitgezonden.

Schrijf uw project vóór 30 september in voor de 24 uur voor het klimaat

Door u in te schrijven, zal uw activiteit of project misschien meer zichtbaarheid krijgen. Geef een extra kans aan uw onderneming, vereniging, gemeentebestuur of gewestelijke bestuur, die één actie of verschillende acties ontwikkelen of plannen die in de lijn liggen van de strijd tegen de klimaatopwarming. Vul dit formulier in om deel te nemen vóór 30 september. Uw voorstel zal worden voorgelegd aan het selectiecomité dat specifiek samengesteld werd om de Brusselse projecten uit te kiezen. En … voor de geselecteerde projecten zullen video’s worden gemaakt door professionals.

Strijd tegen klimaatopwarming dankzij digitale technologieën, en werkgelegenheid creëren

Alle initiatieven op het terrein zijn belangrijk om de klimaatdoelstellingen tegen 2030 te behalen. Of ze nu publiek of privaat zijn, en gedragen worden door burgers of verenigingen.

Voor de Brusselse minister Bernard Clerfayt, "gaat het om het waarborgen van duurzame leefomstandigheden voor iedereen. Bovendien integreert een groot deel van deze projecten digitale technologieën om bijvoorbeeld de industriële productie of het energieverbruik van gebouwen te optimaliseren. En de meeste van deze projecten zorgen voor duurzame en lokale werkgelegenheid”.

Brussels Gewest moet zijn talrijke troeven benutten

Mobiliteit, kringloopeconomie, afvalbeheer, duurzame financiën, luchtkwaliteit, waterbeheer, biodiversiteit, energie, lage-energiegebouwen, milieuwetgeving, etc.: er zijn talrijke activiteitensectoren die in aanmerking komen. Tal van sectoren zijn betrokken en in Brussel worden ontzettend veel initiatieven ontwikkeld.

De 24 uur voor het klimaat, een evenement dat wereldwijd door de media verslagen zal worden, is een mooie kans voor het Brussels Gewest om zijn knowhow en de initiatieven die op zijn grondgebied ontstaan en groeien, te valoriseren. Gedurende 24 uur zal het gebeuren in de ene na de andere tijdzone door verschillende persclubs live worden uitgezonden.