Aantal jobs in sociale economie afgelopen 5 jaar met bijna 9% gestegen

Aantal jobs in sociale economie afgelopen 5 jaar met bijna 9% gestegen

Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk, gaf onlangs een toespraak naar aanleiding van de intergroep rond sociale economie van het Europees Parlement. Hij benadrukte de belangrijke rol van de sociale economie-bedrijven voor de arbeidsmarkt. In 2018 vertegenwoordigden ze 12% van de werkgelegenheid in Wallonië en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De integrale toespraak leest u hieronder.

De crisis die we doormaken, schudt de fundamenten van onze economie door elkaar.

Dit is een belangrijk en noodzakelijk “momentum” om bepaalde paradigma's waarop onze economie en dus werkgelegenheid zijn gebaseerd, te herzien, te moderniseren en te verbeteren.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben sociale en democratische ondernemingen van oudsher een belangrijke rol gespeeld in het gewestelijk productieapparaat en in de opdrachten inzake socio-professionele integratie die ze dagelijks vervullen voor de meest kwetsbare doelgroepen van de arbeidsmarkt.

In Brussel zorgt een vernieuwend regelgevingskader ervoor dat sociale economie, net als de intrinsieke opdrachten die aan deze ondernemingen worden toegewezen, erkend wordt als een volwaardige economische sector. Deze erkenning berust op de Europese EMES-criteria:

  • een economisch project implementeren;
  • streven naar een maatschappelijk doel;
  • een democratisch bestuur uitoefenen;
  • en het principe van een gematigde loonspanning hanteren.

De Brusselse regering staat volledig achter de professionalisering van de sector van de sociale economie in haar opdrachten van socio-professionele integratie van werkzoekenden die het verst verwijderd zijn van de arbeidsmarkt. Dit houdt in dat een mandaat wordt toegekend en financiering wordt voorzien voor de verwezenlijking van een integratieprogramma als een dienst van algemeen economisch belang (DAEB).

Sociale en democratische ondernemingen belichamen waarden die ons in staat stellen zo goed mogelijk in te spelen op de behoeften van een stadsgewest als Brussel.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt, net als veel andere Europese steden, geconfronteerd met aanzienlijke sociaaleconomische verschillen op zijn grondgebied: hoge werkloosheid, toenemende armoede, uitsluiting van achtergestelde sociale groepen in wijken die gekenmerkt worden door armoede ... Economische groei zorgt dan wel voor werkgelegenheid, het kan ten koste gaan van de samenhang van stedelijke gebieden. En de sociale impact van de Covid-19-crisis dreigt de paradox van grote steden die tegelijkertijd zorgen voor rijkdom en armoede, integratie en uitsluiting, te versterken.

De activiteiten op vlak van sociale economie spelen een cruciale rol op de arbeidsmarkt.

Het laatste katern van het Observatorium waarin een inventaris van de sociale economie wordt opgesteld voor 2017-2018 benadrukt het belang van de sociale economie voor de werkgelegenheid.

Ondernemingen in sociale economie vertegenwoordigden 12% van de werkgelegenheid in Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2018, maar meer dan 20% van de netto jobcreatie in België.

Deze jobs worden in meer dan 68% gevallen door vrouwen ingevuld. En bijna 1 op de 5 werknemers is ouder dan 55.

In de afgelopen vijf jaar is het totaal aantal jobs in de sociale economie met bijna 9% gestegen, terwijl dat aantal in de traditionele economie steeg met 2%.

Met de sociale crisis die ons te wachten staat, moeten deze sociale ondernemingen worden ondersteund en geïntegreerd in het Europese economische weefsel.

In Brussel zijn 95% van de Brusselse sociale ondernemingen verenigingen die actief zijn in tal van sectoren, en meer in het bijzonder in de sectoren "volksgezondheid en sociale actie", "andere dienstenactiviteiten" en "onderwijs en opleiding".

Coöperatieve ondernemingen genereren het grootste deel van de jobs in de groot- en kleinhandel.

De Brusselse regering heeft krachtige maatregelen genomen in het kader van maatregelen ter ondersteuning van Brusselse bedrijven en ondernemers die getroffen zijn door de strijd tegen de verspreiding van het COVID-19-virus, en heeft economische steun en sectorale ondersteuningsmaatregelen ter beschikking gesteld van sociale inschakelingsondernemingen  die actief zijn in de betrokken activiteiten zodat ze hun veerkracht kunnen versterken.

Door de sociale economie te ondersteunen, creëren we een lokaal verankerde meerwaarde. Door lokale toegevoegde waarde te creëren, creëren we lokale banen die niet kunnen worden verplaatst.

Europa moet de sociale economie naar waarde schatten. Hiertoe moeten ook social profit ondernemingen als volwaardig ondernemingen worden erkend.  

We moeten voortbouwen op de opdrachten van deze sociale ondernemingen inzake duurzame integratie van alle werknemers en met name de meest gediscrimineerde categorieën. We moeten de werkgelegenheid voor jongeren in sociale ondernemingen stimuleren, maar ook en vooral voortbouwen op hun aanpassingsvermogen en hun veerkracht om de wisselvalligheden van de mensheid het hoofd te bieden.

Europa kan en moet vandaag een krachtig signaal geven door samen te werken met sociale ondernemingen die zich willen professionaliseren in de duurzame integratie voor eenieder en daarbij willen streven naar steeds meer autonomie.