ART2WORK : “… de beste versie van mezelf worden”

Actualiteit
Minister Bernard Clerfayt bezoekt Art2Work, hier in gesprek met de directeur van het centrum, Wim Embrechts.

Voor talrijke Brusselse jongeren die in wijken wonen waar het dagelijkse leven een harde uiting is van sociale spanningen en het ontbreken van banden met de economische wereld, vergt het plannen van een professioneel project enorm veel energie.

Het Brussels Gewest heeft daarom actoren op het terrein willen mobiliseren, vaak burgerinitiatieven, uit de verenigingssector of uit het maatschappelijk middenveld. Waarom zijn ze essentieel?  Juist om het echte potentieel van jongeren in deze buurten te mobiliseren. Omdat de diensten die geïntegreerd zijn in ons Gewestelijk Werkgelegenheidsagentschap Actiris, hen niet altijd kunnen bereiken.

Op donderdag 23 juni bracht minister van Werk Bernard Clerfayt een bezoek aan ART2WORK. Het team werkt met laaggeschoolde jongeren en helpt hen hun persoonlijke en professionele projecten te ontwikkelen. Het verwerven van zelfvertrouwen, het omzetten van hun projecten in concrete acties en het zoeken naar middelen zoals opleidingen zijn allemaal doelstellingen die voor elke jongere moeten worden bereikt. Een individueel coachingstraject maakt deel uit van het proces en wordt hen systematisch aangeboden.

ART2WORK biedt professionele ondersteuning aan ongeveer 50 jongvolwassenen per jaar (tussen 18 en 30 jaar oud). De overgrote meerderheid van hen voltooit het traject (80%), en 85% onderneemt actie op professioneel vlak (werk, opleiding, stage of vrijwilligerswerk).

Wim Embrechts, directeur van het centrum, legt de nadruk op de fundamenten waarop de deelnemers kunnen terugvallen om werk te vinden of een opleiding te starten: je ontwikkelen als persoon, je leven in eigen handen nemen, meer zelfvertrouwen verwerven. Zoals een deelneemster, Alina, het zo mooi verwoordt: "Ik wil de beste versie van mezelf worden.”