Bemoedigende trend voor jonge werkzoekenden

Actualiteit
Jeunes chercheurs d'emploi

Het aantal Brusselaren dat als werkzoekende is ingeschreven bij Actiris is minder hoog dan een jaar geleden, in juni 2021. En hoewel de totale afname 3,9% is, is deze opvallender voor jongeren onder de 25 jaar: 5,2% minder werkzoekenden op jaarbasis. Dit maakt Actiris deze maandagochtend bekend in een persbericht.

Voor sommige jongeren blijft de toegang tot werk een uitdaging

Van de jongere werkzoekenden blijven sommige een kwetsbare positie houden om de arbeidsmarkt te kunnen betreden. Van de ingeschreven werkzoekenden ontvangt namelijk 14,6% het leefloon (OCMW), terwijl van de jonge werkzoekenden 28,3% ondersteuning ontvangt van het OCMW. Dit grote aandeel van jongeren maakt weliswaar het negatieve effect van de afschaffing van de wacht- en overbruggingsuitkeringen duidelijk, maar wijst ook op de problemen die jongeren onder de 25 jaar tegenkomen in hun traject naar een baan.

Om jongeren te ondersteunen bij het zoeken van werk, biedt Actiris specifieke formules, evenals andere vormen van hulp die voor hen geschikt kunnen zijn:

Actiris verzamelt steeds meer vacatures: +37,3%

Ander goed nieuws dat Actiris bekendmaakte: het aantal rechtstreeks ontvangen vacatures is met 37,3% gestegen in vergelijking met juni 2021. De belangrijkste verklaring hiervoor is het hogere aantal verzamelde vacatures van het type 'interim’. In juni heeft Actiris 2836 ontvangen vacatures van het type ‘interim’ geregistreerd, terwijl dit aantal vorig jaar 1501 en in juni 2020 141 bedroeg. Het herstel van de sectoren die door de gezondheidsmaatregelen zijn getroffen is ook een verklaring voor deze toename.