Aanbod beroepsopleidingen versterken met oog op evolutie van vaardigheden

Actualiteit
evolutie van vaardigheden

Manpower Group heeft net een nieuwe editie van de studie “Skills Revolution” op zijn Belgische website gepubliceerd. In deze studie wordt de vaststelling bevestigd dat de digitalisering versneld plaatsvindt als gevolg van de coronacrisis: “Het betreft een tijdswinst van drie jaar.”

In België “heeft 36% van de bevraagde werkgevers hun digitalisering tijdens de COVID-19-pandemie versneld”.

Hoe meer bedrijven digitaliseren, hoe meer jobs ze crëeren

Als minister van Werk en Digitalisering ben ik blij met de positieve impact die de digitalisering op de tewerkstelling heeft: “91% van de Belgische werkgevers die hun processen automatiseren, is van plan om extra personeelsleden aan te werven of hun personeelsbestand te behouden […].”

Beroepsopleiding moet tegemoetkomen aan evolutie van nieuwe competentievereisten

Het is bijzonder interessant om vast te stellen dat het aantal gecreëerde posten in de ondernemingen die hun digitaliseringsproces versneld hebben, groter is dan het aantal functies dat minder nuttig geworden is als gevolg van deze transformatie.

Door het aanbod aan beroepsopleidingen te versterken in met name de digitale sector, bereiden we mensen die tijdelijk werkloos zijn, voor om weer aan het werk te gaan, alsook alle werkzoekenden om hun inzetbaarheid te vergroten op een arbeidsmarkt die in volle transformatie is.

Dit zijn de sectoren die het meest betrokken zijn bij deze evolutie en dus de meeste jobs voortbrengen: de bouw, de financiële sector, het verzekeringswezen, de immobiliën en de diensten aan bedrijven.

In de studie worden de grote verschillen tussen de ontwikkelingen benadrukt met de vaststelling dat de zoektocht naar nieuw talent echt van start gaat voor de meest innoverende sectoren. “Het gaat hierbij om de groeisectoren, met name in de technologie, de digitale communicatie, de logistiek, de gezondheidszorg en de consultancy. Er is een grote vraag naar tal van profielen, of het nu gaat om projectmanagers, ingenieurs, data- of risicoanalisten, specialisten in digitale communicatie of IT-professionals.”

(Bovenstaande grafiek: © Manpower Group België)