Brussels Gewest wil dolfinaria op haar grondgebied verbieden

Actualiteit
Brussels Gewest wil dolfinaria op haar grondgebied verbieden

Op voorstel van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn, heeft de Brusselse regering in eerste lezing haar goedkeuring gehecht aan een ontwerp van ordonnantie om het houden van walvisachtigen en zeeroofdieren te verbieden op haar grondgebied. Dolfijnen, maar ook orka’s, zeehonden en zeeleeuwen zullen dus niet kunnen worden gebruikt voor publieksvermaak in potentiële waterparken.

Burgers maken zich steeds meer zorgen over het welzijn van de dieren. En velen van hen uiten hun ernstige bezorgdheid over het lot van dolfijnen, orka's, bruinvissen, maar ook zeeleeuwen en zeehonden die worden uitgebuit in dolfinaria. Om tegemoet te komen aan hun bezorgdheid, heb ik besloten om het houden van walvisachtigen en zeeroofdieren (zeeleeuwen en zeehonden) op het Brussels grondgebied te verbieden.

“Door het houden van walvisachtigen en andere zeezoogdieren te verbieden, zorg ik er ook voor dat het onmogelijk wordt om een ​​waterpark op het Brussels grondgebied te vestigen. De negatieve gevolgen van gevangenschap voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van deze dieren zijn al langer bekend. Talrijke landen hebben al zeer beschermende wetgeving voor zeedieren aangenomen. Ook hier moeten we onze relatie met de dieren herzien. Vinden we het echt leuk om deze dieren in het water te zien springen in ruil voor een paar visjes? Willen we voor onze kinderen een beeld scheppen waarbij dieren als slaven worden behandeld?” vraagt de Brusselse minister zich af.