Brussels hacks the crisis : Het Brussels Gewest vindt zich heruit dank zij ideeën van zijn burgers

Op voorstel van Bernard Clerfayt, Brussels Minister voor Digitalisering, werkt het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) samen met Open Knowledge Belgium en doet daarbij een beroep op de Brusselse start-up CitizenLab en zijn participatieplatform. Daarmee wil het Gewest Brusselaars bevragen hoe zij de post-Covid fase zien en de twee ideeën met de meeste impact ontwikkelen tot digitale applicaties tijdens de Open Summer of Code.

Vanaf vandaag 5 juni zijn ideeën van alle Brusselaars om de levenskwaliteit in het Brussels Gewest te  verbeteren welkom op het platform participate.smartcity.brussels. Een burgerparticipatie-systeem dat democratisch en respectvol omgaat met de verwachtingen van de Brusselaars, die zo zelf het heft in handen nemen in hun stad. Het platform maakt het elke Brusselaar mogelijk om op een heel concrete en directe manier deel te nemen aan het beleid in het kader van het project «  Brussels hacks the crisis ».

Met dit project laat het Gewest zien dat het voorstander is van een nieuw participatiemodel dat discussie toelaat over complexe vraagstukken. Met participate.smartcity.brussels kunnen Brusselaars ideeën doorgeven, stemmen voor het « beste » idee en ze becommentariëren.

Dit project sluit aan bij het gewestelijk bestuursakkoord 2019-2024 dat de ambitie heeft Brussel om te vormen tot een « smart city » en daarbij ook een participartief en inclusief beslissingsproces wil voorzien. Brussels hacks the crisis, een project in verschillende stappen

Tot en met 21 juni kunnen Brusselaars, via participate.smartcity.brussels, hun ideeën posten over hoe zij hun stad hertekenen na de Covid 19-pandemie en de lockdown. Het Brussels Gewest  wil inderdaad zijn bevolking maximaal betrekken bij  het creeëren van een nieuw Brussel.

De volgende themas zijn voorzien: new way of working, new way of learning, lokale handel en cultuur & solidariteit.

Een expertenjury selecteert de vijf beste ideeën waarop burgers dan kunnen stemmen, op het platform participate.smartcity.brussels. De twee ideeën die het meeste stemmen halen, worden dan  ontwikkeld in een digitale applicatie in de maand juli, tijdens de Open Summer of Code (https://summerofcode.be/), door gemotiveerde studententeams. En in juli ontwikkelen de studenten een concreet applicatie-prototype rond deze 2 ideeën.

Bernard Clerfayt, Brussels Minister voor Digitalisering : “Met ‘Brussels hacks the crisis’ wil ik van de burgerparticipatie een conditio sine qua non maken voor de opbouw van het post-Covid-Brussel. Deze consultatieprocedure is noodzakelijk om tegemoet te komen aan de verwachtingen en de noden van de Brusselaars en om hun levenskwaliteit te verbeteren. Sinds het begin van de crisis is het digitale onvermijdelijk geworden in het dagelijkse leven van de Brusselaars. Ik ben ervan overtuigd dat het digitale even onontbeerlijk zal zijn na de crisis en een noodzakelijke tool zal blijken bij de relance.”

Céline Vanderborght, project leader CIRB : “Smart City bedenkt nieuwe oplossingen om het welzijn van haar burgers te verbeteren. Om dit doel optimaal te bereiken, moeten we burgers, onze eindgebruikers, meteen meenemen in de ontwikkeling van deze nieuwe oplossingen. Dit is precies de kern van dit "Brussel hacks the crisis"-project, dat burgers in staat stelt ideeën door te geven, te stemmen maar ook deel te nemen aan het ontwerp en de definitie van de functies van deze toekomstige slimme diensten. En daarom samen oplossingen te bedenken om de Brusselaars te helpen in het leven na Covid-19 en de lockdown. "

Aline Muylaert, mede-oprichter van CitizenLab : “We zijn trots dat we Smart City Brussels mogen ondersteunen in dit project. CitizenLab is 5 jaar geleden in Brussel opgericht met als doel burgerparticipatie op lokaal niveau te versterken en dit initiatief toont aan dat de overheid steeds meer naar burgers luistert".

Dries Van Ransbeeck, algemeen coördinator Open Knowledge Belgium: “Met deze publieke oproep tot open innovatie willen we projectideeën verzamelen die aan de hand van co-creatie tussen burgers, overheidsexperts en open source ontwikkelaars zullen worden omgezet tot 2 prototypes tijdens Open Summer of Code. Door burgers in het proces te betrekken, krijgt iedereen de kans om zelf concrete oplossingen te bedenken voor maatschappelijke thema's.”

Aan de slag

Meer informatie vindt u op participate.smartcity.brussels en op www.smartcity.brussels. Laat uw stem horen, doe creatief mee, geef uw ideeën door en maak ze bekend bij andere Brusselaars, stem ...! En bepaal zelf mee een betere toekomst voor Brussel.

Contact

Kabinet van Minister B. Clerfayt, Pauline LORBAT, plorbat@gov.brussels – 0485 89 47 45 CIBG : Tony DE COUX, tdecoux@cibg.brussels - 0499 96 64 59