Brussels relanceplan: werk en steun voor kwetsbare families zijn prioritair

Actualiteit

De Brusselse Regering vervolledigt haar noodmaatregelen voor de relance door een bijkomend budget van 120 miljoen euro vrij te maken. Deze nieuwe fase in het relanceplan zal binnenkort voorgesteld worden aan het Brussels Parlement.

Deze nieuwe reeks maatregelen die de Brusselse Regering trof, heeft rechtstreeks betrekking op personen en ondernemingen die ondersteuning van de overheden nodig hebben. Minister Bernard CLERFAYT stuurt het beleid aan voor de werkzoekenden en de gezinnen.

Maatregelen inzake tewerkstelling en gezinsbijslagen

Speciale premie voor nieuwe schooljaar voor meest kwetsbare gezinnen

Elk gezin dat in aanmerking komt voor verhoogde uitkeringen, zal een premie voor het nieuwe schooljaar van 100 euro ontvangen. De bedoeling is de door de coronaviruscrisis toegenomen armoede te bestrijden. Vóór de crisis leefde 1 op de 5 kinderen reeds in armoede.

Opleidingen, meerwaarde voor inzetbaarheid

Het opleidingsaanbod zal uitgebreid en aangepast worden voor beroepen die leiden tot duurzame en kwaliteitsvolle jobs. De knelpuntberoepen zullen eveneens een prioritaire pijler vormen.

Een gebrek aan opleiding blijft immers de belangrijkste verklaring voor de werkloosheid in het Brussels Gewest. Het verwerven van nieuwe competenties – op het vlak van taal, digitale technologieën en vakkennis – moet een verplichte stap worden voor werkzoekenden om hun inzetbaarheid te vergroten.

Kwaliteitsvolle begeleiding bieden

We zullen de begeleidingsprocedures van Actiris voor de werkzoekenden en de werkgevers optimaliseren. Het is noodzakelijk dat de werkgevers ingelicht en geadviseerd worden inzake rekrutering, maar ook op het vlak van HR-beheer om risico’s op ontslag zo veel mogelijk te voorkomen.

Tegelijk wordt de digitalisering van de diensten van Actiris voortgezet om werkzoekenden en werkgevers aan te sporen voordeel te halen uit de digitale tools en diensten. De digitalisering maakt het mogelijk om de administratieve taken vlotter te laten verlopen en lichter te maken. Door aan efficiëntie te winnen, kunnen de tewerkstellingsconsulenten zich concentreren op de begeleiding van de doelgroepen die er het meeste nood aan hebben.

Oprichting “Opveringsfonds”

Het “Opveringsfonds” zal ervoor zorgen dat werknemers die ontslagen werden in het kader van een faillissement als gevolg van de coronacrisis, begeleiding op maat krijgen en een aangepast outplacementtraject kunnen volgen.

De eerste weken zijn belangrijk om de competenties van de nieuwe werkzoekenden te activeren en te vermijden dat ze vast komen te zitten in de werkloosheid.

Steunmaatregelen voor tewerkstelling voor slachtoffers crisis

Zelfstandigen van wie de activiteit zwaar te lijden had onder de crisis, verkeren in de meest precaire situatie en zijn onbetwistbaar het meest kwetsbaar.

We hebben een belangrijke maatregel goedgekeurd om deze zware crisissituaties van zelfstandigen die failliet zijn gegaan, aan te pakken door het contingent personen dat gebruik kan maken van artikel 60, te verhogen. Dit mechanisme zorgt ervoor dat mensen die geen toegang hebben tot werkloosheid, kunnen werken en hun rechten op sociale zekerheid kunnen herwinnen.