Nieuwsupdate met Bernard Clerfayt: gezondheidsmaatregelen, economie, werk, etc.

Actualiteit
De minister van Werk, Bernard Clerfayt, in de studio’s van BX1 voor de uitzending "L'interview" met Fabrice Grosfilley

De Brusselse minister Bernard Clerfayt was te gast bij Fabrice Grofilley voor “L’interview” van BX1+ op donderdag 18 november 2021. Hieronder volgt een samenvatting van de uitzending.

Gegevensbeveiliging op Bruvax

Wat de bescherming van de persoonsgegevens op het Bruvax-platform betreft, benadrukte Bernard Clerfayt hoe belangrijk en moeilijk het is om een evenwicht te vinden tussen het gebruiksgemak en de beveiliging van de gegevens. In dit geval waren mensen met slechte bedoelingen aan het frauderen. Er werd voor extra beveiliging gezorgd zonder dat de registratie voor vaccinatie wordt bemoeilijkt.

Pandemie en gezondheidsmaatregelen

De minister benadrukte bovenal dat we te maken hebben met een virus dat voortdurend evolueert. “Al degenen die beslissingen moeten nemen, moeten op hun hoede zijn”, aldus Bernard Clerfayt, die erop wijst dat de maatregelen voortdurend aangepast moeten worden aan een nieuwe realiteit. Gezien de toename van het aantal besmettingen moeten er maatregelen worden genomen.

Het is onvermijdelijk dat, telkens wanneer er maatregelen moeten worden genomen, “het sociale leven, het economische leven, het uitgaansleven en onze relaties worden gehinderd”. Bernard Clerfayt merkt op dat “het een noodzaak is, als we deze ziekte collectief willen bestrijden”.

Daling van de werkloosheid?

De Brusselse minister van Werk herinnert aan de handhaving van maatregelen als de tijdelijke werkloosheid, het overbruggingsrecht en de opschorting van faillissementen. Deze maatregelen zouden op 1 januari worden stopgezet.
“Ik denk dat de maatregelen verlengd zullen moeten worden”, als de gezondheidsbeperkingen gehandhaafd dienen te worden, zei de minister.

Het werkloosheidspercentage vertelt ons twee dingen. “Het is de evolutie van de werkgelegenheid: als de tewerkstelling stijgt, daalt de werkloosheid. Het is evenwel ook de evolutie van de bevolking, en meer bepaald het aantal mensen dat zich inschrijft.” Vandaag kunnen we veronderstellingen over beide factoren formuleren, maar we weten nog niet in welkemate deze twee bepalende elementen de weinig alarmerende werkloosheidscijfers van vandaag verklaren.

Kunnen Brusselse werkzoekenden in Vlaanderen terecht?

Er zijn veel jobs in te vullen in Vlaanderen, dat bijna een volledige tewerkstelling kent. In Brussel hebben we een enorme pool van arbeidskrachten. En de minister bracht in herinnering dat “je geen perfecte Nederlandstalige hoeft te zijn om in Vlaanderen te gaan werken; je kan over basiskennis beschikken en op de werkplek het al doende leren”.
Dankzij de overeenkomst tussen Actiris en de VDAB kunnen diegenen die bij Actiris ingeschreven zijn, gebruikmaken van de diensten van de VDAB.

Bovendien, zo benadrukte Bernard Clerfayt, mag afstand geen hindernis meer vormen: het is niet veel verder om de stad te doorkruisen dan om naar nabijgelegen bestemmingen in Vlaanderen te reizen.

“Wij werken samen met de VDAB om de stereotypes te doorbreken”; de vooroordelen die Brusselse werknemers soms weghouden. “Wij willen aantonen dat Brusselse werknemers over dezelfde vaardigheden beschikken als anderen, zolang zij maar de juiste opleiding volgen.”

Wat heeft het koninklijk bezoek aan Denemarken u geleerd?

“Denemarken heeft een kleine, open economie zoals België; zijn enige rijkdom is arbeid en talent.” Tijdens ontmoetingen kon de minister vaststellen hoe doeltreffend het Deense systeem is om mensen weer aan het werk te krijgen, ongeacht of ze arbeidsongeschikt zijn, werkloos zijn of net van school komen. “Zij worden onmiddellijk geactiveerd om (opnieuw) aan het werk gaan.” In Denemarken zijn de OCMW-diensten samengevoegd met de plaatselijke arbeidsbureaus. Wat ook de reden van iemands werkloosheid is, “het is dezelfde plaatselijke dienst die probeert deze persoon weer aan het werk te krijgen in de plaatselijke bedrijven waarmee deze jobcenters een nauwe band hebben”. Bernard Clerfayt stelde vast dat deeltijds werken een oplossing was om opnieuw aansluiting te vinden bij de arbeidswereld en de verworven beroepsvaardigheden niet te verliezen. De minister van Werk betreurt dat België een eerder binair systeem hanteert: “Ofwel heb je een voltijdse baan, ofwel heb je geen voltijdse baan, en in dat geval krijg je gelukkig een uitkering, maar je bent niet verbonden met de arbeidswereld.” Deze flexi-jobs zijn interessant om deze band te behouden, meende minister Clerfayt. “Dit is een debat dat met de federale regering gevoerd moet worden.”

Slachtverbod zonder voorafgaande bedwelming

“Er is een discussie gaande over het indienen van een tekst die een grotere meerderheid zou kunnen bereiken. De tekst werd nog niet formeel ingediend bij de Griffie van het Parlement, maar wordt verspreid onder de parlementaire fracties om een zo breed mogelijke consensus te bereiken over een tekst die in overeenstemming is met de verbodsbepalingen die thans in Vlaanderen en Wallonië bestaan.”
“Dit punt valt buiten het akkoord van de Regering. Elk parlementslid zal zijn/haar stem vrij kunnen uitbrengen en naar eer en geweten kunnen stemmen over de vraag of wij de modernste technieken kunnen gebruiken om het dierenleed te verminderen zonder een inbreuk te plegen op de religieuze vrijheden.”

Wat u ook interessant zou kunnen vinden: