Burgemeesters en schepenen krijgen genderneutrale sjerp in kleuren van Gewest

Actualiteit
Binnenkort een verandering voor de sjerpen van de schepenen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, vernieuwt de sjerp van de burgemeesters en schepenen om hem meer te laten aansluiten bij het Brusselse DNA en bij de vervrouwelijking van de functie. De Regering heeft in eerste lezing haar goedkeuring gehecht aan het ontwerp van besluit tot wijziging van de sjerp van de lokale mandatarissen.

“De tijd is gekomen om de sjerp van de lokale mandatarissen te moderniseren en hem meer af te stemmen op de Brusselse realiteit. Vandaag telt het Brussels Gewest vijf vrouwelijke burgemeesters en ik ben blij dat de functie vervrouwelijkt. We moeten de manier waarop de sjerp gedragen wordt, dus aanpassen en geen onderscheid meer maken tussen de geslachten”, stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen.

Kenmerken die dateren van 1837…

Drie verticale banden – zwart, geel en rood – met zilverkleurige franjes voor de burgemeesters en twee banden – geel en zwart – met rode franjes voor de schepenen. Zo zien de sjerpen van de Brusselse lokale mandatarissen er vandaag uit. De kenmerken van deze sjerpen worden vastgesteld door koninklijke besluiten die dateren van … 1837. Sindsdien is de bevoegdheid geregionaliseerd en de functie geëvolueerd.

De kleuren van de sjerpen van de schepenen – geel en zwart: de kleuren van Brabant – worden aldus vervangen door de kleuren van het Brussels Gewest – blauw en geel.

Op de sjerp van de burgemeester zal het officiële logo van het Brussels Gewest zoals bepaald in de ordonnantie van 12 februari 2015 worden toegevoegd. De drie kleuren van de burgemeesterssjerp (zwart-geel-rood) blijven echter ongewijzigd.

Sjerp “op z’n Frans” dragen

Het dragen van de sjerp zal overigens eenvormig worden gemaakt, “op z’n Frans”, van de linkerschouder naar de rechterhand, voor alle burgemeesters en schepenen. Er zal dus geen sprake meer van zijn om het gebruik te vermannelijken; tot nog toe werd voorgeschreven om de sjerp rond het middel te dragen.

“Oorspronkelijk was Brussel een moeras waar de gele iris in overvloed bloeide. Daarom is deze bloem het symbool van het Brussels Gewest geworden. Enkele dagen voor het Irisfeest heb ik hulde willen brengen aan onze geschiedenis en het logo van het Gewest op de sjerpen van de burgemeesters en de schepenen laten aanbrengen. Er was echter vooral haast bij, wegens de vervrouwelijking van de functie, om een genderneutrale sjerp voor te stellen die voor iedereen geschikt is”, aldus de Brusselse minister.

Deze wijzigingen zullen na de volgende gemeenteraadsverkiezingen van 2024 van kracht worden.

En in de andere gewesten?

De kleding van de lokale mandatarissen werd eveneens gewijzigd in Vlaanderen en Wallonië. In 2006 heeft het Waalse Gewest het dragen van de sjerp niet geüniformiseerd; de mandataris kan kiezen of hij de sjerp rond de taille of “op z’n Frans” draagt. Het Vlaamse Gewest heeft in 2007 de kleuren van de sjerpen gewijzigd, maar wel het genderonderscheid bij het dragen van de sjerp behouden: rond het middel voor de mannen en over de schouder voor de vrouwen.

--

De afbeelding bij dit artikel is zuiver illustratief.