Burgerraadpleging dierenwelzijn: Veel Brusselaars vragen om meer speelzones voor hun dieren!

Persbericht

Voor de zomer lanceerde Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn, een campagne voor volksraadpleging in het Brussels Gewest om te peilen naar de verwachtingen van de burgers op het gebied van dierenwelzijn. Doelstelling: het afstoffen van de 35 jaar oude wetgeving inzake dierenwelzijn. Twee weken voor het einde van de actie tekenen zich al duidelijke tendensen af.

Het beleid inzake dierenwelzijn, dat in het kader van 6de Staatshervorming werd overgeheveld, wordt geregeld door een federale wet uit ... 1986. Sindsdien zijn onze relatie met dieren en de wetenschappelijke kennis aanzienlijk geëvolueerd. “Dierenwelzijn is een gevoelig onderwerp dat vaak tot reacties leidt binnen de samenleving. Het was daarom essentieel om de burgers te betrekken bij de herziening van de federale dierenwelzijnswet”, merkt Bernard Clerfayt op. Dat is het doel van de “Geef ons uw stem”-campagne, die eind juni gelanceerd werd en op 30 september afloopt.

Deze fase waarin niet alleen de bevolking, maar ook de sectoren die verband houden met het dierenwelzijn, geraadpleegd worden, moet het mogelijk maken om een evenwichtig Brussels Wetboek voor Dierenwelzijn te doen ontstaan. Temeer omdat dit wetboek de grootste hervorming op het vlak van dierenwelzijn zal zijn.

Twee weken voor het einde van de raadplegingsfase werden al bijna 1.900 meningen verzameld. “In de maand november maak ik de resultaten van de burgerraadpleging bekend, maar ik zie nu al dat er zich grote tendensen aftekenen. De overgrote meerderheid van de burgers antwoordde dat een dier een levend wezen is met een gevoeligheid en daarom speciale bescherming verdient. Ze staan aldus massaal achter de goedkeuring van positieve lijsten met alle diersoorten die in particuliere woningen mogen worden gehouden. Een andere tendens heeft betrekking op de hondenlosloopzones. Veel burgers vragen om meer speelzones voor hun dieren”, legt Bernard Clerfayt uit.

Burgers kunnen tot en met 30 september hun ideeën delen. Vervolgens worden de vragenlijsten doorgenomen en geanalyseerd. De bedoeling is om dit nieuwe wetboek in de tweede helft van 2022 in eerste lezing aan te nemen.

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45