Conferentie over dierenrechten

Prochainement : Conférence en droit de l’animal organisée en octobre 2020, Bruxelles

Dierenrechten volgen de evolutie van de opvatting van de mens over zijn relatie tot dieren. De vraag naar de plaats van dieren en de aandacht die eraan moet worden besteed in onze samenleving, is de laatste jaren een onderwerp van toenemende publieke bezorgdheid geworden.

Op basis van deze overwegingen en om de dialoog en de uitwisseling van good practices te stimuleren, wordt in de loop van 2021 een conferentie over dierenrechten georganiseerd waarbij verschillende belangrijke thema's aan bod zullen komen.

Doelstellingen van de conferentie over dierenrechten

Dit zijn enkele voorbeelden van onderwerpen in verband met dierenrechten die worden overwogen: de bestraffing van misbruik, het juridische statuut van dieren en het bestuur.

Deze conferentie over dierenrechten geeft de verschillende spelers in de sector de kans om vragen te stellen en om aandachtspunten en mogelijke verbeteringen aan te kaarten die nodig zijn voor de ontwikkeling van dierenbescherming en dierenwelzijn.

In de praktijk

Aanvullende details en praktische informatie zullen in de tweede helft van augustus worden meegedeeld.

Als u geïnteresseerd bent in dit initiatief, kan u dat melden via ons contactformulier met als onderwerp "Conferentie over dierenrechten".

Opmerking

Later volgt meer informatie over de conferentie, met name over de doelstellingen en het programma. De conferentie over dierenrechten wordt momenteel voorbereid en deze inhoud zal dus binnenkort worden aangevuld.

Andere interessante items over dierenwelzijn