Covid Safe Ticket: termijnen moeten worden vastgesteld

Actualiteit
Covid Safe Ticket

Laten we enkele cijfers in herinnering brengen om de kwestie van de implementatie van het COVID Safe Ticket in het Brussels Gewest op te helderen. Terwijl het aantal bevestigde besmettingen met het coronavirus in België stagneert, is het aantal ziekenhuisopnames met 12% gestegen. Dit is de relatieve evolutie voor deze week van 2 tot 8 september, vergeleken met de cijfers van de vorige week (bron Sciensano).

In het Brussels Gewest is de incidentiegraad meer dan twee keer zo hoog!

De curve die op nationaal niveau relatief onder controle is, moet helaas worden gezien in het licht van de specifieke situatie van Brussel, waar de incidentiegraad,  dit wil zeggen het aantal nieuwe gevallen dat per 100.000 inwoners wordt vastgesteld, 575 bedraagt, terwijl dit op nationaal niveau 241 is. (bron Sciensano - laatste 14 dagen, geconsolideerd op 5/9/2021).

Met 606.177 mensen die op 9/9/2021 zijn gevaccineerd, heeft Brussel amper 50% van de gevaccineerde inwoners bereikt, terwijl het nationale gemiddelde meer dan 70% bedraagt.

In het licht van deze gegevens is het normaal dat alle ogen gericht zijn op het Brussels Gewest. De cijfers spreken voor zich. De Brusselse Regering moet dus maatregelen nemen om de stijging van de besmettingsgraad een halt toe te roepen en haar bevolking te beschermen – 40% van de bedden op intensieve zorg is al bezet.

De Brusselse regering voldoet aan de nodige voorwaarden voor de invoering van het Covid Safe Ticket

De invoering van het Covid Safe Ticket moet worden gezien als een stimulans en een beschermingsmiddel in bepaalde contexten, zoals ontmoetingsplaatsen en afgesloten en drukbezochte ruimtes.

In dit perspectief heeft de Brusselse regering op 9 september 2021 haar goedkeuring gehecht aan het voorontwerp van samenwerkingsovereenkomst betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitale COVID-certificaat van de EU en het COVID Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België.

De regering is inmiddels begonnen met de voorbereiding van de ordonnantie die het noodzakelijke rechtskader voor de implementering van het Covid Safe Ticket moet aanvullen. De toepassingsmodaliteiten, met name het vastleggen van het toepassingsgebied (sectoren, bijzondere voorwaarden, duurtijd), zullen bij de goedkeuring van het voorontwerp van ordonnantie in eerste lezing worden vastgelegd in het licht van de epidemiologische situatie en de vaccinatiegraad in het Brussels Gewest. 

Gelet op de verspreiding van het virus in het Brussels Gewest, zijn termijnen en een nauwkeurig kader belangrijk

Het werk is nu dus bezig. Het is de bedoeling om zo snel mogelijk een juridisch kader klaar te hebben. De ordonnantie zal, net zoals het samenwerkingsakkoord, uiteraard moeten worden voorgelegd aan de Raad van State en aan de Gegevensbeschermingsautoriteit, voordat de regering ze in tweede lezing kan goedkeuren en voorleggen aan het Parlement.

Minister Bernard Clerfayt is van mening dat "het belangrijk is om termijnen vast te stellen voor het beheer van het proces dat door de regering is gestart, zowel voor de afronding van het wetgevende werk als voor het verstrekken van instrumenten". "Gezondheidscriteria, zoals de incidentiegraad, die de voorwaarden bepalen voor het Covid Safe Ticket, moeten nu ook worden vastgesteld", zei Bernard Clerfayt.