“digitale technologie in scholen tal van voordelen biedt”

Uittreksel uit het artikel verschenen in “Het Laatste Nieuws” : “Alle Brusselse scholen moeten tegen 2024 wifi hebben”

Uittreksel uit het artikel verschenen in “Het Laatste Nieuws”.

Brussels minister van Digitalisering Bernard Clerfayt (DéFI) wil alle Brusselse scholen tegen 2024 uitrusten met wifi. Daarvoor trekt de Brusselse regering 5,2 miljoen euro uit.

[…] ''Op slechts enkele jaren tijd is de digitale technologie doorgedrongen tot alle domeinen van onze samenleving"", vertelt Clerfayt. ''Scholen vormen daarop geen uitzondering. Het is dan ook dringend noodzakelijk om te zorgen voor een veilige internettoegang. Des te meer omdat digitale technologie in scholen tal van voordelen biedt voor zowel de leerlingen als de leerkrachten."

[…] ''Op slechts enkele jaren tijd is de digitale technologie doorgedrongen tot alle domeinen van onze samenleving"", vertelt Clerfayt. ''Scholen vormen daarop geen uitzondering. Het is dan ook dringend noodzakelijk om te zorgen voor een veilige internettoegang. Des te meer omdat digitale technologie in scholen tal van voordelen biedt voor zowel de leerlingen als de leerkrachten."

[…]

Alternatieven dierenproeven

Vlaams en Brussels Gewest zoeken samen naar alternatieven dierenproeven

Uittreksel uit het artikel verschenen in “BRUZZ”

Brussels minister van Dierenwelzijn Bernard Cleryfayt (Défi) en zijn Vlaamse collega Ben Weyts (N-VA) slaan de handen in elkaar in de strijd tegen dierproeven, met een geoptimaliseerde versie van het RE-Place platform. Dat platform verzamelt alle bestaande kennis over alternatieve methoden voor dierproeven.

[…] "Ik wil het lijden van proefdieren zoveel mogelijk te voorkomen," zegt Brussels minister voor Dierenwelzijn Bernard Clerfayt (Défi). "Dit kan door het ontwikkelen, stimuleren en ondersteunen van alternatieve methoden. Als we vandaag precies weten hoeveel dieren voor wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt, lijkt het mij van essentieel belang dit aantal te doen verminderen."

Het verbod op onverdoofd slachten

De zoete wraak van minister Clerfayt

- Uittreksel uit het artikel verschenen in "De Standaard"

[…] De Brusselse regering is al langer grondig verdeeld over alles wat met de godsdienstige eisen van de moslimgemeenschap te maken heeft, van hoofddoeken in openbare ambten tot halal-eten in scholen en kantines. Dus ook over onverdoofd slachten. Tijdens de onderhandelingen was er onvoldoende wil om het voorbeeld van de andere gewesten te volgen en de regeringsverklaring rept er met geen woord over.
Maar een paar weken geleden sprak het Grondwettelijk Hof zich uit over de Vlaamse en Waalse beslissing om onverdoofd slachten te verbieden. Volgens het Hof is dat geen aantasting van de godsdienstvrijheid. Meteen deponeerde Brussels minister van Dierenwelzijn Bernard Clerfayt (Défi) het dossier op de regeringstafel.
Beslissen om niet te beslissen […]

Dierproeven

Aantal dierproeven in Brussels Gewest blijft afnemen

Uittreksel uit het artikel verschenen in Het Laatste Nieuws

[…] Het ging in totaal om 55.688 dieren, bijna 6.000 minder dan in 2019. Op vijf jaar tijd bedraagt de daling zelfs 36 procent.

Toch nuanceert Brussels minister van Dierenwelzijn Bernard Clerfayt (DéFI). "We moeten deze cijfers met de nodige voorzichtigheid behandelen. In 2020 werden bepaalde wetenschappelijke onderzoeken wellicht uitgesteld als gevolg van de covidcrisis", aldus Clerfayt.

[…]

Gemeentelijke sportaccomodatie te financieren

50 milijoen euro uit voor sportvoorzieningen

Uittreksel uit het artikel verschenen in "Het Laatste Nieuws"

De Brusselse regering maakt 50 miljoen euro vrij om de komende vier jaar projectten rond gemeentelijke sportaccomodatie te financieren. Dat maakt Brussels minister van Plaatselijke besturen Bernard Clerfayt (DéFI) bekend.
Het Brussels Gewest telt bijna duizend sportvoorzieningen. "Er zijn talrijke sportinfrastructuren in het Brussels Gewest, maar we moeten vaststellen dat zij volledig bezet zijn. Voor de Brusselaars is het dus soms moeilijk om een sport te kunnen beoefenen. De lockdown heeft ons er echter aan herinnerd in welke mate de beoefening van een sport bijdraagt aan onze fysieke en mentale ontwikkeling", benadrukt Clerfayt.

"Op de VUB loopt al een project dat alternatieven op dierproeven verder ontwikkelt en de verspreiding ervan in de medische wereld moet verzekeren."

VUB-platform voor alternatieve methoden voor dierproeven krijgt injectie van 250.000 euro

Uittreksel uit het artikel verschenen in “Het Laatste Nieuws”.

De Brusselse regering heeft daarvoor een subsidie van 250.000 euro toegekend aan de VUB.

"De wetenschap is ge volueerd en heeft alternatieven gecre erd waar geen proefdieren bij betrokken zijn, die gebaseerd zijn op menselijke cellen en die resultaten opleveren die relevanter zijn voor de mens", aldus Clerfayt. (JMBB)

"Openbudgets.brussels werd gelanceerd eind mei en onthult de verschillende subsidies en talrijke overheidsopdrachten van de Brusselse instellingen."

Actiris verstrekte vorig jaar 338 miljoen aan subsidies

Uittreksel uit het artikel verschenen in "Het Laatste Nieuws".

Actiris en Bruxelles Formation hebben er zopas hun gegevens ge ntegreerd voor de jaren 2018, 2019 en 2020.

"Het project bevindt zich in de opstartfase. Uiteindelijk wil ik dat alle administraties en plaatselijke besturen volledig transparant zijn over het overheidsgeld dat hen wordt toevertrouwd. Het is ook een manier om verantwoording af te leggen aan de burger." (WHW)

heropstart van de sportieve activiteiten

Uittreksel uit het artikel verschenen in Bruzz

[…] “Het beoefenen van een sport brengt veel voordelen met zich mee en maakt het mogelijk om belangrijke waarden van het samenleven te verdedigen”, meent Brussels minister van Plaatselijke Besturen Bernard Clerfayt (Défi).

“Door de gemeenten te steunen, geven we talrijke Brusselaars de mogelijkheid om gebruik te blijven maken van een kwaliteitsvolle sportinfrastructuur waar ze kunnen ontspannen en stoom afblazen na een wekenlange lockdown.” […]

Tot welk niveau zal ik mijn eigen identiteit blootleggen zonder rekening te houden met die van het publiek dat ik bedien?

Uittreksel uit het artikel verschenen in Bruzz

"De regering is in gesprek met de MIVB over deze kwestie", verklaarde minister Clerfayt op de set van LN24. "Een beslissing in eerste aanleg maakt het niet mogelijk om een ​​precedent te scheppen. Een algemene regel verdient een beroepsprocedure. Wij zijn van mening dat een enkele rechterlijke beslissing geen regel vormt. Het is aan de politiek om te beslissen", zei hij.

Minister Clerfayt herhaalde het standpunt van zijn partij. Volgens hem moet er een "gematigdheid" zijn in het hoofd van de medewerkers van de openbare dienst. "Het is een kwestie van mate: tot welk niveau zal ik mijn eigen identiteit blootleggen zonder rekening te houden met die van het publiek dat ik bedien? Het is een kwestie van identiteit, het moet met veel terughoudendheid gebeuren", merkte hij op.

Lees meer

In de commissie Dierenwelzijn veel vragen kwamen

Uittreksel uit het artikel verschenen in Het Laatste Nieuws

De politie te paard stond ter discussie na hun optreden op La Boum. Men vroeg zich af: is de inzet van paardennog wel van deze tijd? Om die vraag te beantwoorden gingen parlementairen uit de commissie Dierenwelzijn op bezoek bij de politieruiters en hun paarden: "Ik ben niet tégen alternatieven, maar ze moeten dan wel beter zijn."

[…] Minister Clerfayt zegt na het bezoek dat hij een "groot voorstander" is van de inzet van paarden. Hij zag als burgemeester dat de dieren vaak een positief effect hebben.