Activiteiten met dienstencheques gedaald in 2020

Actualiteit
Activiteiten met dienstencheques gedaald in 2020 – Foto: strijkcentrale

Over het volledige jaar 2020 hebben de Brusselaars in totaal 13.655.420 dienstencheques aangekocht. Dat is een daling met 18% in vergelijking met 2019. In 2020 werden 13.350.747 dienstencheques gebruikt, tegenover 16.474.625 in 2019.

Hervorming uitgesteld

Voor de crisis kondigde de Brusselse minister van Werk, Bernard Clerfayt, een hervorming van het stelsel aan. Deze hervorming beoogt de beheersing van het budget, met het behoud van het aantal jobs en een verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Laat ons niet vergeten dat de gebruiker 9 euro per cheque betaalt, maar dat het Gewest 14 euro moet uitgeven. “De prioriteit is om uit de crisis te geraken. Voorlopig wordt de dienstenchequehervorming uitgesteld”, stelt Bernard Clerfayt.

Financiële steun en sector redelijk gespaard gebleven tijdens tweede golf

Hoofdzakelijk tijdens de maanden maart en april was de daling van de activiteiten met dienstencheques het grootst: een daling met 73% van de activiteiten binnen de sector. Tijdens de tweede lockdown, in oktober en november, bedroeg de daling van het aantal gebruikte dienstencheques respectievelijk 10% en 15%.

Om de sector tijdens de crisis financieel te ondersteunen, maakte de Regering aanzienlijke middelen vrij, namelijk bijna 14 miljoen euro.

“De sector van de dienstencheques heeft ook geleden onder de gezondheidscrisis. Om die reden heb ik vanaf de maand april financiële steun in het leven geroepen om de werknemers uit de sector te helpen die tijdelijk werkloos waren en van wie het basisloon zeer laag is. We stellen eveneens vast dat de sector van de dienstencheques een van de eerste is die het niveau van activiteit bereikt heeft dat te vergelijken is met dat van voor de crisis. In december jongstleden nemen we zelfs een zeer lichte stijging van de activiteitsgraad waar in vergelijking met december 2019. Daaruit blijkt dat het essentiële dienstverlening aan de bevolking betreft die erg populair blijft”, aldus Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk.

25.000 mensen

Het stelsel van de dienstencheques, dat er reeds jarenlang voor zorgt dat je huishoudhulpen voor een aantrekkelijke prijs kan aanwerven, kent een steeds groter succes bij de burgers. Bovenal heeft dit systeem het mogelijk gemaakt om duizenden werknemers uit de zwarte economie te halen. In het Brussels Gewest werken 25.000 mensen in deze sector.