Dierenrecht: 300 blz. juridische en maatschappelijke analyses

Actualiteit
Ideogram van het verslag van het colloquium over het dierenrecht “Van domesticatie tot bescherming” – gestileerde grafische compositie van verschillende dieren

Het verslag van het colloquium over het dierenrecht “Van domesticatie tot bescherming – Welke evolutie kent het recht in de verhouding tussen mens en dier?” op 28 september 2021 is intussen beschikbaar voor juristen en alle burgers die bezorgd zijn om het dierenwelzijn. Document hier te downloaden (pdf).

Een initiatief van het Brussels Gewest

Deze dag, die gewijd werd aan de band tussen mens en dier in een vergelijkend perspectief ten aanzien van het Franse recht, werd georganiseerd door het Brussels Gewest, in samenwerking met de Société de législation comparée en de Fondation européenne pour le droit du vivant. In dit verslag publiceren de sprekers op het colloquium bijdrages die essentieel zijn voor de vooruitgang van de kennis en voor de uitwisseling van juridische benaderingen. Deze overwegingen en de gedane vaststellingen zullen zeker een verrijking vormen voor de lopende werkzaamheden, namelijk het opstellen van het Brusselse wetboek voor dierenwelzijn.

Snel overzicht

Welk juridisch statuut heeft een dier? Wat met het recht om zich een dier toe te eigenen? Welke rol en welke verantwoordelijkheden hebben het bestuur en de instellingen? Na deze algemene vragen behandelden de sprekers op het colloquium onderwerpen vanop het terrein: de bestraffing van dierenmishandeling, de diergeneeskundige inspectie, de bemiddeling met dieren als economische activiteit, etc.

Dierenrecht centraal in maatschappelijke vraagstukken

Na maandenlange werkzaamheden en reflectie over het thema van het dierenrecht en over de plaats die dieren in onze moderne samenleving innemen, kon dit colloquium over het dierenrecht worden gehouden.

Het onderwerp dierenwelzijn, dat een actueel onderwerp en een bron van bezorgdheid voor veel burgers is, komt tot uiting in wetgeving en analyses met betrekking tot het dierenrecht. Het recht dat de verhouding tussen mens en dier regelt, staat, net als het dierenrecht, centraal in grote maatschappelijke veranderingen.

De plaats van het dier en onze verhouding tot levende wezens evolueren, met een groeiende bezorgdheid daarover. Sinds 2018 preciseert de wet bovendien: “Een dier is een levend wezen met gevoel, eigen belangen en waardigheid, dat bijzondere bescherming geniet.” Er worden goede praktijken gehanteerd, terwijl onze verhouding tot de levende wezens blijft evolueren.