Begroting voor dierenwelzijn stijgt met 33%

Actualiteit
Begroting voor dierenwelzijn stijgt met 33%

De begroting voor dierenwelzijn wordt met 33% verhoogd. Deze stijging is ongezien sinds de regionalisering van deze bevoegdheid in 2014.

Deze evolutie van de begroting bewijst dat de minister van Dierenwelzijn, Bernard Clerfayt, de bescherming van de dieren in het Brussels Gewest wil verbeteren.

Naast de cijfers – we gaan van 1,5 miljoen naar 2 miljoen euro – heeft de minister op woensdag 25 november zijn projecten uiteengezet aan het Parlement in het kader van de voorstelling van de begroting voor 2021.

Aantal proefdieren verminderen

Het budget dat wordt toegekend voor de zoektocht naar alternatieve methoden, zal in 2021 met 250.000 euro worden verhoogd en aldus 360.000 euro bedragen. In 2019 is het aantal gebruikte proefdieren reeds met 25% afgenomen, van 80.000 in 2018 naar 60.000 dieren in 2019. De doelstelling van de Regering bestaat erin het aantal dieren dat bij wetenschappelijke experimenten gebruikt wordt, drastisch te verminderen.

Dierenasielen ondersteunen

Er zal 100.000 euro extra besteed worden aan het ondersteunen van de dierenasielen. Dat is een verdrievoudiging van het budget voor deze noodzakelijke maatregel om het welzijn van de dieren in deze opvangstructuren te waarborgen. “Momenteel werken erkende asielen voornamelijk dankzij donaties van particulieren. Middelen die sterk kunnen variëren van jaar tot jaar en waarmee sommige amper het hoofd boven water kunnen houden. Deze opvangstructuren zijn nochtans onze eerste partners in de strijd voor de bescherming van dieren”, legt Bernard Clerfayt uit.

Meer controles om dierenwelzijn te waarborgen

De dienst voor diergeneeskundige inspectie zal versterkt worden met de aanwerving van een extra medewerker. Deze rekrutering, waar veel parlementsleden om hebben gevraagd, zal het mogelijk maken om de controles uit te breiden.

Brussels Wetboek voor Dierenwelzijn voorbereiden

Tot slot kondigde de minister ook aan dat in 2021 een website gelanceerd zal worden over de verwezenlijking van het toekomstige Brussels Wetboek voor Dierenwelzijn. Het doel is om de Brusselaars te betrekken bij de uitwerking van het Wetboek door hen te vragen naar hun relatie met levende wezens en naar wat er volgens hen zou moeten gebeuren.

“Fiona, Poly, ... Recente gebeurtenissen hebben ons herhaaldelijk laten zien dat de kwetsbare positie van dieren ten aanzien van de mens gepaste en ambitieuze reacties vereist, op hetzelfde niveau als de bescherming die we dieren willen bieden. Voor het eerst stijgt de begroting voor dierenwelzijn aanzienlijk, namelijk met 33%, wat bewijst dat dierenbescherming in het Brussels Gewest een prioriteit is”, besluit de Brusselse minister.