Dierenwelzijn: budget met 50% verhoogd in 3 jaar

Persbericht

Nu woensdag heeft Bernard Clerfayt, Brusselse minister, de prioriteiten voor het dierenwelzijnsbeleid voor 2022 voorgesteld aan het Brussels Parlement. Voor de projecten inzake dierenwelzijn is trouwens een uitbreiding van de middelen voorzien.

 “In 2019 bedroeg het budget voor dierenwelzijn 1.531.000 euro. Twee jaar later bedraagt dit budget 2.311.000 euro, dit wil zeggen een stijging van 763.000 euro (+ 50%). De stijging van het budget is belangrijk en noodzakelijk om het welzijn van dieren te waarborgen en te versterken. Ten slotte is het een beleidsprioriteit geworden", legt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn, uit.

In 2022 bedraagt ​​het budget voor dierenwelzijn dus 2.311.000 euro, dat is 263.000 euro meer dan in 2021. Deze verhoging is met name bedoeld voor de verwezenlijking van het toekomstige Brusselse wetboek voor dierenwelzijn. Afgelopen zomer lanceerde het Brussels Gewest trouwens een uitgebreide burgerraadpleging om de mening van de Brusselaars te vragen. Deze laatsten vroegen vooral meer losloopzones voor honden, meer controles en lijsten met de rassen en soorten dieren die in het Brussels Gewest gehouden mogen worden.

Met een Brussels wetboek voor dierenwelzijn zal de dierenbescherming aanzienlijk kunnen verbeteren.

"Het beleid inzake dierenwelzijn wordt geregeld door een federale wet uit 1986 ... Het is tijd om deze tekst af te stoffen en een wetgeving te hebben die beter voldoet aan de verwachtingen van de burgers. Onze relatie met levende wezens is de afgelopen jaren aanzienlijk veranderd en dit moet nu worden omgezet in wetteksten”, benadrukt de Brusselse minister.

2022 zal dan ook in het teken staan ​​van het opstellen van het Brusselse wetboek voor dierenwelzijn. De minister streeft ernaar de tekst in het najaar van 2022 voor te leggen aan de Brusselse Regering.

Meer info?
Pauline Lorbat - 0485 89 47 45