Digitale kloof verkleinen in het Brussels Gewest

Actualiteit
Digitale kloof verkleinen in het Brussels Gewest

Op 8 september 2022 stuurde de vzw "Lire et Ecrire" een open brief aan de Brusselse minister van Digitalisering, Bernard Clerfayt, waarin zij de digitale dematerialisatie aan de kaak stelt. In reactie hierop herinnert de minister ons aan de noodzaak om de digitalisering en de vele voordelen ervan toegankelijk te maken voor alle Brusselaars, zonder daarbij een deel van de bevolking uit te sluiten.

Een noodzakelijke digitale ontwikkeling

De gezondheidscrisis heeft de digitalisering van alle lagen van onze samenleving versneld. En desalniettemin is vandaag nog een deel van de bevolking niet in staat om digitale instrumenten te gebruiken of er toegang tot te hebben. De Koning Boudewijnstichting maakte onlangs haar laatste cijfers bekend: bijna één Belg op de twee is digitaal kwetsbaar.

Digitale technologie speelt echter een essentiële rol aangezien ze het leven van de burgers vergemakkelijkt: zij zorgt voor tijdsbesparing, verbetert de kwaliteit van de overheidsdiensten, verhoogt de veiligheid, enz. Daarom is het van belang dat degenen die digitaal onderlegd zijn, er toegang tot hebben en degenen die dat niet zijn, zich deze technologie kunnen toe-eigenen, aangezien zij vele voordelen biedt.

"Er is geen sprake van dat een deel van de bevolking in de steek wordt gelaten als gevolg van de digitalisering van de overheidsdiensten. Zij mag nooit een gelegenheid zijn om mensen hun rechten of de toegang tot rechten te ontnemen. Integendeel, zij kan hen zelfs aanmoedigen dankzij de automatische toekenning van rechten. Er is ook geen sprake van dat de samenleving de voordelen van de digitalisering ontzegd worden. Vandaag doen we er alles aan om iedereen in staat te stellen zich de digitale technologie eigen te maken", stelt Bernard Clerfayt.

Een ondersteuningsbeleid

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering  zal zich dit najaar buigen over een ordonnantie die ervoor zorgt dat alle administratieve procedures online aan de burgers worden aangeboden. Voor degenen die niet met een computer kunnen werken, zullen de overheidsdiensten een ondersteuningsplan moeten opstellen om hen te helpen vertrouwd te raken met digitale technologie of een alternatief voorzien.

"Een administratie die 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar is en bijzondere aandacht schenkt aan mensen in moeilijkheden, is een kwaliteit van dienstverlening die iedereen wenst", besluit de minister.