Digitalisering in onderwijs vereist concrete ondersteuning: meer dan 1.000 pc’s verdeeld

Actualiteit
Digitalisering in onderwijs vereist concrete ondersteuning: meer dan 1.000 pc’s verdeeld

Vanaf deze woensdag worden de lessen in het secundair onderwijs volledig op afstand gegeven. Een situatie waarbij de noden van een digitale school, maar ook de noodzaak van IT-materiaal voor de leerlingen, weer op de voorgrond worden geplaatst. In het Brussels Gewest wordt via het relanceplan bijna 3,2 miljoen euro vrijgemaakt om het gebruik van digitale tools in het onderwijs uit te breiden.

De gezondheidscrisis en de lockdown van de voorbije lente hebben het onderwijs herinnerd aan de noodzakelijke overschakeling naar een meer digitale school. En het einde van de lessen met fysieke aanwezigheid vanaf woensdag 28 oktober in het secundair onderwijs brengt de dringende noodzaak in herinnering om de digitale vaardigheden van het onderwijzend personeel, maar ook van de leerlingen, verder te ontwikkelen.

Digitale tools in onderwijs beschikbaar voor iedereen

Reeds in april kondigde Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Digitalisering, aan dat er 117 draagbare computers ter beschikking zouden werden gesteld van sociaal kwetsbare leerlingen.

En in juli van dit jaar verkreeg minister Clerfayt, samen met Rudi Vervoort, de Brusselse minister-president, het akkoord van de Regering om een bedrag van ruim 3,2 miljoen euro vrij te maken, waarvan bijna 360.000 euro in 2020, om IT-materiaal te kopen om ter beschikking te kunnen stellen van leerlingen uit achtergestelde wijken. In oktober werden reeds 670 draagbare computers, Chromebooks, verdeeld. Net op tijd om de overschakeling naar het afstandsonderwijs het hoofd te bieden.

In totaal zullen 67 scholen (53 Franstalige en 14 Nederlandstalige) in 2020 gebruikmaken van dit initiatief. Deze operatie werd gecoördineerd met de Dienst Scholen van Perspective.brussels, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest.

“De COVID-19-crisis is een trendversneller. De sterkste daarvan is de digitalisering. Het schoolmateriaal 2.0 bestaat niet meer uit een potlood, een ruitjesschrift en een gom. Vandaag hebben veel leerlingen een computer nodig om voort te kunnen leren. De toegang tot performant IT-materiaal wordt aldus een recht dat wij moeten waarborgen”, besluit Bernard Clerfayt.

Recycling van IT-materiaal

Tegelijk zet het Brussels Gewest zijn project “Recycle IT” voort. Dat beoogt het opnieuw gebruiksklaar maken van IT-materiaal dat door de Brusselse besturen gedeclasseerd werd, om het in de Brusselse scholen met een zwak sociaal-economisch indexcijfer te verdelen. Sinds september werden al 201 pc’s verdeeld.