Voor een uitgebreider en beter verdeeld aanbod van sportinfrastructuren in Brussel

Actualiteit
Sportbeoefening is een motor voor gezondheid en sociaal contact. Hier ziet u de beoefening van tai chi.

Op voorstel van Bernard Clerfayt lanceert het Brussels Gewest een nieuwe projectoproep voor gemeenten voor een bedrag van 43 miljoen over 3 jaar. Door het aanbod van de sportinfrastructuren in Brussel te vergroten en beter te verdelen, wil de Minister meer Brusselaren de mogelijkheid bieden om in hun eigen buurt sport te beoefenen.

Het aanbod van bestaande sportinfrastructuren in Brussel aanvullen

De gemeenten moeten rekening houden met een belangrijk criterium: besteding van de investering in een wijk waar minder sportvoorzieningen zijn. De projecten voor bouw, uitbreiding, aanpassing of aankoop van sportinfrastructuren worden allereerst geselecteerd op basis van de kadastrale kaart van sportvoorzieningen (zie afbeelding hieronder).

Nombre d'aménagements de type infrastructures sportives par quartier

Andere selectiecriteria die in aanmerking worden genomen:

  • De infrastructuur heeft een buurt-overstijgend belang, waardoor de behoeften verdeeld kunnen worden. De organisatiemodaliteiten zijn overlegd met een of meer gemeenten.
  • De gemeente verplicht zich tot het toepassen van een geharmoniseerd tarief voor de Brusselaren, onafhankelijk van de gemeente waarin ze wonen.

Toegankelijkheid en energieprestaties

”Gemeenten waarvan de projecten voldoen aan verschillende indicatoren, zoals verbetering van de energieprestaties van de infrastructuren of verbetering van de toegankelijkheid van deze infrastructuren, kunnen profiteren van een verhoging van de aan hen toegekende subsidie”, licht de Brusselse Minister toe.

De gemeenten hebben tot 1 oktober 2022 de tijd om hun projecten in te dienen.

‘Sportbeoefening moet een recht worden’

Gymnastiek, voetbal, atletiek, maar ook parkour, gewichtheffen of tai chi, Brussel biedt talloze mogelijkheden om een sport te beoefenen. Maar in het licht van de demografische druk zijn er te weinig sportinfrastructuren in Brussel om aan de vraag te voldoen. Sportclubs geven vaak vóór het einde van het seizoen al aan vol te zijn.

Een sport beoefenen is echter belangrijk. “Sport is een ware motor van sociaal contact, federalisme, vorming en persoonlijke ontwikkeling en draagt bij aan een goede algemene gezondheid, stimuleert het zelfvertrouwen en voedt het samenleven met essentiële waarden. Sportbeoefening moet een recht worden”, benadrukt Bernard Clerfayt.