Eerste stappen gezet voor noodzakelijke modernisering van Gemeentewet

noodzakelijke modernisering van Gemeentewet

Hoe moet je een gemeente blijven beheren met het in acht nemen van de social distancing? Hoe moet je snel officiële documenten ondertekenen tijdens een lockdown?

De voorbije maanden hebben de Brusselse gemeenten hun gemeenteraden en schepencolleges via videoconferentie kunnen houden en elektronische handtekeningen mogen gebruiken. Twee nieuwigheden die mogelijk werden gemaakt dankzij digitale technologieën.

Dankzij wijzigingen aan de Nieuwe Gemeentewet zullen beide praktijken voortgezet kunnen worden. Het ontwerp van ordonnantie, dat het Brussels Parlement nu vrijdag 3 juli tijdens de plenaire vergadering zal behandelen, dient om de tekst te moderniseren, vooraleer wordt overgegaan tot de volgende fase waarbij de Nieuwe Gemeentewet grondig zal worden herzien.

“De wijzigingen die aan de Nieuwe Gemeentewet werden aangebracht, zijn slechts een eerste stap binnen een veel uitgebreidere beleidswerf, namelijk een grondige herziening van de werking van de gemeenten. En nu al wordt de tweede fase opgestart met een herwaardering van het loon van de medewerkers van de gemeente en van de wettelijke graden. En om tot de laatste stap te komen, wordt een staten-generaal van de plaatselijke besturen georganiseerd. In dit kader zal de burgers gevraagd worden om hun verwachtingen voor de toekomst zonder enig taboe te formuleren. De Brusselaars zullen nogmaals centraal staan in onze politieke actie, aangezien ze blijk geven van een steeds grotere nood om actief deel te nemen aan het beheer van de stad”, stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen.

De Nieuwe Gemeentewet moet namelijk aangepast worden aan de uitdagingen van een modern management van de gemeenten. De gemeenten zijn de essentiële schakels van de democratie en van de efficiëntie van de overheidsdiensten. Tijdens deze legislatuur zal onder meer gewerkt worden aan de volgende beleidswerven: de decumul, de vermindering van het aantal overheidsmandatarissen en de verbetering van hun statuut, nieuwe opdrachten voor de gemeenten en de evolutie van hun financiering.