Elektrische halsbanden binnenkort verboden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Actualiteit
Elektrische halsbanden voor honden worden verboden in het Brussels Gewest

Bernard Clerfayt volgt het advies van de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn waarin de raad pleit voor een verbod op elektrische halsbanden voor honden. Het verbod zou ook gelden voor wurghalsbanden (slipkettingen) en prikhalsbanden (“prong collars”).

Stroomhalsbanden voor honden, bron van verwondingen en ongewenst gedrag

Een rode en gezwollen huid, gebroken botten, letsels, een verpletterde luchtpijp... Het gebruik van stroomhalsbanden,  wurg- of prikhalsbanden is niet zonder gevaar voor honden en is al langer controversieel. Verschillende onderzoeken trachten trouwens aan te tonen dat dit type halsband niet efficiënter is dan positieve hondentrainingstechnieken. Uit onderzoek blijkt immers dat trainingsmethoden voor honden waarbij elektrische halsbanden worden gebruikt, hogere risico's op agressie, angst en ander ongewenst gedrag met zich meebrengen, terwijl de kwaliteit van de relatie met het hondenbaasje afneemt.

Agressief gedrag

Antiblafkragen worden bijvoorbeeld vaak gebruikt als een gemakkelijke oplossing zonder de oorzaken van het blafgedrag aan te pakken. Op afstand bedienbare trainingshalsbanden zijn ook niet echt doeltreffend. Zonder perfecte timing tussen het ongewenste gedrag en de elektrische schok, slaagt de hond er niet in om de associatie te leggen en kan hij agressief gedrag ontwikkelen.

Inzetten op kwaliteit van relatie

“Elektrische halsbanden veroorzaken onnodig en buitensporig leed bij dieren terwijl er andere trainingsmethoden bestaan. Ik ben dan ook van plan om het gebruik ervan in het Brussels Gewest te verbieden in het kader van het toekomstige Brusselse Wetboek voor Dierenwelzijn. De hond is de beste vriend van de mens. Laten we dat ook trachten waar te maken.”, besluit Bernard Clerfayt.

Nuttige links en ander nieuws: