Energieverbruik gemeenten verminderen

Actualiteit
Verwarmingstemperatuur van de lokalen aangepast aan hun gebruik en bezetting: maximaal 19°C

Om de energiecrisis het hoofd te bieden, heeft Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, een gids met goede praktijken naar de gemeentebesturen, de intercommunales en de OCMW’s gestuurd, met als doel het energieverbruik van de gemeenten te verminderen. “In tijden van crisis moeten we allemaal bijdragen aan de collectieve inspanning. De plaatselijke overheden moeten het goede voorbeeld geven door hun energieverbruik nog meer onder controle te houden”, aldus Bernard Clerfayt.

Verwarming, ventilatie, verlichting, mobiliteit, … alle aspecten komen aan bod

In de nota van de minister wordt onder meer aanbevolen om de verwarmingstemperatuur van lokalen aan te passen aan het gebruik en de bezetting ervan: maximaal 19°C bij bezetting en 16°C 's nachts. Een verlaging van de verwarmingstemperatuur met één graad betekent een gemiddelde vermindering van het gasverbruik met 8% in slecht geïsoleerde gebouwen. Airconditioning mag alleen worden geactiveerd bij 27°C en moet worden uitgeschakeld wanneer het lokaal langer dan 12 uur niet gebruikt wordt.

Ook aanbevelingen voor de buitenverlichting en de mobiliteit van ambtenaren

In de omzendbrief wordt eveneens aangedrongen op het systematisch uitschakelen van de binnen- en buitenverlichting in openbare gebouwen tussen 19.00 uur en 6.00 uur. De verlichting van monumenten en seizoensverlichting moet idealiter worden uitgeschakeld van 23.00 tot 6.00 uur.

In het deel over mobiliteit worden de ambtenaren van de plaatselijke overheden in de brief verzocht om verplaatsingen zo veel mogelijk te vermijden en de voorkeur te geven aan alternatieven voor de auto: het openbaar vervoer nemen, fietsen of stappen.