Gemeentelijke sportaccomodatie te financieren

Persartikel
50 milijoen euro uit voor sportvoorzieningen

Uittreksel uit het artikel verschenen in "Het Laatste Nieuws"

De Brusselse regering maakt 50 miljoen euro vrij om de komende vier jaar projectten rond gemeentelijke sportaccomodatie te financieren. Dat maakt Brussels minister van Plaatselijke besturen Bernard Clerfayt (DéFI) bekend.
Het Brussels Gewest telt bijna duizend sportvoorzieningen. "Er zijn talrijke sportinfrastructuren in het Brussels Gewest, maar we moeten vaststellen dat zij volledig bezet zijn. Voor de Brusselaars is het dus soms moeilijk om een sport te kunnen beoefenen. De lockdown heeft ons er echter aan herinnerd in welke mate de beoefening van een sport bijdraagt aan onze fysieke en mentale ontwikkeling", benadrukt Clerfayt.