Gemeenteraadsverkiezingen van 2024

Persartikel
Pers, Het Laaste Nieuws : "Brusselaars mogen eigen stembureau kiezen".

Uittreksel uit het artikel verschenen in Het Laaste Nieuws:

Brusselaars zullen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 zelf mogen kiezen in welk stembureau ze hun stem uitbrengen, zolang dat zich op het grondgebied van hun eigen gemeente bevindt. […]

[…] Dat is volgens Brussels minister van Lokale Besturen Bernard Clerfayt (Défi) onder meer interessant voor mensen die via een volmacht moeten stemmen voor iemand anders. […]