Gezondheidscrisis en telewerk: rechtvaardige maatregelen die voor iedereen gelijk zijn!

Actualiteit

Ik wil dat de maatregelen die we nemen tijdens deze crisisperiode – die voor iedereen belastend is – rechtvaardig blijven en voor iedereen gelijk zijn.

Het is normaal dat de directies van de diensten hun medewerkers willen aanmoedigen, maar het is nog veel belangrijker dat iedereen gerespecteerd wordt en dat niemand van ons zich benadeeld of vergeten voelt.

Dit billijkheidsbeginsel moet voor iedereen gelden, voor alle overheidsdiensten in het Brussels Gewest. Om die reden heb ik beslist de premie die de medewerkers in telewerk ontvangen en die door het directiecomité van Actiris goedgekeurd werd, te laten schrappen.

En ik zal hetzelfde doen voor alle gelijkaardige beslissingen die in een overheidsinstelling waarvoor ik bevoegd ben, onrechtvaardig zouden zijn of voordelen voor de enen zouden opleveren ten nadele van een verstandig en solidair beheer, en dat in het belang van allen.

Ik voeg er nog aan toe dat het, in een begrotingscontext met weinig marge, meer dan ooit nodig is om het belang van elke uitgave te bepalen. Vandaag al, en morgen nog meer.