Initiatief ter bevordering van de creatieve en culturele productie

Actualiteit
National Artist Supermarket

In 2019 bracht het Brusselse evenement "National Artist Supermarket" 10.000 nationale en internationale kunstliefhebbers samen. Beeldende kunst, mode, design, film, gastronomie, uitgeverij, muziek, digitale kunst en performance; dit zijn enkele van de vele disciplines die er werden vertegenwoordigd en waardoor exposanten hun zichtbaarheid konden vergroten. Een voordeel voor de creatieve productiesector.

Online en in hartje Brussel te bezichtigen

Vzw "Nationa(a)l" wil deze ervaring dit jaar herhalen door een E-marktplatform te ontwikkelen om de beperking van 200 personen die tegelijkertijd aanwezig zijn te compenseren. Deze editie van 2020 zal plaatsvinden van 10 tot 20 december 2020, in de nieuwe White Box voor tentoonstellingen van het FULL CIRCLE HOUSE, gelegen aan de Vleurgatsesteenweg 89 te 1050 Elsene.

Creatieve sector, schepper van werkgelegenheid

Het belang van dit evenement is duidelijk en wordt versterkt in deze tijden van crisis.  Naast de voordelen voor de exposanten, moet worden opgemerkt dat de culturele en creatieve activiteit in het Brussels Gewest 11,5% van de werkgelegenheid genereert. De organisatoren wijzen ook op de hoge toegevoegde waarde van artistieke en culturele productie, wat maakt dat het een stimulerende sector is voor de hele gewestelijke economie.

Een dergelijk evenement draagt ​​ook bij tot het imago van Brussel door knowhow en artistieke creativiteit te promoten. Door een gevoel van uitmuntendheid over te brengen ten aanzien van onze creatieve industrieën, voeden we de aantrekkelijkheid van kwaliteitstoerisme en stimuleren we internationale samenwerking.

Oproep tot bijdragen

“Nationa(a)l” wil ook de lokale consumptiegewoonten promoten door deze artistieke supermarkt te openen in hartje Brussel. De initiatiefnemers zijn van mening dat in deze periode van crisis de ontdekking van nieuwe ontwerpers onze verbeelding voedt "om de samenleving ertoe te brengen de wereld van morgen opnieuw vorm te geven”.

De initiatiefnemers roepen alle actoren op om aan dit proces deel te nemen. De Brusselse regering onderzoekt hun verzoek. Ook de privésector, filantropen en zelfs particulieren die gevoelig zijn voor de moeilijkheden die kunstenaars vandaag meer dan ooit ondervinden, worden uitgenodigd om deel te nemen zodat dit evenement een echt succes wordt. Meer informatie op de website van de organisatoren: https://www.nationalstore.be