Meer opleidingen en meer jobs in de sociale economie

Actualiteit
Extra middelen in het Brussels Gewest voor meer opleidingen en meer jobs in de sociale economie

Een budget van 13 miljoen euro  wordt vrijgemaakt om de begeleiding en opleiding van meer dan 1.620 werknemers in de sociale economie te financieren. Deze maatregel, voorgesteld door de minister van Werk en Beroepsopleiding Bernard Clerfayt, heeft betrekking op 124 structuren uit de sociale economie.

“[…] De economische crisis zal ook druk uitoefenen op degenen die het verst van de arbeidsmarkt verwijderd zijn. Ik wil niet dat langdurig werkzoekenden dubbel gestraft worden” verklaart Bernard Clerfayt. “[…] Daarom zal in 2021 een bijkomend budget van 30 miljoen euro worden besteed aan nieuwe inschakelingsbetrekkingen in de sociale economie, wat goed is voor meer dan 1.200 toekomstige werknemers”

Sociale economie, stuwende kracht van de inschakeling

Sinds 2018 heeft de sociale economie een ware revolutie doorgemaakt. De ambities om het glazen plafond van de sociale economie te doorbreken en de professionalisering van de sector te ondersteunen bij zijn opdrachten van socio-professionele inschakeling, zijn eindelijk geconcretiseerd.

Om aan de nieuwe wetgeving te voldoen, moesten de structuren binnen de sociale economie erkend worden.

Het betreft tal van activiteitensectoren waarin structuren uit de sociale economie aanwezig zijn: van catering en recycling (Petit Riens), tot de bouwsector, enz.

De professionalisering van de sector, evenals de grote diversiteit aan activiteiten, maken van de sociale economie een potentiële springplank naar de traditionele sector.

Het inschakelingsprogramma richt zich zowel op de ondersteuning en de begeleiding van werknemers van de doelgroep, projecten voor het verwerven van vaardigheden als op tewerkstellingsprojecten.

124 gemandateerde structuren

Erkende ondernemingen binnen de sociale economie hadden tot 30 april 2020 de tijd om dit mandaat aan te vragen. Na analyse van de dossiers door een comité van deskundigen bestaande uit Actiris en de Adviesraad voor Sociaal Ondernemerschap, hebben 124 structuren het mandaat gekregen.

Daartoe pasten ze de volgende principes toe: een economisch project uitvoeren, een sociaal doel nastreven, een democratische bestuur voeren en een gematigde loonspanning toepassen.

Onder de gemandateerde structuren vinden we de grote namen uit de sociale economie, zoals Les Petits Riens, Atelier Groot Eiland, Casablanco en Oxfam-Solidariteit.

Welke voordelen voor de betrokken structuren en de tewerkstelling in de sector?

De eerste doelstelling is om het opleidingsaspect te versterken voor de 1.620 mensen die al in deze structuren aanwezig zijn. Door deze dimensie van vormende tewerkstelling te versterken, versterken we de inzetbaarheid op de lange termijn.

Dankzij de hervorming van de sociale economie in 2018 en het erkenninsproces in 2019 krijgen structuren toegang tot financiële producten. Met de mandatering in 2020 konden bedrijven steun krijgen om personeel uit de doelgroep aan te werven.  (langetermijncontracten).

De extra 30 miljoen die vrijgemaakt werd in de begroting voor 2021 zal het aantal jobs, met 1.200 toekomstige werknemers, bijna verdubbelen.