Kinderboerderijen reguleren

Actualiteit
Foto genomen tijdens het bezoek aan de boerderij Maximiliaan door minister Bernard Clerfayt

Tijdens zijn bezoek aan de kinderboerderij Maximiliaan heeft minister Bernard Clerfayt de levensomstandigheden van de dieren kunnen bekijken. Met de verantwoordelijken werd gepraat over de projecten van de boerderij. De aandachtspunten voor het welzijn van de dieren in het kader van een erkenning werden besproken.

Het Brussels Gewest telt 6 kinderboerderijen: La Ferme Nos Pilifs, de Hoeve van Ukkel, de Boerderij van het Maximiliaanpark, de Kinderboerderij van Jette, Happy Farm en ten slotte Paard en Bos.

De levensomstandigheden van de dieren in de kinderboerderijen optimaliseren en waarborgen

Het nut van kinderboerderijen, ongeacht of het school- of vrijetijdsactiviteiten betreft, betekent helemaal niet dat de dieren die er worden gehouden, er de instrumenten voor mogen zijn. Daar moeten, zoals elders, hun behoeften als levende wezens prioritair worden gerespecteerd.

Het toekomstige Brusselse wetboek voor dierenwelzijn zou de erkenning van kinderboerderijen verplicht stellen. Deze erkenning, op basis van de aanbevelingen van de Brusselse Raad voor dierenwelzijn, zou onder meer de minimumvoorwaarden voor het houden van dieren en een educatief programma in verband met dierenwelzijn beogen.

De voorwaarden voor het houden van dieren zouden betrekking hebben op de structuren, maar ook op het aantal dieren en de soorten die in dit type infrastructuur gehouden mogen worden. Er zal eveneens een referentieveearts moeten worden aangesteld die de boerderij ten minste tweemaal per jaar bezoekt.

Binnenplaats van de kinderboerderij Maximiliaan

Een erkenning op voorwaarde dat de regelgeving wordt nageleefd

“Momenteel zijn deze boerderijen aan geen enkele specifieke regelgeving inzake dierenwelzijn onderworpen. Het uitwerken van het Brusselse wetboek voor dierenwelzijn is de gelegenheid om het beginsel van een erkenning voor deze educatieve dierenparken op te nemen. Daarin zouden de voorwaarden voor de erkenning, maar ook de nadere regels voor de opschorting en de intrekking van deze erkenning worden vastgesteld in geval van de niet-naleving van de regelgeving”, verklaart Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn.

Het belang om tijdens bezoeken aandacht te besteden aan het welzijn van dieren

Er zal ook bijzondere aandacht moeten worden besteed aan het contact tussen de dieren en het publiek. Zo zouden de verblijven een van de bezoekers afgeschermde zone moeten hebben waar de dieren zich te allen tijde kunnen terugtrekken. De boerderij zou eveneens maatregelen moeten nemen in verband met het voederen door het publiek om ongeschikt voedsel of onaangepaste hoeveelheden te vermijden: informatieborden, permanent toezicht of de plaatsing van automaten.

Tot slot zullen de educatieve programma’s van de boerderijen moeten evolueren om specifiek de dimensie van het dierenwelzijn te omvatten. “Kinderboerderijen spelen een sleutelrol bij het in contact brengen van burgers met dieren en de natuur. En dat is des te meer het geval in Brussel. Vandaag zijn de educatieve programma's van deze boerderijen voornamelijk gericht op het milieu. Dat is belangrijk, maar het dierenwelzijn moet erin worden geïntegreerd. Van jongs af aan mensen bewust maken van het respect voor dieren, hun gevoeligheid en hun eigenheid draagt bij tot de ontwikkeling van het respect voor zichzelf, de anderen en het milieu”, besluit de Brusselse minister.

Paardenbox in de kinderboerderij Maximiliaan