Knelpuntberoepen zijn vooral sectoren die personeel zoeken; hun aantrekkelijkheid moet worden verhoogd!

Actualiteit
De bouwsector, een van de sectoren die met een tekort aan arbeidskrachten te kampen hebben.

Gebrek aan kandidaten, sollicitanten zonder de juiste kwalificaties, moeilijke arbeidsomstandigheden: het is duidelijk waarom het aantal knelpuntberoepen blijft aanhouden.

De officiële lijst van knelpuntberoepen werd zopas gepubliceerd door view.brussels, het Brussels Observatorium voor Werk en Opleiding. Veel beroepen behoren al langer tot de knelpuntberoepen. Dat is het geval voor onder andere leraars, verplegend personeel, informatici en beroepen in de bouwsector.

Het goede nieuws is evenwel dat deze sectoren wel degelijk personeel zoeken! 85.000 werkzoekenden aan de zijlijn is te veel. En deze 113 knelpuntberoepen bieden potentiële banen voor werkzoekenden die de mogelijkheid hebben om zich te heroriënteren en een opleiding te volgen.

Daarom heeft de minister van Werk, Bernard Clerfayt, besloten de sectoren te mobiliseren die het meest door een tekort aan arbeidskrachten worden getroffen. Hoe? Door rondetafelgesprekken per sector te organiseren. Waarom? Om voor elke sector een aangepaste aanpak te ontwikkelen door werkgeversorganisaties, vakbonden en deskundigen op het gebied van werkgelegenheid en opleiding bijeen te brengen.

Er zijn al vier bijeenkomsten georganiseerd voor de bouwsector, de horeca, de digitale technologie en de technologische industrie. Deze beroepen moeten de nodige zichtbaarheid en waarde krijgen. De deelnemers aan de rondetafelgesprekken hebben met name het idee geopperd een label in te stellen voor "beste" technicus, projectontwikkelaar, metselaar, kok of zelfs barman.

In september zullen de werkzaamheden worden voortgezet, met name in de sector Transport & Logistiek en in de sector van de Gezondheidszorg.

Nuttige links: