Loopbaan van de Brusselaars onder de loep

Actualiteit
Meer inzicht krijgen in de mechanismen die de toegang tot werk bevorderen

Het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) en de KU Leuven hebben de loopbaan van de Brusselaars onder de loep genomen. Gezinssituaties, het aandeel werkenden in de huishoudens,…: al deze gegevens werden geanalyseerd om meer inzicht te krijgen in de mechanismen die de toegang tot werk bevorderen en degene die daartoe een hindernis vormen.

Eenoudergezinnen zijn een aandachtspunt, met voor het eerst gedetailleerde gegevens daarover.

Werknemers die van job veranderen, houden hun baan langer

In de eerste plaats blijkt dat de aangeworven Brusselaars die voordien werkloos waren, het talrijkst zijn om precairdere jobs uit te voeren. En ook het omgekeerde geldt: het overstappen van een baan naar een andere leidt tot meer langdurige en voltijdse jobs. 74% van deze laatsten is drie jaar later nog steeds aan het werk.

Inzetten op opleiding kan het verschil maken

“Dit is niet nieuw: hoe verder verwijderd van de arbeidsmarkt, hoe minder kansen om een job te vinden. Deze nieuwe studie bevestigt dat, maar sterkt me vooral in de gekozen weg om meer Brusselaars de kans te geven werk te vinden, namelijk door nog meer in te zetten op opleiding! En dankzij de balans van taal-, IT- en professionele vaardigheden, in combinatie met een opleidingstraject, zullen de Brusselse werkzoekenden zich kunnen profileren op de arbeidsmarkt en snel aangeworven worden”, stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk en Beroepsopleiding.

Eenoudergezinnen: veelzeggende vaststellingen

Slechts 20% van de alleenstaande ouders met kinderen jonger dan 12 jaar heeft onafgebroken gewerkt gedurende de twee jaar die voorafgingen aan hun aanwerving. Bovendien zijn de jobs die ze uitvoeren, vaak van korte duur (minder dan 3 maanden). We stellen eveneens een grotere kans vast voor deze laatsten om binnen de drie jaar opnieuw werkzoekend te zijn.

Dit zou u ook kunnen interesseren: