Verhoogde premie voor zelfstandigen

Actualiteit
Verhoogde premie voor zelfstandigen

Je eigen bedrijf starten en je eigen baan creëren, een spannend project? Een oplossing om je eigen baan te creëren? Een droom die uitkomt? Wat er ook aan de grondslag van je keuze ligt, het belangrijkste is dat je wordt begeleid door professionals en financieel wordt ondersteund. De premie voor zelfstandigen van Actiris kan werkzoekenden helpen de sprong te wagen en garanties instellen om risico's te beperken.

Verhoogde maandelijkse betalingen van de premie

Op voorstel van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk, heeft de Brusselse Regering op donderdag 12 november in eerste lezing een ontwerpbesluit goedgekeurd voor de verhoging van het bedrag van de premie voor zelfstandigen.

De maandelijkse bedragen die worden toegekend aan werkzoekenden die een eigen activiteit opstarten worden verhoogd. In totaal krijgt de werkzoekende een bedrag van 4.750 euro, gespreid over 6 maanden:

  • 1.250 euro de eerste maand
  • 1.000 euro de tweede maand
  • 750 euro de derde en vierde maand
  • 500 euro de vijfde en zesde maand

Soepelere en betrouwbaardere voorwaarden voor de premie voor zelfstandigen

Voortaan kunnen aanvragers van de premie voor zelfstandigen die in de twee jaar voorafgaand aan de aanvraag zelfstandige zijn geweest, ook van de premie genieten en een activiteit hervatten.

De verhoogde premie voor zelfstandigen zal beschikbaar zijn voor alle werkzoekenden die als zelfstandige starten tussen 1 september 2020 en 31 december 2021.

Bovendien zullen, zoals gespecificeerd door de minister van Werk, de voorwaarden voor de begeleiding van kandidaten worden gecontroleerd.

 “Zomaar een premie geven, heeft geen zin. Om deze premie te verkrijgen, moet de werkzoekende begeleid en gecontroleerd worden door een erkende structuur. Het ondernemersproject moet worden gevalideerd en steunen op een solide basis. De premie sluit dus aan bij een pakket maatregelen voor eigen jobcreatie”, stelt Bernard Clerfayt.

In tijden van crisis is ondernemersinitiatief essentieel om de werkgelegenheid te stimuleren

Veel werkzoekenden dromen ervan een eigen zaak op te starten, maar de huidige economische context zal het enthousiasme van de meest gemotiveerden zeker temperen.

 “Toch is ondernemerschap, je eigen job tot stand brengen, de basis van alles. Zonder deze ondernemersgeest zijn er geen bedrijven, wordt de Brusselse economie niet gestimuleerd en worden er dus ook geen banen gecreëerd”, legt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk, uit.

Sinds de lancering van de maatregel in 2018 werden ondertussen al 630 premies toegekend aan Brusselaars, van wie 60% mannen en 40% vrouwen.