Vanaf 27 juli kunnen tijdelijke werkkrachten hun premie aanvragen.

Vanaf 27 juli kunnen tijdelijke werkkrachten hun premie aanvragen.

De toekenningsprocedure om een uitzonderlijke toelage toe te kennen aan tijdelijke werkkrachten in de cultuursector wordt momenteel gevalideerd.

De aanvragen kunnen op de site van Actiris worden ingediend van 27 juli tot 16 augustus.

Ten laatste op 14 september zullen de beslissingen voor het toekennen van de premies verzonden worden en de betaling aan tijdelijke werkkrachten zal onmiddellijk erna plaatsvinden.

Voor wie geen onlinetoegang heeft, zullen er evenwel papieren formulieren beschikbaar zijn in het Nederlands, Frans en Engels.

Praktische informatie

In de praktijk kan elke Brusselse tijdelijke werkkracht van de culturele sector genieten van een uitzonderlijke toelage volgens zijn situatie:

  • 1.500 € voor de tijdelijke werkkracht die van 13 maart 2020 tot 31 mei 2020 een inkomen van minder dan 775 euro ontvangen heeft ;
  • 1.000 € voor de tijdelijke werkkracht die in dezelfde periode een inkomen van minder dan 1.550 euro ontvangen heeft ;
  • 500 € voor de tijdelijke werkkracht die in dezelfde periode een inkomen van minder dan 3.100 euro ontvangen heeft.

Een noodzakelijke steunmaatregel voor de tijdelijke werkkracht

De coronaviruscrisis heeft de culturele wereld kwetsbaarder dan ooit gemaakt. De tijdelijke werkkracht waren al enkele maanden aan het wachten. In het Brusselse Gewest zullen ze niet de grote vergetenen van de crisis zijn. In totaal hebben we 5 miljoen euro vrijgemaakt om hen een eenmalige toeslag te geven waarmee ze bepaalde essentiële behoeften kunnen dekken. We stellen ook alles in het werk om de Brusselse werkgelegenheid te beschermen en een zo snel mogelijke heropleving te verzekeren”, legt Bernard Clerfayt, Brussels minister van Tewerkstelling uit.

De annulatie of het uitstel van hun prestaties door Covid-19 heeft ertoe geleid dat velen onder hen al meerdere maanden geen inkomsten hebben. Het gevaar dat ze in de armoede belanden, is dus reëel. Daarom is de toekenning van een uitzonderlijke toelage van maximum 1.500 € noodzakelijk om in een deel van de elementaire behoeften van de tijdelijke werkkrachten te voorzien.

De tijdelijke werkkrachten van de cultuur hadden makkelijk vergeten kunnen worden in de coronaviruscrisis. Maar niet zo in het Brusselse Gewest waar sinds 14 mei de Brusselse Regering afgesproken heeft om een individuele eenmalige toelage toe te kennen aan de tijdelijke werkkrachten van de cultuur die geen enkele toelage, tijdelijke werkloosheid of overstaprecht genieten.