“Rebound.brussels”, maatregel voor nieuwe werkzoekenden

Actualiteit
“Rebound.brussels”, maatregel voor nieuwe werkzoekenden

“Met rebound.brussels willen we voormalige werknemers snel opvangen. Zij hebben competenties, zij bezitten kennis. Zij moeten zo snel mogelijk opnieuw een job vinden om te vermijden dat ze vast komen te zitten in de werkloosheid. Het is een race tegen de klok”, aldus Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk.

“Rebound.brussels” is de maatregel die gewijd is aan de begeleiding op maat van nieuwe werkzoekenden die het slachtoffer werden van een faillissement. Een innovatie in het Brussels Gewest om een antwoord te bieden op de crisis waaraan de Brusselse Regering het hoofd wil bieden.

Begeleiding op maat

Concreet zal elke werknemer begeleiding op maat genieten die aangepast is aan zijn competenties. Het is de bedoeling om de nieuwe werkzoekenden te oriënteren naar duurzame sectoren, door hen opleidingen en een persoonlijke coaching aan te bieden.

De begeleiding, die verstrekt zal worden door Actiris en de sociale begeleiders, afkomstig uit de syndicale organisaties, is individueel. Toch zal een nooit geziene gezamenlijke aanpak gehanteerd kunnen worden, met name in het geval van een faillissement van een onderneming waar veel mensen werken. De werknemers die zich herscholen, zullen samen hun nieuwe beroepsproject kunnen opbouwen, terwijl eenieder kan steunen op het stimulerende effect van een positieve groepsdynamiek.

3,5 miljoen euro in 2021

Het project betreft alle werknemers die ontslagen werden als gevolg van een bedrijfsfaillissement dat plaatsvond vanaf 1 juli 2020. Rebound.brussels zal in 2021 over een budget van 3,5 miljoen euro kunnen beschikken om meer dan 2.000 Brusselaars te begeleiden en weer aan het werk te krijgen.