Slachten zonder bedwelming: vooruitgang ondanks gebrek aan consensus binnen Brusselse Regering

Actualiteit
Schapen en koeien in de wei - illustratie bij het nieuwsbericht over slachten zonder bedwelming in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Brusselse Regering is er donderdag niet in geslaagd een akkoord te bereiken om het slachten zonder bedwelming in het Brussels Gewest te verbieden. Het punt wordt dus van de agenda van de regering geschrapt en het debat zal worden voortgezet in het Parlement.

De twee andere gewesten hebben nochtans het slachten zonder bedwelming verboden

Wallonië en Vlaanderen verbieden het slachten zonder bedwelming al twee jaar. De decreten werden zowel door het Hof van Justitie van de Europese Unie als door het Belgisch Grondwettelijk Hof bekrachtigd.

"De kwestie van het slachten van dieren verdient een debat in het Brussels Gewest om dierenleed te verminderen. Gelet op de beroepen tegen de Waalse en Vlaamse decreten, gaf ik aan te wachten op de adviezen van de hoogste rechterlijke instanties alvorens verder te gaan met dit dossier. En dat is ook gebeurd. Tegenwoordig hebben we technieken om dierenleed te verminderen. Alle dierenartsen zeggen het: het slachten van een levend dier veroorzaakt intens lijden dat enkele seconden tot enkele minuten kan duren”, herinnert Bernard Clerfayt eraan.

De Brusselse minister van Dierenwelzijn heeft dus, net als de twee aangrenzende gewesten, een ontwerp van ordonnantie op de regeringstafel gelegd om voorafgaande bedwelming bij het slachten van dieren op te leggen. De debatten lieten niet toe dat er voldoende consensus werd bereikt binnen de Brusselse Regering. Het debat wordt nu voortgezet in het Parlement.

De Brusselse minister zet het werk voort om dierenwelzijn te bevorderen

“Dit is natuurlijk slecht nieuws voor dieren. Het is jammer dat het verminderen van dierenleed niet alle partners van de Brusselse Regering motiveert. De kwestie van het verbieden van het slachten van dieren zonder bedwelming zal binnenkort in het Parlement worden besproken. Ik hoop dat de Brusselse parlementsleden zich, net als in Vlaanderen en Wallonië, zullen opstellen ten gunste van dierenwelzijn", aldus Bernard Clerfayt.

De Brusselse minister zet het werk voort om het dierenwelzijn te bevorderen. Hij wil dat duurzame voeding ook dierenwelzijnsaspecten omvat, met name in het kader van een Good Food 2.0-strategie. Tot slot zullen, in het kader van het toekomstige Brusselse Wetboek voor Dierenwelzijn, alle aspecten van het dierenleven aan bod komen, zowel het transport als de fokmethode.