Brussels Gewest financiert 12 projecten rond gemeentelijke sportinfrastructuur

Actualiteit
12 projets d’infrastructures sportives communales financés par la Région bruxelloise

“Sport is altijd een prioriteit geweest. En in de toekomst zullen we blijven investeren in sport ten dienste van de burgers. Sport is immers het instrument voor integratie bij uitstek dat sterke waarden als respect, verdraagzaamheid en inzet in zich draagt. En het sporten zelf, in groep of individueel, moet een recht voor alle burgers worden”, pleit Bernard Clerfayt, de Brusselse minister bevoegd voor de Plaatselijke Besturen.

Investering van 70 miljoen euro in sportinfrastructuur

Sinds haar indiensttreding heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bijna 10 miljoen euro vrijgemaakt om de renovatie van synthetische sportterreinen op te starten en te voltooien.

In juni 2020 heeft de Regering de projectoproep “Demografische boom” uitgeschreven voor een bedrag van 60 miljoen euro. De gemeenten dienden 71 projecten in. Twaalf van deze projecten betreffen rechtstreeks de gemeentelijke sportinfrastructuur: een sportzaal in Neerpede in Anderlecht, een andere in Molenbeek, de renovatie van het zwembad Victor Boin in Sint-Gillis en van het zwembad Neptunium in Schaarbeek, de modernisering van de sportsites Terdelt en Wahis in Schaarbeek, het ventilatiesysteem van het zwembad Sportcity in Sint-Pieters-Woluwe en de renovatie van de atletiekpiste in het stadium Fallon in Sint-Lambrechts-Woluwe.

Aanbod van gemeenten in Brussels Gewest verbeteren

Sport is een belangrijk maatschappelijk gegeven: zij leidt tot sociaal contact, brengt mensen bijeen, is vormend en zorgt voor persoonlijke ontwikkeling. Sport draagt bij aan een goede algemene gezondheid, stimuleert het zelfvertrouwen en brengt de burgers veel van de waarden bij die essentieel zijn voor het maatschappelijke leven.

Daarom werd de algemene dotatie aan de gemeenten verhoogd en wordt zij jaarlijks geïndexeerd. De gemeentelijke autonomie, een principe dat in de grondwet werd vastgelegd, geeft de gemeenten evenwel de mogelijkheid keuzes te maken en zelf hun prioriteiten voor de uit te voeren werven te bepalen.

“Ik roep op om de bevoegdheden in verband met sport weer op één machtsniveau bijeen te brengen”

Desalniettemin blijft sport een bevoegdheid die bijzonder versnipperd is tussen de Federatie Wallonië-Brussel en de FGC – beide bevoegd voor de clubsporten – en het Brussels Gewest – enkel bevoegd voor de gemeentelijke sportinfrastructuur. “Zal de verbetering van het beleid voor de sportsector leiden tot een heroverweging van het beheer van deze bevoegdheid? Ik roep op om de bevoegdheden in verband met sport weer op één machtsniveau bijeen te brengen. Laten we het omgekeerde doen van de laatste staatshervorming die zich beperkt heeft tot het behoud van de versnippering van deze bevoegdheid op het grondgebied van het Brussels Gewest", besluit Bernard Clerfayt.

Wordt vervolgd …