Steeds minder dieren gebruikt bij dierproeven in Brussel

Persbericht

Het departement dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel heeft net zijn verslag over het gebruik van proefdieren in 2021 gepubliceerd. Uit deze gegevens blijkt een daling met 45% van het aantal dieren dat gebruikt wordt bij dierproeven sinds 2015. Voor de Brusselse minister van Dierenwelzijn, Bernard Clerfayt, zijn deze cijfers bemoedigend en betekenen ze een aanzienlijke stap voorwaarts in het gebruik van alternatieve methoden voor dierproeven.

In 2021 werden 55.473 dieren gebruikt voor experimentele doeleinden in het Brussels Gewest. Een aantal dat blijft verminderen, aangezien we een daling met 45% kunnen waarnemen in vergelijking met 2015.

“De wetenschap is geëvolueerd en heeft alternatieven doen ontstaan waaraan geen laboratoriumdieren te pas komen, gebaseerd op bijvoorbeeld menselijke cellen die relevantere resultaten opleveren voor de mens. Dit positieve resultaat versterkt mijn voornemen om de ontwikkeling van dit soort methode te blijven ondersteunen”, stelt de Brusselse minister Bernard Clerfayt.

Uit de analyse van de verschillende gegevens blijkt dat, net als de vorige jaren, de zeer grote meerderheid (68%) van deze proeven uitgevoerd werd in het kader van fundamenteel onderzoek. Het gaat om experimenten die met name verband houden met het onderzoek naar de oncologie, het immuunsysteem en het zenuwstelsel.

Een ander onveranderlijk gegeven is de groep dieren die het meest gebruikt wordt voor de proeven. Het zijn namelijk nog steeds de knaagdieren (98,42%) die hoofdzakelijk ingezet worden, gevolgd door de vogels (1,25%) en de landbouwdieren (0,30%). We moeten noteren dat de voorbije jaren geen enkel gebruik van een niet-menselijke primaat, hond, kat, paard, ezel of kruising genoteerd werd in het Gewest.

Tot slot waren in 2021 de meeste dieren die gebruikt werden in onderzoeksinstellingen, dieren die genetisch niet gemodificeerd waren. Dat is een belangrijke precisering, aangezien de wijziging van het genetische statuut in bepaalde gevallen kan leiden tot een intensere pijnbeleving door de dieren.

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45