Strijd tegen discriminatie, een van de prioriteiten van de GGC

Actualiteit
De strijd tegen discriminatie kan ook betrekking hebben intimidatie

De Commissie voor de Algemene Bicommunautaire Zaken van het Brussels Parlement heeft zich dinsdag gebogen over een ontwerp van ordonnantie ter bevordering van diversiteit en ter bestrijding van discriminatie. Hiermee worden prioriteiten wettelijk vastgesteld voor de instellingen, centra en diensten die tot de bevoegdheid van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) behoren.

Slachtoffers beter beschermd

Het ontwerp van ordonnantie voorziet in sancties en procedures bij discriminatie. Aldus riskeert iedereen die discrimineert op basis van een van de beschermde criteria tot een jaar gevangenisstraf en een boete van 50.000 euro.

Een andere belangrijke vooruitgang is dat het aan de beklaagde en niet het slachtoffer is om te bewijzen dat er geen discriminatie heeft plaatsgevonden. Dit mechanisme biedt dus meer bescherming aan de slachtoffers.

De ordonnantie voorziet ook in de oprichting van een bemiddelingsdienst en in de uitwerking van een diversiteitsplan voor alle diensten en instellingen die onder de bevoegdheid van de GGC vallen.

“De strijd tegen discriminatie is een prioriteit voor deze regering. We kunnen niet langer tolereren dat mensen worden gediscrimineerd op basis van hun leeftijd, seksuele geaardheid of zelfs hun geloofsovertuiging. De maatschappelijke kosten zijn enorm, net als de kosten voor onze economie”, verklaart Bernard Clerfayt.

Intimidatie kan discriminerend zijn

Een van de meest voorkomende vormen van discriminatie vindt plaats in de arbeidsbetrekkingen: loonvorming en arbeidsvoorwaarden, bevordering, ontslag. Intimidatie op de werkvloer kan ook als een vorm van discriminatie worden beschouwd wanneer het verband houdt met een van de beschermde criteria. Bijvoorbeeld wanneer er wordt gepest vanwege de seksuele geaardheid van een werknemer.

Vier richtlijnen in de strijd tegen discriminatie goedgekeurd

Terwijl de federale regering, het Brussels Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie (FGC) al een wetgeving hebben aangenomen om discriminatie in de instellingen die onder hun bevoegdheid vallen te bestrijden, had de GGC de vier Europese richtlijnen in de strijd tegen discriminatie nog niet omgezet.

“Dit is niet alleen een historisch moment voor de GGC, maar ook en vooral voor alle werknemers van de diensten van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en degenen die werken in een instelling die daarvan afhangt: ziekenhuizen, rusthuizen, enz.” verklaart Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van het Openbaar Ambt voor de GGC.