Neem dinsdag 28/09 vanaf 09.45 uur rechtstreeks deel aan de studiedag rond dierenwelzijn

Actualiteit
Het colloquium rond dierenwelzijn vindt plaats op dinsdag 28 september. Online deelnemen.

Advocaten gespecialiseerd in dierenrecht en actoren vanop het terrein zullen hun benadering van het dierenwelzijn vanuit verschillende aspecten uiteenzetten: het juridische statuut van dieren, het bestuur, de handel, de bestraffing van dierenmishandeling, etc. Het colloquium “Van domesticatie tot bescherming” is volledig gratis. U kan hier vanaf 09.45 uur online deelnemen.

Voorbereiding voor Brussels wetboek voor dierenwelzijn

“Het dierenrecht staat nog in de kinderschoenen. Niettemin worden goede praktijken ingevoerd en evolueert onze relatie met levende wezens. En deze evolutie moet nu in wetteksten worden omgezet”, aldus Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn.

Dit colloquium, dat de titel “Van bescherming tot domesticatie” kreeg, dient om input te verzamelen voor het toekomstige Brusselse wetboek voor dierenwelzijn, in vergelijking met wat in Frankrijk en elders wordt uitgevoerd.

Het beleid met betrekking tot dierenwelzijn, dat in het kader van de Zesde Staatshervorming overgeheveld werd, wordt geregeld door een wet uit… 1986. Deze studiedag zal ervoor zorgen dat er van gedachten kan worden gewisseld over de ingevoerde praktijken, de geldende wetten, waar er ruimte voor verbetering is, etc.

Dieren hebben hun plaats in onze levens

Het Brussels Gewest telt meer dan 100.000 honden en bijna 100.000 katten. Bovendien zijn er ook de nieuwe gezelschapsdieren, konijnen, hamsters, vissen, slangen, hagedissen en vogels. “Veel Brusselaars bezitten een huisdier en de burgers hechten een steeds groter belang aan het lot van dieren. En aangezien de manier waarop de maatschappij naar dieren kijkt, aanzienlijk evolueert, is het logisch dat het recht zich aan deze beschouwingen aanpast”, stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn.