Brussels Gewest wil verantwoord digitaal beheer

Actualiteit
Brussels Gewest wil verantwoord digitaal beheer

Uit een audit zijn de goede praktijken van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) inzake het verantwoord digitaal beheer naar voor gekomen. In het document worden eveneens aanbevelingen geformuleerd.

Nu komt het erop aan deze aanbevelingen uit te voeren. Het gaat daarbij onder meer om de begeleiding van de andere Brusselse besturen bij een matiger gebruik van de digitale technologieën.

“Digitale vervuiling is meer dan het verbruiken van elektriciteit. Zij omvat eveneens de productie van uitrusting, de levensduur van componenten, het recyclen van elektrisch afval, etc. Door ons gedrag te wijzigen, kunnen we een grote impact op het milieu hebben. Ik wil de besturen ondersteunen die zich hiervoor willen engageren. De creatie van een netwerk van goede praktijken is van fundamenteel belang om een digitaal verantwoord gewest te ontwikkelen”, stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Digitalisering.

Programma van CIBG voor verantwoord digitaal beheer

Bijna 30 Brusselse besturen verlenen diensten aan het publiek dankzij de digitale technologieën. Een matiger gebruik van de technologieën zou de impact op het milieu kunnen verminderen. Het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) lanceert bijgevolg een uitgebreid programma, niet alleen om te evalueren, maar ook om aanbevelingen in te voeren, zodat een verantwoord digitaal beheer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan worden ontwikkeld.

De digitale technologie is wereldwijd verantwoordelijk voor 10% van het elektriciteitsverbruik en voor 4 à 5% van de uitstoot van broeikasgassen. Door bepaalde praktijken te wijzigen, door bepaalde handelingen te ontwikkelen of bepaalde materialen te verkiezen, is het mogelijk om deze cijfers te doen dalen. Dat is wat men digitaal verantwoord gedrag noemt.

20 Brusselse besturen op de rails voor een verantwoorder digitaal beheer

Om zijn milieuvoetafdruk te beperken, heeft het CIBG een audit uitgevoerd met het Belgisch Instituut voor Duurzame IT, het ISIT. Dit instituut heeft een methode uitgewerkt om digitale praktijken te evalueren, waardoor de duurzame digitale aanpak van een instelling gestructureerd kan worden.

Om deze dienstverlening op te starten, zal een twintigtal gewestelijke besturen dit jaar begeleiding krijgen om de impact van hun digitale handelingen te kunnen evalueren. Eind 2021 zullen de verschillende instellingen uitgenodigd worden om de aanbevelingen in te voeren.