Weldra ook kraamgeld voor mannelijke homokoppels

Actualiteit
Weldra ook kraamgeld voor mannelijke homokoppels

Het voorstel van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister bevoegd voor de Gezinsbijslagen, om kraamgeld toe te kennen aan mannelijke homokoppels voor hun kind, is goedgekeurd in de commissie van het Brussels Parlement. Deze beslissing maakt een einde aan een jarenlange discriminatie en zorgt ervoor dat gay koppels erkend worden als gezinsvorm.

Momenteel voorziet de wettekst van de ordonnantie van 25 april 2019 dat het kraamgeld en het startbedrag enkel aan de moeder worden uitbetaald. Dat leidt tot een situatie waarin het onmogelijk is om kraamgeld aan te vragen als het kind geen moeder heeft.

“Dat is discriminatie. Het is het ontkennen van het feit dat twee papa’s ook een gezin kunnen stichten. En dus was dat een situatie die dringend veranderd moest worden”, benadrukt Bernard Clerfayt. “Er zijn alternatieven voor de premie, zoals het aanvragen van een adoptiepremie. Bij een homoseksueel paar zijn ze echter allebei de vaders van het kind, en symbolisch willen ze een kraampremie aanvragen en niet een toelage als adoptant”, vervolgt de DéFI-minister.

Tot nog toe werden deze vaders door de tekst van de ordonnantie verplicht tot juridisch bochtenwerk om hun premie te ontvangen. Dankzij de wijziging van de ordonnantie zal dat niet langer het geval zijn. De vaders zullen ook een aanvraag tot kraampremie kunnen indienen. “Ik denk dat we de evolutie van onze maatschappij moeten volgen en wetteksten moeten opstellen die voor iedereen openstaan”, besluit Bernard Clerfayt.