Slechts 13% van jobs op luchthaven Zaventem wordt uitgevoerd door Brusselaars!

Actualiteit
Visite du Ministre de l'Emploi Bernard Clerfayt à Zaventem

De Brusselse minister van Werk, Bernard Clerfayt, heeft op donderdag 26 augustus, in het kader van de Voka Zomerstages, een van de belangrijke actoren van de luchthaven van Zaventem, namelijk Aviapartner, ontmoet. Vervolgens vond een rondetafel met de ministers van Werk plaats.

Op enkele kilometers van Brussel…

Met het oog op het hernemen van de activiteiten zou de luchthaven jobmogelijkheden voor de Brusselaars kunnen bieden. Uit een van de meest recente studies, uitgevoerd door HIVA-KUL, blijkt overigens dat slechts 13% van de posten op de luchthaven ingenomen wordt door Brusselaars. We bevinden ons nochtans maar op enkele kilometers van de luchthaven.

57.000 Brusselaars werken in Vlaanderen

Het aantal Brusselaars dat in Vlaanderen werkt, is evenwel op vijf jaar tijd met 20% gestegen. In 2019 werkten 57.000 Brusselaars in Vlaanderen. Dat zijn er echter nog te weinig.

Veel Brusselaars denken dat Vlaanderen veraf is of dat het ingewikkeld is om er naartoe te reizen. De a prioir’s over de talenkennis vormen eveneens een hindernis. We weten nochtans dat voor veel openstaande betrekkingen geen kennis van het Nederlands, of slechts basiskennis, vereist is.

“Oplossing nr. 1 = opleiding”

Samen met Actiris voert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest regelmatig campagnes om de werkzoekenden te sensibiliseren en aan te moedigen in Vlaanderen te gaan werken. De Brusselaars moeten dus toegang kunnen krijgen tot deze openstaande posten, zoals bij Aviapartner Belgium, door de vooroordelen uit te roeien: tweetaligheid is geen absolute voorwaarde en de afstand vormt geen obstakel.

Zoals de minister herhaalde, “is opleiding de eerste oplossing om een bekwame kandidaat te worden”. Er werd overigens een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten waardoor de samenwerking tussen Vlaanderen en het Brussels Gewest versterkt wordt. De doelstelling is eenvoudig: ervoor zorgen dat het aantal Brusselaars dat elke dag in Vlaanderen gaat werken, toeneemt.

Deze overeenkomst is een belangrijke hefboom om enerzijds het tekort aan arbeidskrachten in Vlaanderen en anderzijds het nog steeds te hoge werkloosheidscijfer in Brussel te doen dalen.

Nuttige links: