Digitale technologie: “We laten de burger niet in de steek”

De vzw "Lire et Ecrire" stelt de digitale dematerialisatie aan de kaak in een open brief aan de Brusselse minister van Digitalisering, Bernard Clerfayt. Volgens de minister wordt digitalisering, en de vele voordelen daarvan, echter even belangrijk als lezen en schrijven en moet iedereen de kans krijgen om zich de digitale technologie eigen te maken!

Sinds de gezondheidscrisis hebben we onze levensstijl aangepast en meer ruimte gemaakt voor digitalisering. Dankzij de digitalisering zijn wij op afstand kunnen blijven werken, studeren en communiceren.

Deze versnelling van de digitalisering van alle lagen van onze samenleving herinnert ons er niettemin aan dat vandaag nog een deel van de bevolking niet in staat is om digitale instrumenten te gebruiken of er toegang tot te hebben. De Koning Boudewijnstichting maakte onlangs haar laatste cijfers bekend: bijna één Belg op de twee is digitaal kwetsbaar.

Digitale technologie maakt het leven van de burgers evenwel gemakkelijker: zij zorgt voor tijdsbesparing, verbetert de kwaliteit van de overheidsdiensten, verhoogt de veiligheid, enz. Daarom is het van belang dat degenen die digitaal onderlegd zijn, er toegang tot hebben en degenen die dat niet zijn, zich deze technologie kunnen toe-eigenen, aangezien zij vele voordelen biedt.

"Er is geen sprake van dat een deel van de bevolking in de steek wordt gelaten als gevolg van de digitalisering van de overheidsdiensten. Zij mag nooit een gelegenheid zijn om mensen hun rechten of de toegang tot rechten te ontnemen. Integendeel, zij kan hen zelfs aanmoedigen dankzij de automatische toekenning van rechten. Er is ook geen sprake van dat de samenleving de voordelen van de digitalisering ontzegd worden. Vandaag doen we er alles aan om iedereen in staat te stellen zich de digitale technologie eigen te maken", zegt Bernard Clerfayt.

Daarom zal de Brusselse Hoofdstedelijke Regering zich dit najaar buigen over een ordonnantie die ervoor zorgt dat alle administratieve procedures online aan de burgers worden aangeboden. En voor degenen die niet met een computer kunnen werken, moeten de overheidsdiensten een ondersteuningsplan opstellen om hen te helpen vertrouwd te raken met digitale technologie of een alternatief voorzien.

"Een administratie die 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar is en bijzondere aandacht schenkt aan mensen in moeilijkheden, is een kwaliteit van dienstverlening die iedereen wenst", besluit de minister.

 

Contact :

Pauline Lorbat, Woordvoerster van de Minister
Tel.: 0485 89 47 45