Spécifier les informations pratiques à propos du cabinet de Bernard Clerfayt, adresses, contacts, infos utiles pour les citoyens comme le contact de tel ou tel service.

Mandaten en bijkomende activiteiten uitgeoefend door de kabinetsleden

(Lijst met achternamen in alfabetische volgorde)

  Patricia Abarca de la Fuente

  • Voorzitster van de vzw “Éducation sans limites” (niet bezoldigd) 
  • Bestuurder bij Ligue des droits de l’enfant (niet bezoldigd) 

  Esteban Baez Heller

  • Voorzitter van de raad van bestuur van vzw IRISteam (bezoldigd)

  Imed Chetioui

  • Bestuurder bij de vereniging van de Schaarbeekse sportverenigingen (niet bezoldigd)
  • Lid van de AV bij de vzw Sport 1030 (niet bezoldigd)
  • Bestuurder van de vzw AS Schaerbeek (niet bezoldigd)

  Bernard Clerfayt

  • Bestuurder bij de raad van bestuur van  “Travail de rue à Schaerbeek” asbl (niet bezoldigd) 
  • Voorzitter van Erfgoed van Schaarbeek (niet bezoldigd) 

  Caroline Daux

  • Vicevoorzitster van de Adviescommissie erkenning dienstecheque-ondernemingen  (niet bezoldigd) 
  • Vicevoorzitster van de Adviescommissie opleidingsfonds dienstencheques (niet bezoldigd) 
  • Vicevoorzitster van de erkenningscommissie betaald educatief verlof (niet bezoldigd) 
  • Bestuurder bij Horeca Be Pro in het professioneel referentiecentrum (niet bezoldigd) 
  • Vertegenwoordigster van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de vzw REVES (niet bezoldigd)
  • Voorzitster van het Overlegplatform inzake Werkgelegenheid (niet bezoldigd)
  • Commissaris van het College van de Franse Gemeenschapscommissie bij het Institut Bruxellois Francophone pour la Formation Professionnelle ter vertegenwoordiging van de minister, lid van het College, belast met Beroepsopleiding (bezoldigd)

  Ashley De Backer

  • Bestuurder bij Citeo (orgaan van de MIVB) (niet bezoldigd)

  Angélique Debrulle

  • Lector aan de Université de Liège in het kader van het universitaire getuigschrift “Vétérinaire urgentiste secours et catastrophe” (bezoldigd)
  • Lid van het Bureau de l'Institut de Recherche, d'Information et de Développement du Droit Animalier (IRIDDA) (Frankrijk) (niet bezoldigd)
  • Bestuurder en penningmeester bij vzw Belgian Environmental Institute (niet bezoldigd)

  Samuel De Hertogh

  • Vertegenwoordiger van het Verenigd College bij Iriscare (niet bezoldigd)
  • Penningmeester van de plaatselijke afdeling van DéFI Etterbeek (niet bezoldigd)
  • Lid van de AV en van de RvB van de Fédération des Jeunesses Musicales Wallonie-Bruxelles (niet bezoldigd)
  • Lid van de AV en van de RvB van de IRIS-koepel, het net van de Brusselse openbare en universitaire ziekenhuizen (bezoldigd)
  • Lid van de AV van het Maison des Jeunes d’Etterbeek “La Clef” (niet bezoldigd)

  Jennifer Dekoster

  • Bestuurder bij de vzw «Les Amis du Musée Paul Delvaux» (niet bezoldigd) 

  Marie-Astrid Deuxant

  • Commissaris voor de GGC bij de OFFA – Office francophone de la formation en alternance (niet bezoldigd) 
  • Bestuurder bij WorldSkills Belgium vzw (niet bezoldigd) 
  • Vertegenwoordiger voor de FGC bij Commission belge francophone et germanophone pour l’UNESCO (niet bezoldigd)

  Isabelle De Visscher

  • Bestuurder bij de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (bezoldigd)
  • Bestuurder bij Viapass (niet bezoldigd)

  Michel Dierick

  • Regeringscommissaris bij IRIS-Koepel - Interhospitalière régionale des infrastructures de soins (bezoldigd)
  • Regeringscommissaris bij de GSOB (bezoldigd)
  • Docent bij Ferrer Formations (bezoldigd)

  Yusuf Ergen Benhur

  • Gemeenteraadslid bij Brussel Stad (bezoldigd)
  • Bestuurder bij de Lakense Haard (bezoldigd)
  • Bestuurder bij Prosport Bruxelles asbl (bezoldigd)
  • Voorzitter van de Football Club Suryoyés bruxellois vzw  (niet bezoldigd)
  • Lid van de politieraad - Politiezone 5339 Brussel-Elsene (bezoldigd)
  • Voorzitter van het Cultureel en Sportcentrum van Tour-Abdin vzw (niet bezoldigd)
  • Lid van de raad van bestuur van SCIC – Intercommunaal crematorium van Brussel (bezoldigd)
  • Lid van de algemene vergadering van de Intercommunale voor Teraardebestelling cvba (bezoldigd)

  Adèle Gorgemans

  • Regeringscommissaris bij Iriscare (niet bezoldigd)

  Cem Hazar

  • Medevoorzitter van het Sociaal-cultureel Centrum Alevi van Brussel (CSAB) (niet bezoldigd) 

  Thierry Mommer

  • Penningmeester van de plaatselijke afdeling van DéFI Etterbeek (niet bezoldigd)
  • Lid van de Raad van Bestuur bij de Mission locale pour l’emploi d’Etterbeek (MLE)  (niet bezoldigd)

  Thomas Otte

  • Lid van de raden van bestuur van de vzw en van de stichting “Community Land Trust” (niet bezoldigd)

  Matthieu Pillois

  • Schepen – Gemeente Oudergem (bezoldigd)
  • Lid van de Algemene Vergadering – Kunstvereniging van Oudergem (bezoldigd)
  • Bestuurder bij de MIVB (Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel) (bezoldigd)
  • Werknemer van de GOB (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel) (bezoldigd)

  Adeline Remy

  • Vicevoorzitter van het beheerscomité AEF Erasmus+ (niet bezoldigd)
  • Commissaris van het College van de FGC bij het Directiecomité van het Consortium voor de erkenning van competenties (niet bezoldigd)
  • Commissaris van het College van de FGC bij de Commissie voor advies en erkenning van het Consortium voor de erkenning van competenties (bezoldigd)
  • Vertegenwoordiger van het College van de FGC bij de Raad van Bestuur van de Espace Formation PME Infac-Infobo (EFP) (niet bezoldigd)
  • Vertegenwoordiger van het College van de FGC bij de Algemene Vergadering van de Espace Formation PME Infac-Infobo (EFP) (niet bezoldigd)
  • Vertegenwoordiger van het College van de FGC bij de Conseil de recours du Cadre francophone des certifications (niet bezoldigd)
  • Ondervoorzitterschap van het Beperkt Bureau en van het Beheerscomité van het Agentschap ESF (niet bezoldigd)

  Stephan Saive

  • Vertegenwoordiger van de Regering bij de Adviesraad voor sociaal ondernemerschap (niet bezoldigd)
  • Waarnemer bij Construcity vzw (niet bezoldigd)
  • Voorzitter van de Commissie Educatief Verlof (niet bezoldigd)

  T'Sas Christophe

  • Regeringscommissaris bij Actiris – Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (bezoldigd)
  • Bestuurder bij Solidarité Défi (niet bezoldigd) 

  Weber Marc

  • Bestuurder bij “Het Kriekenfeest” (niet bezoldigd) 
  • Bestuurder bij het Centre Vidéo de Bruxelles  (niet bezoldigd)
  • Lid van de AV en bestuurder van de vzw Schaarbeek Info (in vereffening) (Niet bezoldigd)

  --

  Covid-19: administratieve zaken te regelen? Dat kan online!

  Actualiteit
  Covid-19: administratieve zaken te regelen? Dat kan online!

  Bernard Clerfayt raadt de Brusselaars aan, behalve in een noodgeval, zich niet naar de Brusselse administratieve diensten te begeven en zoveel mogelijk de elektronische tools te gebruiken die ter beschikking worden gesteld. Het vermijden van contact is momenteel het enige wat we kunnen doen om de verspreiding van Covid-19 te beperken.

  Vandaag kunnen veel administratieve formaliteiten online gebeuren. Verschillende beveiligde platforms vergemakkelijken immers het verzenden en het ontvangen van wettelijke documenten, zonder zich naar de gewestelijke of gemeentelijke administratie te moeten begeven.

  Er is onder meer het elektronische loket “IRISbox”, dat gewestelijke en plaatselijke diensten online aanbiedt; de app “Mijn dossier”, waarmee de burger zijn persoonlijke dossier in het Rijksregister kan raadplegen en de app “My Benefits” om toegang te krijgen tot bepaalde sociale voordelen. Of de beveiligde interface “My e-box”, waarmee de burger al zijn officiële documenten digitaal en veilig kan ontvangen, bewaren en beheren.

  “De inperkende maatregelen naleven is de enige manier om de verspreiding van het coronavirus te beperken. De burgers moeten, in hun contact met de gemeentelijke administraties, voorrang geven aan digitale communicatie en hun verplaatsingen tot de strikt noodzakelijke te beperken. Des te meer omdat vandaag verschillende administratieve formaliteiten online kunnen worden volbracht”, aldus Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, Digitalisering en Administratieve Vereenvoudiging.

  Meer info over de statistische cookies.

  Zoals de meeste websites gebruiken wij Google Analytics om het aantal bezoekers van onze website te tellen. Deze statistieken bevatten kwantitatieve gegevens zoals het aantal bezoeken en bezoekers, alsook kwalitatieve gegevens zoals de gedragsstromen, de verkeersbronnen en algemene demografische gegevens. Deze analyse wordt mogelijk gemaakt door de captatie van de IP-adressen van de gebruikers. Deze adressen worden geanonimiseerd. Hier vindt u meer info over de methode die Analytics gebruikt om de IP-adressen anoniem te maken.

   

  Samenstelling van het kabinet

  Directie van het kabinet

  Christophe T’SAS, Kabinetschef

  Caroline DAUX, Adjunct-kabinetschef

  Alexandra ROOS, Kabinetssecretaris

  Ornella Mutoni, Assistente van de minister

  Isabelle WIBIN, Assistente van de kabinetschef

  Isabelle WINANT, Assistente van de kabinetssecretaris

  Kanselarij

  Anne DE CORDIER, Kanselier

  Pers & Communicatie

  Pauline LORBAT, Verantwoordelijke en woordvoerster

  Sonia GHARIANICommunity Manager

  Marine DESCHOUWER, Redactrice

  Vincent DOZO, Communicatiemedewerker en Webmaster

  Karima ALLAOUI, Assistente

  Werk, Beroepsopleiding en Internationale Betrekkingen Cocof

  Caroline DAUX, Adjunct-kabinetschef, belast met de cel Werk-Beroepsopleiding

  Stephan SAIVE, Adviseur Cel Werk-Beroepsopleiding

  Jeanne Christiansen Gozzer, Medewerkster Cel Werk-Beroepsopleiding

  Adeline REMY, Adviseur Cel Beroepsopleiding

  Marine SMEETS, Medewerkster Cel Werk

  Marie-Astrid DEUXANT, Adviseur Begroting

  Laure MATTYS, Assistente

  Digitalisering en Administratieve Vereenvoudiging

  Esteban BAEZ HELLER, Verantwoordelijke

  Patricia ABARCA de la Fuente, Adviseur

  Amandine Fombaron, Medewerkster

  Plaatselijke Besturen

  Vincent RAMELOT, Verantwoordelijke

  Laurence FABIANI, Adviseur

  Camille HALLET, Medewerkster

  Myriam MAERGERMAN, Assistente

  Dierenwelzijn

  Angélique DEBRULLE, Verantwoordelijke Dierenwelzijn

  Ashley DE BACKER, Medewerkster

  Gezinsbijslagen, filmcontrole (GGC)

  (Gedeelde bevoegdheden met minister Sven Gatz)

  Adèle GORGEMANS, Verantwoordelijke

  Laurent FRIPPIAT, Medewerker

  Thomas OTTE, Medewerker

  Algemene Zaken

  Isabelle DE VISSCHER, Verantwoordelijke

  Matthieu PILLOIS, Medewerker Algemene Zaken

  Cédric RENSONNET, Medewerker

  Begroting, Openbaar Ambt, Transversale aangelegenheden

  Michel DIERICK, Adviseur Begroting

  Thierry MOMMER, Adviseur Openbaar Ambt

  Samuel DE HERTOGH, Medewerker

  Benhur Yusuf ERGEN, Assistent

  Paul SCHEERS, Assistent

  Ondersteuning

  Marc WEBER, Coördinator Externe strategie

  Jennifer DEKOSTER, Vertaalster

  Sigrid JANSSENS, Vertaalster

  Christophe NOCENT, Econoom

  Yolanda CAMBON DIAZ, Medewerkster catering

  Laetitia GELPKENS, Medewerkster onderhoud

  Laurence BARBIER, Medewerkster onderhoud

  Imed CHETIOUI, Medewerker onthaal

  Yanni SHAIR, Medewerker onthaal

  Cem HAZAR, Chauffeur

  --

  CAPTCHA
  Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.

  Wettelijke vermeldingen

  Foto’s, raadpleging website en intellectuele eigendom:

  De foto’s die onze artikels illustreren, mogen in geen enkel geval gekopieerd worden. Ze worden gepubliceerd onder de licentie ©iStock by Getty Images, of zijn eigendom van de uitgever.

  Door het gebruik van de website bernardclerfayt.brussels verwerft de gebruiker geen enkel intellectueel eigendomsrecht op de inhoud van de website. Onder inhoud van de website wordt verstaan: de teksten, foto’s, video’s, al dan niet bewegende beelden, gegevens, logo’s, merken en andere elementen waaruit de website is samengesteld. Door het bezoeken van de website verklaart de gebruiker zich akkoord met het feit dat hem enkel een gebruik wordt toegestaan voor raadplegingsdoeleinden. Elk ander gebruik is onderworpen aan een uitdrukkelijke voorafgaande toelating.

  Elk onrechtmatig gebruik van (een deel van) de website kan aanleiding geven tot een vervolging overeenkomstig de van kracht zijnde wetten. De aansprakelijkheid van de verantwoordelijke uitgever, Bernard Clerfayt is beperkt tot de inhoud die gepubliceerd wordt onder de hoofd URL.

  Cookies

  Zoals de meeste websites gebruiken wij Google Analytics om het aantal bezoekers van onze website te tellen. Deze statistieken bevatten kwantitatieve gegevens zoals het aantal bezoeken en bezoekers, alsook kwalitatieve gegevens zoals de gedragsstromen, de verkeersbronnen en algemene demografische gegevens. Deze analyse wordt mogelijk gemaakt door de captatie van de IP-adressen van de gebruikers. Deze adressen worden geanonimiseerd. Hier vindt u meer info over de methode die Analytics gebruikt om de IP-adressen anoniem te maken.

  Huidige referenties en toekomstige reglementeringen

  De algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) is beschikbaar op de officiële website van de Europese Unie. U kan deze online raadplegen.

  Deze verordening vervangt de Belgische wet van 8 december 1992 (Wet op de privacy), met name wat betreft de vrijwillig gegeven toestemming voor de verwerking van de gegevens, de informatie en de beveiligde toegang tot de gegevens, de informatie betreffende het overmaken van de gegevens aan derden. De definitie verduidelijkt en bepaalt de producten en diensten en de mogelijkheid voor de burgers om deze te selecteren en op elk moment hun instellingen aan te passen, enz.

  Wij behouden ons het recht voor om deze wettelijke vermelding te wijzigen teneinde eventuele bijkomende normen of aanvullende bepalingen toe te passen die zouden voortvloeien uit nationale wet- en regelgeving als gevolg van de toepassing van de GDPR van de Europese Unie.