Cette étiquette pour spécifier une actualité ou un extrait média qui concerne la Région en général ou une actualité compétence qui a une résonance importante.

In deze crisis is het digitale de constante. Kan u goed overweg met de apps online?

Actualiteit
Peiling naar het gebruik van het Covid Safe Ticket

Vertel ons in drie klikken hoever u staat. Dat zal ons helpen om de acties zo te sturen dat de Brusselaars deze tools gemakkelijker zullen kunnen gebruiken. Hier is onze peiling naar het Covid Safe Ticket.

>>> Neem HIER deel aan onze peiling naar het Covid Safe Ticket.

Hoewel de gezondheidsmaatregelen veranderen in functie van het opflakkeren van deze pandemie, is de relevantie van de onlinetools voor het leiden van het dagelijks leven in de best mogelijke omstandigheden verworven en blijvend.

Bijgevolg vinden wij het belangrijk te weten hoe de Brusselaars deze tools ervaren. Hebt u uw Covid Safe Ticket gemakkelijk kunnen installeren? En hebt u geen problemen gehad om uw vaccinaties of testen op het scherm te krijgen?

De Brusselaars zo snel mogelijk helpen zonder de lange termijn uit het oog te verliezen

Of het nu vaccinatie of het verkrijgen van een Covid Save Ticket betreft, de toegang tot onlineplatformen is de meest directe manier. Sinds het begin van deze crisis heeft de minister van Digitalisering de initiatieven opgevoerd om de Brusselaars die minder vertrouwd zijn met digitale interfaces, te helpen om de nodige vaardigheden te verwerven.

In mei en juni jongstleden werden acties uitgevoerd in de gemeenten waar de vaccinatiegraad het laagst is. Multimediabegeleiders verleenden deze dienst in verschillende gemeenten. Op pedagogische wijze werden Brusselaars die niet vertrouwd waren met digitale technologieën, meteen geholpen. De deelnemers zullen ook geïnformeerd worden over de mogelijkheden die de Openbare ComputerRuimten (OCR) in Brussel bieden.

Daarnaast heeft de minister het plan voor digitale toe-eigening gelanceerd. Daartoe zet hij in op de toegankelijkheid van digitale instrumenten, opleiding van jongs af aan en begeleiding bij een digitale transformatie die voor iedereen toegankelijk is. De digitale kloof is immers het gevolg van twee elementen: aan de ene kant de toegang tot IT-materiaal, en aan de andere kant het gebrek aan digitale vaardigheden.

Dit zou u ook kunnen interesseren:

Nieuwsupdate met Bernard Clerfayt: gezondheidsmaatregelen, economie, werk, etc.

Actualiteit
De minister van Werk, Bernard Clerfayt, in de studio’s van BX1 voor de uitzending "L'interview" met Fabrice Grosfilley

De Brusselse minister Bernard Clerfayt was te gast bij Fabrice Grofilley voor “L’interview” van BX1+ op donderdag 18 november 2021. Hieronder volgt een samenvatting van de uitzending.

Gegevensbeveiliging op Bruvax

Wat de bescherming van de persoonsgegevens op het Bruvax-platform betreft, benadrukte Bernard Clerfayt hoe belangrijk en moeilijk het is om een evenwicht te vinden tussen het gebruiksgemak en de beveiliging van de gegevens. In dit geval waren mensen met slechte bedoelingen aan het frauderen. Er werd voor extra beveiliging gezorgd zonder dat de registratie voor vaccinatie wordt bemoeilijkt.

Pandemie en gezondheidsmaatregelen

De minister benadrukte bovenal dat we te maken hebben met een virus dat voortdurend evolueert. “Al degenen die beslissingen moeten nemen, moeten op hun hoede zijn”, aldus Bernard Clerfayt, die erop wijst dat de maatregelen voortdurend aangepast moeten worden aan een nieuwe realiteit. Gezien de toename van het aantal besmettingen moeten er maatregelen worden genomen.

Het is onvermijdelijk dat, telkens wanneer er maatregelen moeten worden genomen, “het sociale leven, het economische leven, het uitgaansleven en onze relaties worden gehinderd”. Bernard Clerfayt merkt op dat “het een noodzaak is, als we deze ziekte collectief willen bestrijden”.

Daling van de werkloosheid?

De Brusselse minister van Werk herinnert aan de handhaving van maatregelen als de tijdelijke werkloosheid, het overbruggingsrecht en de opschorting van faillissementen. Deze maatregelen zouden op 1 januari worden stopgezet.
“Ik denk dat de maatregelen verlengd zullen moeten worden”, als de gezondheidsbeperkingen gehandhaafd dienen te worden, zei de minister.

Het werkloosheidspercentage vertelt ons twee dingen. “Het is de evolutie van de werkgelegenheid: als de tewerkstelling stijgt, daalt de werkloosheid. Het is evenwel ook de evolutie van de bevolking, en meer bepaald het aantal mensen dat zich inschrijft.” Vandaag kunnen we veronderstellingen over beide factoren formuleren, maar we weten nog niet in welkemate deze twee bepalende elementen de weinig alarmerende werkloosheidscijfers van vandaag verklaren.

Kunnen Brusselse werkzoekenden in Vlaanderen terecht?

Er zijn veel jobs in te vullen in Vlaanderen, dat bijna een volledige tewerkstelling kent. In Brussel hebben we een enorme pool van arbeidskrachten. En de minister bracht in herinnering dat “je geen perfecte Nederlandstalige hoeft te zijn om in Vlaanderen te gaan werken; je kan over basiskennis beschikken en op de werkplek het al doende leren”.
Dankzij de overeenkomst tussen Actiris en de VDAB kunnen diegenen die bij Actiris ingeschreven zijn, gebruikmaken van de diensten van de VDAB.

Bovendien, zo benadrukte Bernard Clerfayt, mag afstand geen hindernis meer vormen: het is niet veel verder om de stad te doorkruisen dan om naar nabijgelegen bestemmingen in Vlaanderen te reizen.

“Wij werken samen met de VDAB om de stereotypes te doorbreken”; de vooroordelen die Brusselse werknemers soms weghouden. “Wij willen aantonen dat Brusselse werknemers over dezelfde vaardigheden beschikken als anderen, zolang zij maar de juiste opleiding volgen.”

Wat heeft het koninklijk bezoek aan Denemarken u geleerd?

“Denemarken heeft een kleine, open economie zoals België; zijn enige rijkdom is arbeid en talent.” Tijdens ontmoetingen kon de minister vaststellen hoe doeltreffend het Deense systeem is om mensen weer aan het werk te krijgen, ongeacht of ze arbeidsongeschikt zijn, werkloos zijn of net van school komen. “Zij worden onmiddellijk geactiveerd om (opnieuw) aan het werk gaan.” In Denemarken zijn de OCMW-diensten samengevoegd met de plaatselijke arbeidsbureaus. Wat ook de reden van iemands werkloosheid is, “het is dezelfde plaatselijke dienst die probeert deze persoon weer aan het werk te krijgen in de plaatselijke bedrijven waarmee deze jobcenters een nauwe band hebben”. Bernard Clerfayt stelde vast dat deeltijds werken een oplossing was om opnieuw aansluiting te vinden bij de arbeidswereld en de verworven beroepsvaardigheden niet te verliezen. De minister van Werk betreurt dat België een eerder binair systeem hanteert: “Ofwel heb je een voltijdse baan, ofwel heb je geen voltijdse baan, en in dat geval krijg je gelukkig een uitkering, maar je bent niet verbonden met de arbeidswereld.” Deze flexi-jobs zijn interessant om deze band te behouden, meende minister Clerfayt. “Dit is een debat dat met de federale regering gevoerd moet worden.”

Slachtverbod zonder voorafgaande bedwelming

“Er is een discussie gaande over het indienen van een tekst die een grotere meerderheid zou kunnen bereiken. De tekst werd nog niet formeel ingediend bij de Griffie van het Parlement, maar wordt verspreid onder de parlementaire fracties om een zo breed mogelijke consensus te bereiken over een tekst die in overeenstemming is met de verbodsbepalingen die thans in Vlaanderen en Wallonië bestaan.”
“Dit punt valt buiten het akkoord van de Regering. Elk parlementslid zal zijn/haar stem vrij kunnen uitbrengen en naar eer en geweten kunnen stemmen over de vraag of wij de modernste technieken kunnen gebruiken om het dierenleed te verminderen zonder een inbreuk te plegen op de religieuze vrijheden.”

Wat u ook interessant zou kunnen vinden:

Slachten zonder bedwelming: vooruitgang ondanks gebrek aan consensus binnen Brusselse Regering

Actualiteit
Schapen en koeien in de wei - illustratie bij het nieuwsbericht over slachten zonder bedwelming in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Brusselse Regering is er donderdag niet in geslaagd een akkoord te bereiken om het slachten zonder bedwelming in het Brussels Gewest te verbieden. Het punt wordt dus van de agenda van de regering geschrapt en het debat zal worden voortgezet in het Parlement.

De twee andere gewesten hebben nochtans het slachten zonder bedwelming verboden

Wallonië en Vlaanderen verbieden het slachten zonder bedwelming al twee jaar. De decreten werden zowel door het Hof van Justitie van de Europese Unie als door het Belgisch Grondwettelijk Hof bekrachtigd.

"De kwestie van het slachten van dieren verdient een debat in het Brussels Gewest om dierenleed te verminderen. Gelet op de beroepen tegen de Waalse en Vlaamse decreten, gaf ik aan te wachten op de adviezen van de hoogste rechterlijke instanties alvorens verder te gaan met dit dossier. En dat is ook gebeurd. Tegenwoordig hebben we technieken om dierenleed te verminderen. Alle dierenartsen zeggen het: het slachten van een levend dier veroorzaakt intens lijden dat enkele seconden tot enkele minuten kan duren”, herinnert Bernard Clerfayt eraan.

De Brusselse minister van Dierenwelzijn heeft dus, net als de twee aangrenzende gewesten, een ontwerp van ordonnantie op de regeringstafel gelegd om voorafgaande bedwelming bij het slachten van dieren op te leggen. De debatten lieten niet toe dat er voldoende consensus werd bereikt binnen de Brusselse Regering. Het debat wordt nu voortgezet in het Parlement.

De Brusselse minister zet het werk voort om dierenwelzijn te bevorderen

“Dit is natuurlijk slecht nieuws voor dieren. Het is jammer dat het verminderen van dierenleed niet alle partners van de Brusselse Regering motiveert. De kwestie van het verbieden van het slachten van dieren zonder bedwelming zal binnenkort in het Parlement worden besproken. Ik hoop dat de Brusselse parlementsleden zich, net als in Vlaanderen en Wallonië, zullen opstellen ten gunste van dierenwelzijn", aldus Bernard Clerfayt.

De Brusselse minister zet het werk voort om het dierenwelzijn te bevorderen. Hij wil dat duurzame voeding ook dierenwelzijnsaspecten omvat, met name in het kader van een Good Food 2.0-strategie. Tot slot zullen, in het kader van het toekomstige Brusselse Wetboek voor Dierenwelzijn, alle aspecten van het dierenleven aan bod komen, zowel het transport als de fokmethode.

Slachten met bedwelming: vooruitgang ondanks gebrek aan consensus binnen Brusselse Regering

Persbericht

De Brusselse Regering is er donderdag niet in geslaagd een akkoord te bereiken om het slachten zonder bedwelming in het Brussels Gewest te verbieden. Het punt wordt dus van de agenda van de regering geschrapt en het debat zal worden voortgezet in het Parlement.

Wallonië en Vlaanderen verbieden het slachten zonder bedwelming al twee jaar. De decreten werden zowel door het Hof van Justitie van de Europese Unie als door het Belgisch Grondwettelijk Hof bekrachtigd.

"De kwestie van het slachten van dieren verdient een debat in het Brussels Gewest om dierenleed te verminderen. Gelet op de beroepen tegen de Waalse en Vlaamse decreten, gaf ik aan te wachten op de adviezen van de hoogste rechtelijke instanties alvorens verder te gaan met dit dossier. En dat is ook gebeurd. Tegenwoordig hebben we technieken om dierenleed te verminderen. Alle dierenartsen zeggen het: het slachten van een levend dier veroorzaakt intens lijden dat enkele seconden tot enkele minuten kan duren”, herinnert Bernard Clerfayt eraan.

De Brusselse minister van Dierenwelzijn heeft daarom, net als de twee aangrenzende gewesten, een ontwerp van ordonnantie op de regeringstafel gelegd om voorafgaande bedwelming bij het slachten van dieren op te leggen. De debatten lieten niet toe dat er voldoende consensus werd bereikt binnen de Brusselse Regering. Het debat wordt nu voortgezet in het Parlement.

“Dit is natuurlijk slecht nieuws voor dieren. Het is jammer dat het verminderen van dierenleed niet alle partners van de Brusselse Regering motiveert. De kwestie van het verbieden van het slachten van dieren zonder bedwelming zal binnenkort in het Parlement worden besproken. Ik hoop dat de Brusselse parlementsleden zich, net als in Vlaanderen en Wallonië, zullen opstellen ten gunste van dierenwelzijn", aldus Bernard Clerfayt.

De Brusselse minister zet het werk voort om het dierenwelzijn te bevorderen. Hij wil dat duurzame voeding ook dierenwelzijnsaspecten omvat, met name in het kader van een Good Food 2.0-strategie. Tot slot zullen, in het kader van het toekomstige Brusselse Wetboek voor Dierenwelzijn, alle aspecten van het dierenleven aan bod komen, zowel het transport als de fokmethode.

Meer info?
Pauline Lorbat - 0485 89 47 45

Eerste ontmoetingen rond digitale technologie

Actualiteit
Mevrouw Anna Piperal en de heer Gilles Babinet, gastsprekers van de eerste editie van de Ontmoetingen rond digitale technologie

Op 7 oktober stelde de minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bernard Clerfayt in de Solvay bibliotheek de eerste editie voor van “Ontmoetingen rond digitale technologie – Welke digitale oplossingen zijn er voor een wereld die opnieuw moet worden uitgevonden?".

Om de gevolgen van de Covid-19-pandemie te bestrijden en vandaag de essentiële oplossingen te bieden als reactie op de crisis, zijn digitale technologieën essentieel. De minister van Digitalisering Bernard Clerfayt wil ter gelegenheid van de Ontmoetingen rond digitale technologie een dynamiek van dialogen en uitwisselingen aanwakkeren. De uitdagingen en oplossingen van digitale technologie identificeren en tegelijkertijd ruimte maken voor een transparanter, coherenter en meer geïntegreerde IT-governance in het Brussels Gewest, dat is de ambitie van de Ontmoetingen rond digitale technologie.

De Ontmoetingen rond digitale technologie zullen de basis produceren voor de  opbouw van de nieuwe governance van digitale technologieën en IT die in het Brussels Gewest wordt geïmplementeerd.

“Digitale revolutie moet onderwerp van dialoog zijn”

De minister verwelkomde de directeuren-generaal van de tien gewestelijke instellingen met het grootste IT-budget. Hij was ook dankbaar voor de betrokkenheid van andere overheidsdiensten en de aanwezigheid van "externe" genodigden uit de academische wereld en de privésector.

Openheid is kenmerkend voor het proces dat de minister in gang heeft gezet om organisatorische grenzen te doorbreken en ontmoetingen te bevorderen. "Het eerste punt van waakzaamheid is om elitarisme te vermijden". Deze technologieën zijn inderdaad van toepassing in al onze nieuwe praktijken zoals telewerken, coworking, samenwerkingsprojecten. Ze transformeren onze werkrelaties en ook onze menselijke relaties. In deze voortdurende ontwikkelingen is het belangrijk om de breuken te identificeren en te verhelpen. Dit is de reden waarom "digitale revolutie een onderwerp van dialoog moet zijn”, verduidelijkte Bernard Clerfayt. Het delen van informatie en het wissen van grenzen in de horizontale uitwisseling van knowhow biedt inderdaad nieuwe perspectieven voor de organisatie van de governance.

Sprekers uitgenodigd op de eerste editie Ontmoetingen rond digitale technologie

Bernard Clerfayt verwelkomde en introduceerde de twee gastsprekers van deze eerste avond. Mevrouw Anna Piperal presenteerde het digitale transformatiebeleid van haar land, Estland. Ze is directrice van het e-Estonia Briefing Centre (Uitvoerend en innovatief centrum in Tallinn). Estland is kampioen op het vlak van e-government. Voor Anna Piperal rijmt digitalisering met transparantie, efficiëntie en besparingen. Als fervente ambassadrice van "100% digitaal" heeft ze onder meer haar schouders gezet onder de Estse blockchain in de EU en leiding gegeven aan het bouwproject VR-Estonia, een virtual reality-platform waarmee iedereen zich kan onderdompelen in de Estse digitale realiteit.

De heer Gilles Babinet was de tweede gastspreker. Hij is de oprichter van vele bedrijven op uiteenlopende gebieden als consulting, constructie, mobiele muziek, co-creatie (eYeka), besluitvormingstools. Hij is ook lid van het Institut Montaigne en  docent aan de Faculteit Politieke Wetenschappen in Parijs. Momenteel is hij medevoorzitter van de “Conseil National du Numérique” (Nationale Raad voor Digitalisering), een adviescommissie die werd opgericht bij decreet van de president van de Franse Republiek. Hij is al 10 jaar Digital Champion bij de Europese Commissie, waar hij Frankrijk vertegenwoordigt om de voordelen van een digitale samenleving voor iedereen te promoten.

De tien gewestelijke instellingen met het grootste IT-budget aanwezig op de Ontmoetingen rond digitale technologie:

Actiris, Leefmilieu Brussel, Brussel Fiscaliteit, Bruxelles Formation, Net Brussel, het CIBG, parking.brussels, de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) de Franse Gemeenschapscommissie (FGC) en de MIVB.

Minister Bernard Clerfayt brengt bezoek aan slachthuis van Anderlecht

Actualiteit
Slachthuis van Anderlecht

Het doel van het bezoek aan het slachthuis van Anderlecht op deze dinsdagochtend was om zich te vergewissen van de omstandigheden waarin de dieren worden behandeld, maar ook om met de verantwoordelijken te bespreken wat de mogelijkheden zijn om voorafgaande bedwelming in te voeren bij het slachten van dieren.

“Het Grondwettelijk Hof heeft zojuist het Vlaamse en Waalse decreet waarin voorafgaande bedwelming bij het slachten van dieren wordt opgelegd, bekrachtigd. In het Brussels Gewest wordt het debat dan ook nieuw leven ingeblazen. Het was belangrijk om het enige slachthuis in Brussel te bezoeken en de huidige omstandigheden waarin dieren gedood worden, te kunnen onderzoeken, maar ook om met de verantwoordelijken te praten over kwesties die verband houden met het welzijn van de dieren, voornamelijk tijdens het slachten”, verklaart Bernard Clerfayt.

Het slachthuis van Anderlecht, al bijna 130 jaar een waar monument in het Brussels Gewest

Het gaat om een bron van grote economische activiteit: jaarlijks worden er gemiddeld 50.000 dieren geslacht. Het slachthuis van Anderlecht is het enige goedgekeurde en erkende slachthuis in het Brussels Gewest. De rituele slachting betreft 65% van de ossen, 85% van de kalveren en zelfs 80% van de schapen.

Zeer grondige controle

Tijdens het bezoek kon de minister alle praktijken van de slachtketen observeren, van de aankomst van het dier tot het uitsnijden ervan.

De praktijken van de slachtlijn worden zeer nauwlettend gevolgd. Het slachthuis is volledig uitgerust met een videobewakingssysteem en wordt bijgestaan door een dierenarts en een verantwoordelijke voor het dierenwelzijn. Deze video's maken het niet alleen mogelijk om ervoor te zorgen dat de geldende regels worden nageleefd, maar hebben ook een educatieve rol om de genomen maatregelen bij het personeel van het slachthuis te verbeteren.

Tot slot worden er dagelijks inspecties uitgevoerd door dierenartsen van het FAVV en maandelijks door de dienst Dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel om de omstandigheden waarin de dieren worden geslacht, alsook het naleven van de regels, te controleren.

 

Brusselse minister van Dierenwelzijn brengt bezoek aan slachthuis van Anderlecht

Persbericht

Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn, heeft een bezoek gebracht aan het slachthuis van Anderlecht, het enige goedgekeurde en erkende slachthuis in het Brussels Gewest. Het doel van dit bezoek was om zich te vergewissen van de omstandigheden waarin de dieren worden behandeld, maar ook om met de verantwoordelijken te bespreken wat de mogelijkheden zijn om voorafgaande bedwelming in te voeren bij het slachten van dieren.  

Het slachthuis van Anderlecht is een waar monument in het Brussels Gewest. Het is al bijna 130 jaar gevestigd in het zuiden van het gewest en vormt een bron van grote economische activiteit aangezien er jaarlijks gemiddeld 50.000 dieren worden geslacht. De rituele slachting betreft 65% van de ossen, 85% van de kalveren en zelfs 80% van de schapen.

Tijdens het bezoek kon de minister alle praktijken van de slachtketen observeren, van de aankomst van het dier tot het uitsnijden ervan.

De praktijken van de slachtlijn worden zeer nauwlettend gevolgd. Het slachthuis is volledig uitgerust met een videobewakingssysteem en wordt bijgestaan door een dierenarts en een verantwoordelijke voor het dierenwelzijn. Deze video's maken het niet alleen mogelijk om ervoor te zorgen dat de geldende regels worden nageleefd, maar hebben ook een educatieve rol om de genomen maatregelen bij het personeel van het slachthuis te verbeteren.

Tot slot worden er dagelijks inspecties uitgevoerd door dierenartsen van het FAVV en voert de dienst Dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel een maandelijkse controle uit, met name om de omstandigheden waarin de dieren worden geslacht, na te gaan.

“Het Grondwettelijk Hof heeft zojuist het Vlaamse en Waalse decreet waarin voorafgaande bedwelming bij het slachten van dieren wordt opgelegd, bekrachtigd. In het Brussels Gewest wordt het debat dan ook nieuw leven ingeblazen. Het was belangrijk om het enige slachthuis in Brussel te bezoeken en de huidige omstandigheden waarin dieren gedood worden, te kunnen onderzoeken, maar ook om met de verantwoordelijken te praten over kwesties die verband houden met het welzijn van de dieren, voornamelijk tijdens het slachten”, zegt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn.