Cette étiquette pour spécifier une actualité ou un extrait média qui concerne la Région en général ou une actualité compétence qui a une résonance importante.

“De Toekomsten van Brussel”, het Gewest door de Brusselaars

Actualiteit
Logo De Toekomsten van Brussels

De werking van onze Brusselse instellingen wordt verre van unaniem aanvaard door de bevolking. Hoe kan dit verholpen worden? Door een beroep te doen op de eerste betrokkenen: de Brusselaars zelf! Dit is de oplossing die de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, Bernard Clerfayt, voor deze opdracht heeft voorgesteld. Onder de titel “De Toekomsten van Brussel” zal dit proces van burgerdemocratie een gelegenheid voor vrije meningsuiting bieden waar de stem van de burgers gehoord en gerespecteerd zal worden.

“De organisatie en de werking van ons Gewest mag niet alleen gebaseerd zijn op beleid. Hier is het de bedoeling dat de Brusselaars de toekomst van hun Gewest opnieuw bekijken, en dus de werking ervan en de interactie met de 19 gemeenten herzien”, aldus Bernard Clerfayt.

Concreet: openbare netheid, verkiezingen, veiligheid, …  

De organisatie van onze instellingen, de werking van het overheidsbeleid, de gemeenten, enz. De burgers zullen worden uitgenodigd hun mening te geven over een reeks thema's, zoals de verkiezingen, het vertrouwen van de burgers in hun vertegenwoordigers, openbare netheid, veiligheid en de territoriale indeling van de gemeenten.

“Van Brussel een geslaagde stad maken, met de hulp van de Brusselaars”

De “Toekomsten van Brussel” wordt in drie fasen verdeeld en zal net voor de zomer van 2023 voltooid zijn. De eerste fase begint op 7 november met de raadpleging van 1.000 Brusselaars die alle burgers vertegenwoordigen via een online-enquête. De tweede fase wordt gewijd aan de organisatie van debatten tussen institutionele actoren. In de laatste fase zullen ontmoetingen plaatsvinden tussen burgers en institutionele vertegenwoordigers. Ten slotte wordt het eindverslag in september 2023 verwacht.

“Deze gelegenheid maakt het mogelijk de aanbevelingen van de burgers ernstig te nemen. En ik blijf erbij, ik wil geen schijndemocratie! De resultaten zullen worden geanalyseerd en zullen ons in staat moeten stellen ons enige doel te bereiken: van Brussel een geslaagde stad maken met de hulp van de Brusselaars”, besluit de minister.

De Toekomsten van Brussel: de Brusselaars aan het woord om het Gewest opnieuw uit te vinden

Persbericht

De organisatie en de werking van de Brusselse instellingen herbekijken en dat door de burger erbij te betrekken. Dat is de opdracht die de Brusselse Regering heeft toevertrouwd aan de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, Bernard Clerfayt. Het project, dat “De Toekomsten van Brussel” als titel kreeg, gaat op 7 november van start en biedt de Brusselaars de mogelijkheid zich uit te spreken over een reeks thema's die verband houden met de werking van hun Gewest.

Wie op het web surft of het nieuws volgt, is het waarschijnlijk al opgevallen dat de term “Brussels-bashing” steeds vaker wordt gebruikt. Deze tirades zijn een ware lastercampagne voor het Gewest, en ze hitsen de menigte op. Zijn ze gegrond? Deels wel... Helaas is het Gewest ook het slachtoffer van de complexiteit van zijn institutionele landschap. Incoherentie, onbegrip, wantrouwen,... Eén ding is zeker: de werking van onze instellingen wordt verre van unaniem aanvaard door de bevolking.

Hoe kan dit verholpen worden? Door een beroep te doen op de eerste betrokkenen: de Brusselaars zelf! Dat is de oplossing die Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, voor deze opdracht heeft voorgesteld. Onder de titel “De Toekomsten van Brussel” zal dit proces van burgerdemocratie een gelegenheid voor vrije meningsuiting bieden waar de stem van de burgers gehoord en gerespecteerd zal worden.

“De organisatie en de werking van ons Gewest mag niet alleen gebaseerd zijn op beleid. Hier is het de bedoeling dat de Brusselaars de toekomst van hun Gewest opnieuw bekijken, en dus de werking ervan en de interactie met de 19 gemeenten herzien”, aldus Bernard Clerfayt.

De organisatie van onze instellingen, de werking van het overheidsbeleid, de gemeenten, enz. De burgers zullen worden uitgenodigd hun mening te geven over een reeks thema's, zoals de verkiezingen, het vertrouwen van de burgers in hun vertegenwoordigers, openbare netheid, veiligheid en de territoriale indeling van de gemeenten.

De “Toekomsten van Brussel” wordt in drie fasen verdeeld en zal net voor de zomer van 2023 voltooid zijn. De eerste fase begint op 7 november met de raadpleging van 1.000 Brusselaars die alle burgers vertegenwoordigen via een online-enquête. De tweede fase wordt gewijd aan de organisatie van debatten tussen institutionele actoren. In de laatste fase zullen ontmoetingen plaatsvinden tussen burgers en institutionele vertegenwoordigers. Ten slotte wordt het eindverslag in september 2023 verwacht.

“Deze gelegenheid maakt het mogelijk de aanbevelingen van de burgers ernstig te nemen. En ik blijf erbij, ik wil geen schijndemocratie! De resultaten zullen worden geanalyseerd en zullen ons in staat moeten stellen ons enige doel te bereiken: van Brussel een geslaagde stad maken met de hulp van de Brusselaars”, besluit de minister.

Meer info op www.detoekomsten.brussels

Contact?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

Word officiële tester van de app SmartMove

Actualiteit
Het mobiliteitsplan SmartMove van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Brusselse Regering beoogt met het plan SmartMove om de mensen milieuvriendelijker, zuiniger en minder stresserend te laten reizen.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is op zoek naar enkele honderden personen die de mobiele applicatie SmartMove willen testen.

De gezochte testers zijn zowel Brusselaars als pendelaars uit Vlaanderen en Wallonië. Zij krijgen een virtueel budget dat zal worden opgebruikt naarmate zij reizen en verschillende vervoermiddelen gebruiken. Eind september zal een evaluatie plaatsvinden. In 2023 volgt een test op grotere schaal.

De slimme kilometerheffing is een van de projecten uit het plan SmartMove. De Brusselse Regering wil van het in rekening brengen van het bezit van een voertuig overstappen op het in rekening brengen van het gebruik, met als doel het verkeer van personenvoertuigen te reguleren.

Het aanbieden en verspreiden van multimodale mobiliteitsalternatieven zal hand in hand gaan met deze nieuwe methode voor het berekenen van de verkeersbelasting.

Huisvestingscrisis: Laten we ophouden met populistische oplossingen voor te stellen en het kernprobleem aanpakken met concrete en duurzame oplossingen!

Persbericht

In La Libre van vandaag verklaart de Brusselse staatssecretaris van Huisvesting dat er een gebrek is aan betaalbare woningen in het Brussels Gewest en dat het daarom nodig is om niet alleen sociale woningen te bouwen maar ook om de marktprijzen aan te pakken.

DéFI sluit zich aan bij deze vaststelling: er is al 30 jaar een nijpend tekort aan betaalbare woningen in het Brussels Gewest. Wat de methode betreft, wil DéFI structurele hervormingen, op lange termijn, die het fundamentele probleem aanpakken: de schaarste aan comfortabele en betaalbare woningen terwijl de Brusselse bevolking explodeert (+20% in 20 jaar). Hoe? Vier oplossingen worden voorgesteld.

De huurindexatie bevriezen of beperken, een vals goed idee

Door de indexatie van de huurprijzen te beperken, dragen we niet bij aan het oplossen van de onderliggende trend: schaarste aan betaalbare woningen. Bovendien herinnert een OESO-studie eraan dat "een strikte regulering van de huurprijzen de bouw van nieuwe woningen belemmert". Een beleid van huurbevriezing is mooi meegenomen voor huurders die huren op korte termijn, maar heeft een negatief effect op de lange termijn door de bouw van nieuwe woningen en de renovatie van oude huurwoningen verder te ontmoedigen. De private sector wil dan niet langer investeren in de bouw van nieuwe vastgoedprojecten.

Woningbouw aanmoedigen

Om de huurprijzen te doen dalen en de woningschaarste terug te dringen, zijn er meer woningen nodig. Tussen 2004 en 2014 werden voor meer dan 2.700 woningen per jaar vergunningen verleend. Sinds 2014 is dit cijfer echter gedeeld door 3 en gaat het nog net om 700 vergunningen. We zien dan ook een afname van het aantal nieuwe woningen terwijl de vraag steeds toeneemt.

  • Het charter voor vastgoedontwikkeling opstellen om een ​​duidelijk regelgevend kader uit te werken dat de productie van nieuwe woningen ondersteunt. Zoals aangegeven in het Meerderheidsakkoord zou dit binnen het eerste jaar na het aantreden van de regering worden opgesteld.
  • Vergunningaanvragen verbeteren, versnellen en stroomlijnen. Vandaag duurt het in het Brussels Gewest twee keer zo lang als in Vlaanderen om een ​​bouwvergunning te krijgen. De in uitvoering zijnde hervorming van het BWRO en de GSV moet het mogelijk maken om dit doel te bereiken.
  • De lijst met bouwgronden publiceren.

Oplossingen voor het sociaal huisvestingsbeleid uitbreiden

De spending review Huisvesting, die volgende week aan het Brussels Parlement wordt voorgelegd, geeft aan dat de bouw van sociale woningen de wachtlijst in Brussel niet zal verkorten. In de review wordt ook benadrukt dat het Brussels Gewest eerder moet inzetten op de socialisatie van de gemeentelijke publieke woningen en op de uitbreiding van de huurtoelage. Ten slotte wijst de uitgevoerde studie op de flagrante ongelijke behandeling tussen huishoudens die sociale huisvesting genieten en degenen die, onder dezelfde inkomensvoorwaarden, op de particuliere huurmarkt onderdak moeten vinden tegen een veel hogere prijs.

Een bredere ondersteuning voorzien voor Sociale Immobiliënkantoren (SIK)

Via een SIK stelt een particuliere eigenaar zijn woning te huur voor een periode van 9 jaar tegen een zeer betaalbare huurprijs (meestal 30% goedkoper, maar soms tot 40%) en krijgt in ruil een volledig verhuurbeheer door het SIK, evenals fiscale en financiële voordelen zoals de vrijstelling van onroerende voorheffing. Hierdoor kunnen Brusselaars genieten van private huurwoningen tegen redelijke prijzen. Dit mechanisme moet worden versterkt zodat meer eigenaars er gebruik van maken ten voordele van minder bemiddelde Brusselaars.

Een voor zoveel mogelijk mensen toegankelijke huurtoelage

De gemiddelde huurprijs in het Brussels Gewest bedraagt ​​900 euro, tegenover 350 euro voor sociale woningen. 40.000 gezinnen krijgen dus een openbare interventie van meer dan 500 euro voor huisvesting, terwijl de 50.000 gezinnen die wachten op een sociale woning niets hebben! Vandaar het belang van de huurtoelage. De voorwaarden zullen overigens moeten worden uitgebreid en versoepeld ten behoeve van een groter aantal gezinnen, te weten alle gezinnen die op de wachtlijst staan voor een sociale woning.

“De huisvestingscrisis is niet nieuw. We zijn het er allemaal al jarenlang over eens dat er te weinig comfortabele en betaalbare woningen zijn in het Brussels Gewest. Het is evenwel duidelijk dat de methode niet werkt. Laten we ophouden met populistische oplossingen voor te stellen en het probleem duurzaam aanpakken. We moeten een doeltreffender beleid voeren om iedereen te helpen die het nodig heeft in overeenstemming met de ABV”, zeggen Joëlle Maison et Bernard Clerfayt.

Helpukraine.brussels: diensten en informatie voor Oekraïense vluchtelingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Actualiteit
Screenshot van het infoplatform helpukraine.brussels, in het Oekraïens.

Voor de Oekraïense vluchtelingen, voor de Brusselaars die informatie zoeken, en voor alle diensten die betrokken zijn bij de opvang van Oekraïense families, opent het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het infoplatform helpukraine.brussels.

Alle diensten die nuttig kunnen zijn voor de opvang en de integratie van vluchtelingen die de oorlog in Oekraïne ontvluchten, zijn toegankelijk in 5 talen, waaronder het Oekraïens en het Russisch, via helpukraine.brussels. Hoe kan je tijdelijk onderdak of een crèche voor de kinderen vinden? Waar kan je taallessen volgen? Hoe moet je werk zoeken? Etc.

Alle info op één website

De Oekraïense vluchtelingen die oplossingen zoeken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vinden aldus op één website alle informatie afkomstig van de besturen en gewestelijke en plaatselijke overheidsdiensten. Het is Brussel Preventie en Veiligheid (BPV) dat door de gewestelijke Task Force Ukraine werd belast met de coördinatie van de uitrol van dit platform, met de bijdrages van alle bevoegde diensten.

Helpukraine.brussels, een tool om samen te handelen

De humanitaire crisis die voortkomt uit de oorlog in Oekraïne, leidt tot een ongeziene stroom aan vluchtelingen. Deze situatie vereist dat alle krachten van het Brussels Gewest samenwerken en zo goed mogelijk reageren op de tragedie van de Oekraïense families die de oorlog ontvluchten.

De meeste Oekraïense vluchtelingen kunnen in de Europese Unie onmiddellijk bescherming genieten. Dit statuut geeft toegang tot alle rechten van een vreemdeling die hier legaal verblijft: toelating tot de arbeidsmarkt, toegang tot de sociale diensten, etc.

--
Bron: persbericht bpv.brussels

In deze crisis is het digitale de constante. Kan u goed overweg met de apps online?

Actualiteit
Peiling naar het gebruik van het Covid Safe Ticket

Vertel ons in drie klikken hoever u staat. Dat zal ons helpen om de acties zo te sturen dat de Brusselaars deze tools gemakkelijker zullen kunnen gebruiken. Hier is onze peiling naar het Covid Safe Ticket.

>>> Neem HIER deel aan onze peiling naar het Covid Safe Ticket.

Hoewel de gezondheidsmaatregelen veranderen in functie van het opflakkeren van deze pandemie, is de relevantie van de onlinetools voor het leiden van het dagelijks leven in de best mogelijke omstandigheden verworven en blijvend.

Bijgevolg vinden wij het belangrijk te weten hoe de Brusselaars deze tools ervaren. Hebt u uw Covid Safe Ticket gemakkelijk kunnen installeren? En hebt u geen problemen gehad om uw vaccinaties of testen op het scherm te krijgen?

De Brusselaars zo snel mogelijk helpen zonder de lange termijn uit het oog te verliezen

Of het nu vaccinatie of het verkrijgen van een Covid Save Ticket betreft, de toegang tot onlineplatformen is de meest directe manier. Sinds het begin van deze crisis heeft de minister van Digitalisering de initiatieven opgevoerd om de Brusselaars die minder vertrouwd zijn met digitale interfaces, te helpen om de nodige vaardigheden te verwerven.

In mei en juni jongstleden werden acties uitgevoerd in de gemeenten waar de vaccinatiegraad het laagst is. Multimediabegeleiders verleenden deze dienst in verschillende gemeenten. Op pedagogische wijze werden Brusselaars die niet vertrouwd waren met digitale technologieën, meteen geholpen. De deelnemers zullen ook geïnformeerd worden over de mogelijkheden die de Openbare ComputerRuimten (OCR) in Brussel bieden.

Daarnaast heeft de minister het plan voor digitale toe-eigening gelanceerd. Daartoe zet hij in op de toegankelijkheid van digitale instrumenten, opleiding van jongs af aan en begeleiding bij een digitale transformatie die voor iedereen toegankelijk is. De digitale kloof is immers het gevolg van twee elementen: aan de ene kant de toegang tot IT-materiaal, en aan de andere kant het gebrek aan digitale vaardigheden.

Dit zou u ook kunnen interesseren:

Nieuwsupdate met Bernard Clerfayt: gezondheidsmaatregelen, economie, werk, etc.

Actualiteit
De minister van Werk, Bernard Clerfayt, in de studio’s van BX1 voor de uitzending "L'interview" met Fabrice Grosfilley

De Brusselse minister Bernard Clerfayt was te gast bij Fabrice Grofilley voor “L’interview” van BX1+ op donderdag 18 november 2021. Hieronder volgt een samenvatting van de uitzending.

Gegevensbeveiliging op Bruvax

Wat de bescherming van de persoonsgegevens op het Bruvax-platform betreft, benadrukte Bernard Clerfayt hoe belangrijk en moeilijk het is om een evenwicht te vinden tussen het gebruiksgemak en de beveiliging van de gegevens. In dit geval waren mensen met slechte bedoelingen aan het frauderen. Er werd voor extra beveiliging gezorgd zonder dat de registratie voor vaccinatie wordt bemoeilijkt.

Pandemie en gezondheidsmaatregelen

De minister benadrukte bovenal dat we te maken hebben met een virus dat voortdurend evolueert. “Al degenen die beslissingen moeten nemen, moeten op hun hoede zijn”, aldus Bernard Clerfayt, die erop wijst dat de maatregelen voortdurend aangepast moeten worden aan een nieuwe realiteit. Gezien de toename van het aantal besmettingen moeten er maatregelen worden genomen.

Het is onvermijdelijk dat, telkens wanneer er maatregelen moeten worden genomen, “het sociale leven, het economische leven, het uitgaansleven en onze relaties worden gehinderd”. Bernard Clerfayt merkt op dat “het een noodzaak is, als we deze ziekte collectief willen bestrijden”.

Daling van de werkloosheid?

De Brusselse minister van Werk herinnert aan de handhaving van maatregelen als de tijdelijke werkloosheid, het overbruggingsrecht en de opschorting van faillissementen. Deze maatregelen zouden op 1 januari worden stopgezet.
“Ik denk dat de maatregelen verlengd zullen moeten worden”, als de gezondheidsbeperkingen gehandhaafd dienen te worden, zei de minister.

Het werkloosheidspercentage vertelt ons twee dingen. “Het is de evolutie van de werkgelegenheid: als de tewerkstelling stijgt, daalt de werkloosheid. Het is evenwel ook de evolutie van de bevolking, en meer bepaald het aantal mensen dat zich inschrijft.” Vandaag kunnen we veronderstellingen over beide factoren formuleren, maar we weten nog niet in welkemate deze twee bepalende elementen de weinig alarmerende werkloosheidscijfers van vandaag verklaren.

Kunnen Brusselse werkzoekenden in Vlaanderen terecht?

Er zijn veel jobs in te vullen in Vlaanderen, dat bijna een volledige tewerkstelling kent. In Brussel hebben we een enorme pool van arbeidskrachten. En de minister bracht in herinnering dat “je geen perfecte Nederlandstalige hoeft te zijn om in Vlaanderen te gaan werken; je kan over basiskennis beschikken en op de werkplek het al doende leren”.
Dankzij de overeenkomst tussen Actiris en de VDAB kunnen diegenen die bij Actiris ingeschreven zijn, gebruikmaken van de diensten van de VDAB.

Bovendien, zo benadrukte Bernard Clerfayt, mag afstand geen hindernis meer vormen: het is niet veel verder om de stad te doorkruisen dan om naar nabijgelegen bestemmingen in Vlaanderen te reizen.

“Wij werken samen met de VDAB om de stereotypes te doorbreken”; de vooroordelen die Brusselse werknemers soms weghouden. “Wij willen aantonen dat Brusselse werknemers over dezelfde vaardigheden beschikken als anderen, zolang zij maar de juiste opleiding volgen.”

Wat heeft het koninklijk bezoek aan Denemarken u geleerd?

“Denemarken heeft een kleine, open economie zoals België; zijn enige rijkdom is arbeid en talent.” Tijdens ontmoetingen kon de minister vaststellen hoe doeltreffend het Deense systeem is om mensen weer aan het werk te krijgen, ongeacht of ze arbeidsongeschikt zijn, werkloos zijn of net van school komen. “Zij worden onmiddellijk geactiveerd om (opnieuw) aan het werk gaan.” In Denemarken zijn de OCMW-diensten samengevoegd met de plaatselijke arbeidsbureaus. Wat ook de reden van iemands werkloosheid is, “het is dezelfde plaatselijke dienst die probeert deze persoon weer aan het werk te krijgen in de plaatselijke bedrijven waarmee deze jobcenters een nauwe band hebben”. Bernard Clerfayt stelde vast dat deeltijds werken een oplossing was om opnieuw aansluiting te vinden bij de arbeidswereld en de verworven beroepsvaardigheden niet te verliezen. De minister van Werk betreurt dat België een eerder binair systeem hanteert: “Ofwel heb je een voltijdse baan, ofwel heb je geen voltijdse baan, en in dat geval krijg je gelukkig een uitkering, maar je bent niet verbonden met de arbeidswereld.” Deze flexi-jobs zijn interessant om deze band te behouden, meende minister Clerfayt. “Dit is een debat dat met de federale regering gevoerd moet worden.”

Slachtverbod zonder voorafgaande bedwelming

“Er is een discussie gaande over het indienen van een tekst die een grotere meerderheid zou kunnen bereiken. De tekst werd nog niet formeel ingediend bij de Griffie van het Parlement, maar wordt verspreid onder de parlementaire fracties om een zo breed mogelijke consensus te bereiken over een tekst die in overeenstemming is met de verbodsbepalingen die thans in Vlaanderen en Wallonië bestaan.”
“Dit punt valt buiten het akkoord van de Regering. Elk parlementslid zal zijn/haar stem vrij kunnen uitbrengen en naar eer en geweten kunnen stemmen over de vraag of wij de modernste technieken kunnen gebruiken om het dierenleed te verminderen zonder een inbreuk te plegen op de religieuze vrijheden.”

Wat u ook interessant zou kunnen vinden: