Bernard Clerfayt te gast bij BX1+: fusie van politiezones en tweetaligheid van diensten

De minister van Werk, Bernard Clerfayt, was de gast van BX1+ op dinsdag 8 september. Hij haalde verschillende actuele onderwerpen aan, waaronder uiteraard de wens van bepaalde Vlaamse verkozenen om de Brusselse politiezones te laten fuseren.

De minister was zeer duidelijk: de droombeelden van bepaalde Vlaamse verkozenen om de Brusselse politiezones te laten fuseren, komen niet overeen met de werkelijke verwachtingen van de burgers.

Nieuwe burgemeester voor Sint-Agatha-Berchem

Op donderdag 3 september zal Christian Lamouline de eed afleggen ten overstaan van de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, Bernard Clerfayt, als burgemeester van Sint-Agatha-Berchem.

Christian Lamouline, de huidige secretaris-generaal van de GOB, volgt Joël Riguelle op die in juni zijn ontslag aan de gemeenteraad had aangekondigd na 32 jaar in de gemeenteraad te hebben gezeteld, waarvan 6 als schepen en 16 als burgemeester.

Brusselse overheidsopdrachten: elektronische facturatie wordt verplicht

Vanaf 1 november 2020 zullen enkel nog facturen in gestructureerd, elektronisch formaat (XML) aanvaard worden voor alle overheidsopdrachten die gegund werden door de Brusselse besturen en gewestelijke overheidsinstellingen. Na deze datum zullen facturen in een andere vorm (papier, e-mail,…) niet meer behandeld worden.

Met het oog op modernisering en administratieve vereenvoudiging heeft de Brusselse Regering beslist om het gebruik van elektronische facturatie te veralgemenen. Elektronische facturen worden dus verplicht:

Christian Lamouline legt donderdag 3 september eed af als burgemeester van Sint-Agatha-Berchem

Op donderdag 3 september zal Christian Lamouline de eed afleggen ten overstaan van de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, Bernard Clerfayt, als burgemeester van Sint-Agatha-Berchem.

Hij volgt Joël Riguelle op die in juni zijn ontslag aan de gemeenteraad had aangekondigd. De 65-jarige Riguelle had er geen geheim van gemaakt dat hij van plan was om zijn betrekking halverwege zijn mandaat aan Christian Lamouline over te dragen.

Bernard Clerfayt: “Er is totaal geen behoefte aan een fusie van de politiezones”

 

Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, heeft vandaag in de Commissie Binnenlandse Zaken een antwoord gegeven op de vragen van Brusselse parlementsleden over de politiezones. De minister maakte van de gelegenheid gebruik om eraan te herinneren dat de werking van de Brusselse politie in zes zones goedkoper is dan in andere grote steden en dat de politie er efficiënter is aangezien de criminaliteit er afneemt.

“Er is totaal geen behoefte aan een fusie van de politiezones”

Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, heeft vandaag in de Commissie Binnenlandse Zaken een antwoord gegeven op de vragen van Brusselse parlementsleden over de politiezones. De minister maakte van de gelegenheid gebruik om eraan te herinneren dat de werking van de Brusselse politie in zes zones goedkoper is dan in andere grote steden en dat de politie er efficiënter is aangezien de criminaliteit er afneemt.

Eerste stappen gezet voor noodzakelijke modernisering van Gemeentewet

Hoe moet je een gemeente blijven beheren met het in acht nemen van de social distancing? Hoe moet je snel officiële documenten ondertekenen tijdens een lockdown?

De voorbije maanden hebben de Brusselse gemeenten hun gemeenteraden en schepencolleges via videoconferentie kunnen houden en elektronische handtekeningen mogen gebruiken. Twee nieuwigheden die mogelijk werden gemaakt dankzij digitale technologieën.

Nieuwe Gemeentewet: werking van gemeenten wordt gemoderniseerd

De Nieuwe Gemeentewet vormt de basis voor de werking van de gemeenten. Deze wet wordt toegepast sinds 1988 en is sindsdien geëvolueerd. Het ontwerp van ordonnantie, dat het Parlement nu vrijdag 3 juli tijdens de plenaire vergadering zal behandelen, dient om de tekst te moderniseren, vooraleer wordt overgegaan tot de volgende fase waarbij de tekst grondig zal worden herzien.