Decumul van politieke functies: Brussel, eerste gewest dat zo ver gaat

Persbericht

Het Brussels Parlement spreekt zich vandaag uit over het ontwerp van ordonnantie van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, ter verbetering van het plaatselijk bestuur. Op het menu: de volledige decumul tussen een plaatselijk uitvoerend mandaat en een parlementair mandaat; de vermindering van het aantal schepenen; de opwaardering van het statuut van de gemeenteraadsleden.

Het eerste principe van deugdelijk bestuur, de volledige decumul tussen een lokaal uitvoerend mandaat en een parlementair mandaat, gaat in vanaf 2024. Aldus zullen de lokale mandaathouders zich volledig kunnen wijden aan hun functie. Momenteel geldt deze maatregel voor 8 volksvertegenwoordigers (gewestelijke of federale).

En er is meer: de vermindering van het aantal schepenen. De gemeenteraden hebben de komende legislatuur één schepen minder. De gemeenteraad zal echter de mogelijkheid hebben om desgewenst met meer dan één eenheid te verminderen.

Net als in het Vlaamse Gewest, zullen de burgemeesters en schepenen een uittredingsvergoeding kunnen krijgen als hun mandaat niet wordt verlengd of bij ontslag om medische redenen. Langdurige arbeidsongeschiktheid moet in dit geval met een medische verklaring worden aangetoond.

Ten slotte zullen de presentiegelden van de gemeenteraadsleden worden verhoogd en zullen ze variëren tussen 100 en 200 euro bruto om een billijke vergoeding te garanderen voor werkvergaderingen in een gemeenteraad of commissie en voor de voorbereiding ervan.

"De wereld verandert en daarmee ook de verwachtingen van de burgers.  De mensen willen dat we ons volledig inzetten voor een mandaat en niet langer voor mandaten. Het tegendeel denken is de evolutie van het beheer van het openbaar belang ontkennen. Ik ben verheugd dat we vooruitgang kunnen boeken met betrekking tot deze belangrijke aspecten van goed bestuur. Brussel is het eerste gewest in het land dat zo ver gaat om het plaatselijk bestuur te verbeteren Het verheugt mij dat wij vooruitgang kunnen boeken met deze belangrijke aspecten van goed bestuur. Brussel is het eerste gewest in het land dat zo ver en zo hard gaat om het lokaal bestuur te verbeteren. In Vlaanderen gebeurt de decumul op vrijwillige basis en in het Waalse Gewest kan slechts driekwart van de leden van elke fractie niet cumuleren met een mandaat bij het college. Een inspiratiebron voor de andere twee gewesten?”, besluit Bernard Clerfayt.    

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

Decumul van mandaten: Brussel, eerste gewest dat zo ver gaat

Actualiteit
Grafische compositie, 19 gemeente- en stadhuizen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Commissie Binnenlandse Zaken heeft zich dinsdag gebogen over het ontwerp van ordonnantie van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, ter verbetering van het plaatselijk bestuur. Op het menu: de volledige decumul tussen een plaatselijk uitvoerend mandaat en een parlementair mandaat; de vermindering van het aantal schepenen; de opwaardering van het statuut van de burgemeesters en de schepenen en de opwaardering van het statuut van de gemeenteraadsleden. Resultaat van de stemming: PS, Ecolo, DéFI, Goen, Vooruit, Open Vld stemden voor. MR, Les Engagés en N-VA stemden tegen en de PTB onthield zich.

Decumul van mandaten, voor welke politieke functies?

Het eerste principe van deugdelijk bestuur, de volledige decumul tussen een lokaal uitvoerend mandaat en een parlementair mandaat, gaat in vanaf 2024. Aldus zullen de lokale mandaathouders zich volledig kunnen wijden aan hun functie. Momenteel geldt deze maatregel voor 9 volksvertegenwoordigers (gewestelijke, communautaire of federale).

Minder schepenen in de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Er is meer: de vermindering van het aantal schepenen. De gemeenteraden hebben de komende legislatuur één schepen minder. De gemeenteraad zal echter de mogelijkheid hebben om desgewenst met meer dan één eenheid te verminderen

Derde principe: herwaardering van de bezoldiging van burgemeesters en schepenen

Het loon van de burgemeester, dat momenteel gekoppeld is aan dat van de gemeentesecretaris, zal niet meer vastgesteld worden volgens dat van zijn gemeentesecretaris. Het wordt voortaan uitgedrukt als een percentage van de parlementaire vergoeding van de leden van het federaal parlement. Daarentegen zullen de burgemeesters en schepenen, net als in het Vlaamse Gewest, een uittredingsvergoeding kunnen krijgen als hun mandaat niet wordt verlengd of bij ontslag om medische redenen. Langdurige arbeidsongeschiktheid moet in dit geval met een medische verklaring worden aangetoond.

Meer billijke vergoeding voor gemeenteraadsleden

Ten slotte zullen de presentiegelden van de gemeenteraadsleden worden verhoogd en zullen ze variëren tussen 100 en 200 euro bruto om een billijke vergoeding te garanderen voor werkvergaderingen in een gemeenteraad of commissie en voor de voorbereiding ervan.

Voorbeeldige vooruitgang op het gebied van deugdelijk bestuur

“Ik ben verheugd dat we vooruitgang kunnen boeken met betrekking tot deze belangrijke aspecten van goed bestuur die werden beloofd in het meerderheidsakkoord. Brussel is het eerste gewest in het land dat zo ver gaat om het plaatselijk bestuur te verbeteren. In Vlaanderen gebeurt de decumul op vrijwillige basis en in het Waalse Gewest kan slechts driekwart van de leden van elke fractie niet cumuleren met een mandaat bij het college. Een inspiratiebron voor de andere twee gewesten?”, besluit Bernard Clerfayt.

Decumul van politieke functies: Brussel, eerste gewest dat zo ver gaat

Persbericht

De Commissie Binnenlandse Zaken heeft zich deze dinsdag gebogen over het ontwerp van ordonnantie van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, ter verbetering van het plaatselijk bestuur. Op het menu: de volledige decumul tussen een plaatselijk uitvoerend mandaat en een parlementair mandaat; de vermindering van het aantal schepenen; de opwaardering van het statuut van de burgemeesters en de schepenen en de opwaardering van het statuut van de gemeenteraadsleden. Resultaat van de stemming: PS, Ecolo, DéFI, Goen, Vooruit, Open Vld stemden voor. MR, Les Engagés en N-VA stemden tegen en de PTB onthield zich.

Het eerste principe van deugdelijk bestuur, de volledige decumul tussen een lokaal uitvoerend mandaat en een parlementair mandaat, gaat in vanaf 2024. Aldus zullen de lokale mandaathouders zich volledig kunnen wijden aan hun functie. Momenteel geldt deze maatregel voor 10 volksvertegenwoordigers (gewestelijke, communautaire of federale).

En er is meer: de vermindering van het aantal schepenen. De gemeenteraden hebben de komende legislatuur één schepen minder. De gemeenteraad zal echter de mogelijkheid hebben om desgewenst met meer dan één eenheid te verminderen.

Derde principe: de herwaardering van de bezoldiging van de burgemeesters en de schepenen. Het loon van de burgemeester, dat momenteel gekoppeld is aan dat van de gemeentesecretaris, zal niet meer vastgesteld worden volgens dat van zijn gemeentesecretaris. Het wordt voortaan uitgedrukt als een percentage van de parlementaire vergoeding van de leden van het federaal parlement.

Daarentegen zullen de burgemeesters en schepenen, net als in het Vlaamse Gewest, een uittredingsvergoeding kunnen krijgen als hun mandaat niet wordt verlengd of bij ontslag om medische redenen. Langdurige arbeidsongeschiktheid moet in dit geval met een medische verklaring worden aangetoond.

Ten slotte zullen de presentiegelden van de gemeenteraadsleden worden verhoogd en zullen ze variëren tussen 100 en 200 euro bruto om een billijke vergoeding te garanderen voor werkvergaderingen in een gemeenteraad of commissie en voor de voorbereiding ervan.

“Ik ben verheugd dat we vooruitgang kunnen boeken met betrekking tot deze belangrijke aspecten van goed bestuur die werden beloofd in het meerderheidsakkoord. Brussel is het eerste gewest in het land dat zo ver gaat om het plaatselijk bestuur te verbeteren. In Vlaanderen gebeurt de decumul op vrijwillige basis en in het Waalse Gewest kan slechts driekwart van de leden van elke fractie niet cumuleren met een mandaat bij het college. Een inspiratiebron voor de andere twee gewesten?”, besluit Bernard Clerfayt.

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

Lokale financiën: “Het is legitiem en noodzakelijk dat het mechanisme voor de financiering van gemeenten wordt geïndexeerd en aangepast aan de inflatie"

Persbericht

Uit de meest recente studie van Belfius over de lokale financiën blijkt dat gemeenten een grote financiële schok te verwerken krijgen. Voor Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, is het legitiem en noodzakelijk om het mechanisme voor de financiering van gemeenten te herzien.

Uit de studie van Belfius over de lokale financiën 2022 blijkt dat "de plaatselijke besturen dit jaar een nog grotere financiële schok te verwerken krijgen dan in 2020".  De belangrijkste redenen hiervoor zijn de hoge inflatie die verantwoordelijk is voor de forse stijging van de loonkosten en de stijgende energieprijzen. Zo kondigt de studie een verhoging van de loonkosten aan met 45 miljoen euro en 12,5 miljoen euro om aan de energiefactuur te voldoen.

“Uit deze studie blijkt dat gemeenten te maken hebben met stijgende kosten door inflatie en de energiecrisis. Daarom vind ik het legitiem en noodzakelijk dat het mechanisme voor de financiering van gemeenten wordt geïndexeerd en aangepast aan de inflatie”, zegt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen.

De Brusselse minister zal daarom een ​​hervorming van de algemene dotatie aan de gemeenten op de regeringstafel leggen.

"Een hervorming van de algemene dotatie aan de gemeenten zal het mogelijk maken om beter rekening te houden met de stijging van de kosten waarmee de gemeenten worden geconfronteerd en om te streven naar een billijker verdeling van de middelen tussen gemeenten om een ​​kwaliteitsvolle openbare dienstverlening te garanderen voor alle Brusselse gemeenten”, besluit de minister.

De Brusselse regering bespreekt dit punt op donderdag 23 juni.

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

Het is “mevrouw de burgemeester” in één gemeente op de vier

Actualiteit
Op deze foto staan, van rechts naar links, Mariam El Hamidine, Claire Vandevivere en Jean-Pierre Van Laethem. Zij hebben alle drie de eed afgelegd als burgemeester aan de minister van Plaatselijke Besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Bernard Clerfayt.

Dinsdagochtend hebben zij de eed afgelegd aan de minister van Plaatselijke Besturen, Bernard Clerfayt: Mariam El Hamidine is voortaan burgemeester van Vorst; Claire Vandevivere staat vanaf vandaag officieel aan het hoofd van de gemeente Jette.

In Ganshoren is Jean-Pierre Van Laethem de nieuwe burgemeester, en ook hij heeft deze dinsdag de eed afgelegd.

Deze benoemingen van twee vrouwen op drie nieuwe burgemeesters bevestigen de tendens dat het ambt vervrouwelijkt in het Brussels Gewest.

Boeiende verantwoordelijkheden

De nieuwe bestuurders zullen dus het roer van hun gemeente overnemen als burgemeester. Deze benoeming maakt een einde aan een periode van een aantal weken waarin Vorst en Jette een waarnemend burgemeester hadden.

“Het leiden van een gemeente is een spannend en oh zo boeiend en fascinerend project. Door zo dicht mogelijk bij de burger te staan, biedt het lokale bestuur reële kansen om een duurzame impact te hebben op het dagelijks leven van de inwoners. Ik wens mevrouw El Hamidine en mevrouw Vandevivere alsook de heer Van Laethem veel succes in hun nieuwe functies”, stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen.

Wat met het kostuum van de mandatarissen?

“Hoewel we een aanzienlijke vervrouwelijking van de uitvoerende politieke functies waarnemen, blijven zij nog al te vaak het exclusieve domein van de mannen. Er bestaan overigens verschillende kostuums voor de burgemeester, afhankelijk van of je een man of een vrouw bent. De benoeming van verschillende vrouwen als burgemeester zet me ertoe aan opnieuw na te denken over het kostuum van de plaatselijke mandatarissen. Dat moet gemoderniseerd, vereenvoudigd en verbrusseld worden, maar vooral ook uniseks gemaakt worden”, verklaart Bernard Clerfayt.

5 vrouwelijke burgemeesters in Brussels Gewest

Tot nog toe waren er 3 vrouwelijke burgemeesters: Catherine Moureaux in Molenbeek, Cécile Jodogne in Schaarbeek en Sophie Devos in Oudergem.

Met de benoemingen van Mariam El Hamidine en Claire Vandevivere komt het aantal vrouwen aan het hoofd van een Brusselse gemeente op 5 te staan, of slechts 25%. Het betreft de eerste vrouwelijke burgemeesters in Brussel voor Ecolo en Les Engagés.

Andere vrouwen oefenden het ambt van burgemeester in het Brussels Gewest al uit

 • Michèle Carthé (PS), burgemeester van Ganshoren
 • Corinne De Parmentier (PRL - MR), burgemeester van Vorst
 • Magda De Galan (PS), burgemeester van Vorst
 • Dominique Dufourny (MR), burgemeester van Elsene
 • Jenny Marchandise (FDF - DéFI), burgemeester van Sint-Pieters-Woluwe
 • Andrée Payfa (FDF - DéFI), burgemeester van Watermaal-Bosvoorde en de eerste vrouwelijke burgemeester in het Brussels Gewest
 • Martine Payfa (DéFI), burgemeester van Watermaal-Bosvoorde
Op deze foto staan, van rechts naar links, Mariam El Hamidine, Claire Vandevivere en Jean-Pierre Van Laethem. Zij hebben alle drie de eed afgelegd als burgemeester aan de minister van Plaatselijke Besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Bernard Clerfayt.
Op deze foto staan, van rechts naar links, Mariam El Hamidine, Claire Vandevivere en Jean-Pierre Van Laethem. Zij hebben alle drie de eed afgelegd als burgemeester aan de minister van Plaatselijke Besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Bernard Clerfayt.

Kwart van Brusselse burgemeesters is een vrouw (vanaf 24 mei)

Persbericht

Op dinsdag 24 mei 2022 zullen Mariam El Hamidine, Claire Vandevivere en Jean-Pierre Van Laethem de eed afleggen aan de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, Bernard Clerfayt, als de respectievelijke burgemeesters van Vorst, Jette en Ganshoren.

Deze drie nieuwe benoemingen leiden tot een uitgesproken vervrouwelijking van het ambt van burgemeester. We tellen nu reeds 3 vrouwelijke burgemeesters: Catherine Moureaux in Molenbeek, Cécile Jodogne in Schaarbeek en Sophie Devos in Oudergem.

Met de benoemingen van Mariam El Hamidine en Claire Vandevivere komt het aantal vrouwen aan het hoofd van een Brusselse gemeente op 5 te staan, of slechts 25%. Het betreft de eerste vrouwelijke burgemeesters in Brussel voor Ecolo en Les Engagés. In het verleden hadden andere vrouwen echter al de teugels in handen in een Brusselse gemeente:

 • Michèle Carthé (PS), burgemeester van Ganshoren
 • Corinne De Parmentier (PRL - MR), burgemeester van Vorst
 • Magda De Galan (PS), burgemeester van Vorst
 • Dominique Dufourny (MR), burgemeester van Elsene
 • Jenny Marchandise (FDF - DéFI), burgemeester van Sint-Pieters-Woluwe
 • Andrée Payfa (FDF - DéFI), burgemeester van Watermaal-Bosvoorde en de eerste vrouwelijke burgemeester in het Brussels Gewest
 • Martine Payfa (DéFI), burgemeester van Watermaal-Bosvoorde
 • Françoise Schepmans (MR), burgemeester van Molenbeek
 • Cathy Marcus (PS), waarnemend burgemeester van Sint-Gillis
 • Nicole Dereppe (FDF - DéFI), waarnemend burgemeester van Sint-Lambrechts-Woluwe

“Hoewel we een aanzienlijke vervrouwelijking van de uitvoerende politieke functies waarnemen, blijven zij nog al te vaak het exclusieve domein van de mannen. Er bestaan overigens verschillende kostuums voor de burgemeester, afhankelijk van of je een man of een vrouw bent. De benoeming van verschillende vrouwen als burgemeester zet me ertoe aan opnieuw na te denken over het kostuum van de plaatselijke mandatarissen. Dat moet gemoderniseerd, vereenvoudigd en verbrusseld worden, maar vooral ook uniseks gemaakt worden”, verklaart Bernard Clerfayt.

Vanaf 24 mei zullen Mariam El Hamidine, Claire Vandevivere en Jean-Pierre Van Laethem dus het roer van hun gemeente overnemen als burgemeester. Deze benoeming maakt een einde aan een periode van een aantal weken waarin Vorst en Jette een waarnemend burgemeester hadden.

“Het leiden van een gemeente is een spannend en oh zo boeiend en fascinerend project. Door zo dicht mogelijk bij de burger te staan, biedt het lokale bestuur reële kansen om een duurzame impact te hebben op het dagelijks leven van de inwoners. Ik wens mevrouw El Hamidine en mevrouw Vandevivere alsook de heer Van Laethem veel succes in hun nieuwe functies”, besluit Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen.

De eedafleggingen vinden plaats op 24 mei 2022 om 11 uur op het kabinet van de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen (Sint-Lazaruslaan 10 – 14de verdieping).

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

Opvangplaatsen voor Oekraïeners te creëren

Persartikel
10 miljoen euro om opvangplaatsen voor Oekraïeners te creëren

Uittreksel uit het artikel verschenen in Het Laatste Niews :

[…] De Brusselse regering maakt 10 miljoen euro vrij voor opvangplaatsen voor Oekraïense vluchtelingen in het Brussels gewest. De centen gaan rechtstreeks naar de negentien Brusselse gemeenten, aldus Brussels minister van Plaatselijke Besturen Bernard Clerfayt (DéFI).

[…] Brussel zou in totaal zo'n 20.000 vluchtelingen moeten opvangen. "Hun prioriteit is het vinden van onderdak. In dat verband hebben de gemeenten en hun inwoners talrijke opvangplaatsen gecreëerd." De Brusselse regering maakt daarom 10 miljoen euro vrij, dat naar de Brusselse gemeenten gaat om opvangplaatsen mogelijk te maken. […]