Gewest verzoekt gemeentebesturen om TikTok te verbieden

Actualiteit
Gewest verzoekt gemeentebesturen om TikTok te verbieden

Het gebruik en de installatie van de TikTok-applicatie wordt voortaan verboden op alle diensttoestellen van de ambtenaren van de Plaatselijke Besturen. De minister van Plaatselijk Besturen, Bernard Clerfayt, heeft besloten om gemeenten te verzoeken TikTok te verbieden om te voldoen aan de eisen voor gegevensbescherming bij overheidsdiensten.

"Het is niet meer dan logisch dat de plaatselijke overheden de aanbevelingen op het gebied van cyberveiligheid opvolgen. We moeten onze Brusselse instellingen beschermen tegen elke poging tot spionage of datalekken. Daarom nodig ik de gemeenten uit deze richtlijnen snel toe te passen", aldus Bernard Clerfayt.

Oorspronkelijke beslissing van de Europese Commissie

Deze bezorgdheid over een risico voor de bescherming van persoonsgegevens maakte dat de Europese Commissie op 23 februari 2023 aangekondigde dat zij het gebruik en de installatie van de applicatie op alle diensttoestellen van haar personeel zou verbieden. Een week later volgden het Europees Parlement en de Europese Raad. De Brusselse regering deed hetzelfde.

Toepassing van richtlijnen

De Regering besloot de aanbevelingen van het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) te volgen en een omzendbrief te publiceren over het tijdelijke verbod op de installatie en het gebruik van TikTok voor het personeel van de Brusselse overheidsdiensten.

Bernard Clerfayt besliste een brief te sturen naar de 19 gemeenten met het verzoek om:

  • hun personeel te verbieden het sociaal netwerk te installeren en te gebruiken op toestellen die toebehoren aan overheidsinstanties of waarvoor zij abonnementsgeld betalen;
  • alle bestaande TikTok-applicaties op diensttoestellen te verwijderen;
  • aan te bevelen de applicatie niet op persoonlijke toestellen te installeren.

TikTok : la Région invite les administrations communales à interdire l’application

Persbericht

De Brusselse Regering heeft vorige week de installatie en het gebruik van de TikTok-applicatie tijdelijk verboden. De Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, Bernard Clerfayt, kondigde aan dat hij ook de gemeentebesturen zou aanbevelen een soortgelijk standpunt in te nemen. Dat is nu gebeurd.

Het concept van TikTok is het maken en delen van korte (maximaal 180 seconden) muzikale video's met "playbacks" of choreografieën. Het Chinese sociaal netwerk, dat in 2016 is ontstaan, heeft zeer snel zijn publiek gevonden. Het fenomeen is zo viraal dat het in 2018 de meest gedownloade applicatie ter wereld was.

Het is evenwel gebleken dat het gebruik ervan een risico voor de gegevensbescherming inhoudt. Als reactie op deze bezorgdheid kondigde de Europese Commissie op 23 februari 2023 aan dat zij het gebruik en de installatie van de applicatie op alle diensttoestellen van haar personeel zou verbieden. Een week later volgden het Europees Parlement en de Europese Raad.

En in het Brussels Gewest? De Regering besloot de aanbevelingen van het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) te volgen en een omzendbrief te publiceren over het tijdelijke verbod op de installatie en het gebruik van TikTok voor het personeel van de Brusselse overheidsdiensten.

Aangezien deze aanbevelingen op lokaal niveau moeten worden uitgevoerd, heeft de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, Bernard Clerfayt, besloten een brief te sturen naar de 19 gemeenten met het verzoek om:

  • hun personeel te verbieden het sociaal netwerk te installeren en te gebruiken op toestellen die toebehoren aan overheidsinstanties of waarvoor zij abonnementsgeld betalen;
  • alle bestaande TikTok-applicaties op diensttoestellen te verwijderen;
  • aan te bevelen de applicatie niet op persoonlijke toestellen te installeren.

"Het is niet meer dan logisch dat de plaatselijke overheden de aanbevelingen op het gebied van cyberveiligheid opvolgen. We moeten onze Brusselse instellingen beschermen tegen elke poging tot spionage of datalekken. Daarom nodig ik de gemeenten uit deze richtlijnen snel toe te passen", aldus Bernard Clerfayt.

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

Je stembureau kiezen in je eigen gemeente

Actualiteit
Het elektronisch stemmen nog vereenvoudigen.

De burgers van een gemeente zullen kunnen stemmen in een stembureau naar keuze, zolang het zich op de grondgebied van de gemeente bevindt. Dat wordt voorgesteld in het ontwerp van ordonnantie ter modernisering van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek.

Overtuigende test

Tijdens de verkiezingen van 2012 werd een nieuw IT-systeem om te stemmen getest in Sint-Gillis en Sint-Lambrechts-Woluwe. Dat systeem, dat eenvoudiger te gebruiken was dan de vorige versie, werd vervolgens uitgebreid naar alle Brusselse gemeenten voor de verkiezingen van 2018.

Niettemin is het nog steeds mogelijk om de kiesprocedure te moderniseren dankzij de digitalisering van een hele reeks procedures. En dat is de doelstelling van het nieuwe Brussels Gemeentelijk Kieswetboek.

Gedaan met de manuele lijsten in de stembureaus

Belangrijkste vooruitgang: het gecentraliseerd elektronisch aanstippen van de kiezers. Dit systeem zal het mogelijk maken bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen de kiezers, wanneer ze zich melden bij het stembureau, via een centrale databank aan te stippen. Deze elektronische registratie maakt dus een einde aan de verplichting om papieren aanstiplijsten manueel bij te houden. Deze digitalisering biedt de plaatselijke besturen tal van voordelen: de garantie op een vlottere circulatie in het stembureau, een papierbesparing, een vereenvoudiging van de werkzaamheden en een daling van de kosten.

Slechts één stembureau om ook te stemmen met volmacht

“Technologie om de technologie heeft slechts weinig waarde, maar wanneer zij daarentegen ten dienste staat van de burgers, is zij zinvol. In dit geval zorgt de digitalisering van de volledige stemprocedure ervoor dat de kiezers kunnen kiezen in welk stembureau ze hun stem uitbrengen. Ik denk met name aan de mensen die volmachten hebben ontvangen; zij zullen niet meer naar verschillende stembureaus moeten trekken en zullen hun plicht op dezelfde plaats kunnen vervullen”, besluit Bernard Clerfayt.

Gemeentelijk Kieswetboek: 100% digitale procedure voor verkiezingen in 2024

Persbericht

Op voordracht van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, heeft de Regering in eerste lezing haar goedkeuring gehecht aan een ontwerp van ordonnantie ter modernisering van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek. Belangrijkste vooruitgang: de burgers van een gemeente zullen kunnen stemmen in een stembureau naar keuze, zolang het zich op het grondgebied van de gemeente bevindt.

Jarenlang moest er met potlood gestemd worden; intussen stellen we vast dat ook binnen dit gebied de digitale technologie het papier vervangen heeft. In het Brussels Gewest is de “stemmachine” sinds 1994 immers de regel geworden.

En tijdens de verkiezingen van 2012 werd een nieuw IT-systeem om te stemmen getest in Sint-Gillis en Sint-Lambrechts-Woluwe. Dat systeem, dat eenvoudiger te gebruiken was dan de vorige versie, werd vervolgens uitgebreid naar alle Brusselse gemeenten voor de verkiezingen van 2018.

Niettemin is het nog steeds mogelijk om de kiesprocedure te moderniseren dankzij de digitalisering van een hele reeks procedures. En dat is de doelstelling van het nieuwe Brussels Gemeentelijk Kieswetboek.

Belangrijkste vooruitgang: het gecentraliseerd elektronisch aanstippen van de kiezers. Dit systeem zal het mogelijk maken bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen de kiezers, wanneer ze zich melden bij het stembureau, via een centrale databank aan te stippen. Deze elektronische registratie maakt dus een einde aan de verplichting om manueel papieren aanstiplijsten bij te houden. Deze digitalisering biedt de plaatselijke besturen tal van voordelen: de garantie op een vlottere circulatie in het stembureau, een papierbesparing, een vereenvoudiging van de werkzaamheden en een daling van de kosten.

Deze digitalisering houdt evenwel vooral een ander voordeel voor de burgers in. Aangezien de hele stemprocedure voortaan digitaal zal verlopen, zal het mogelijk zijn te stemmen in een stembureau naar keuze, in zoverre dat het zich op het zelfde grondgebied als de domicilie van de kiezer bevindt.

“Technologie om de technologie heeft slechts weinig waarde, maar wanneer zij daarentegen ten dienste staat van de burgers, is zij zinvol. In dit geval zorgt de digitalisering van de volledige stemprocedure ervoor dat de kiezers kunnen kiezen in welk stembureau ze hun stem uitbrengen. Ik denk met name aan de mensen die volmachten hebben ontvangen; zij zullen niet meer naar verschillende stembureaus moeten trekken en zullen hun plicht op dezelfde plaats kunnen vervullen”, besluit Bernard Clerfayt.

Afspraak op 13 oktober 2024 in het stembureau van uw gemeente!

Meer info?
Pauline Lorbat – 0485 89 47 45

“De Toekomsten van Brussel”, het Gewest door de Brusselaars

Actualiteit
Burgerraadpleging "De Toekomsten van Brussel”

De Brusselse Regering heeft de minister van Plaatselijke Besturen, Bernard Clerfayt, gevraagd om een grote volksraadpleging te organiseren: “De Toekomsten van Brussel”. Doel: de Brusselaars raadplegen over de werking van hun instellingen aan de hand van thema’s die hen in hun dagelijks leven aanbelangen.

In de derde fase, in maart en april, worden een aantal bijeenkomsten georganiseerd om specifieke thema’s te bespreken en veranderingen voor te stellen. U vindt de data van deze bijeenkomsten in het inschrijvingsformulier.

Deelnemen aan een bijeenkomst “De Toekomsten van Brussel”

Schrijf u in via onderstaand formulier. De bijeenkomsten "De Toekomsten van Brussel" vinden plaats op plaatsen die bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. De wijken zijn aangegeven in het formulier. U kunt zich slechts voor één bijeenkomst inschrijven.

Sportinfrastructuur

Persartikel
Pers, Het Nieuwsblad : "Gewest maakt 25 miljoen euro vrij voor sportinfrastructuur".

Uittreksel uit het artikel verschenen in Het Nieuwsblad

De Brusselse regering heeft ingestemd met een nieuwe projectoproep voor gemeenten die het aanbod van hun sportinfrastructuur willen vergroten. Dat maakt Brussels minister Bernard Clerfayt (DéFI) bekend.

[…] “Sport is een echte katalysator voor persoonlijke ontwikkeling, draagt bij tot een goede algemene gezondheid, stimuleert het zelfvertrouwen en brengt waarden bij die essentieel zijn voor het samenleven. Sportbeoefening moet een recht worden”, vindt minister Clerfayt.

[…] De gemeenten hebben tot 10 september de tijd om hun projecten in te dienen.

25 miljoen euro voor meer en beter toegankelijke sportinfrastructuur

Actualiteit
Appel à projets 2023 pour plus d'infrastructures sportives, plus accessibles

Op voorstel van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister bevoegd voor de gemeentelijke sportinfrastructuur, lanceert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een nieuwe projectoproep voor de 19 gemeenten om het aanbod van sportinfrastructuur uit te breiden en te optimaliseren. De gemeenten hebben tot 10 september 2023 de tijd om hun projecten in te dienen.

Toegankelijkheid en spreiding van sportfaciliteiten

Een selectiecriterium wordt doorslaggevend: de investering gebeurt in een van de wijken die minder goed bedeeld zijn op het gebied van sportinfrastructuren.

Daartoe zal prioriteit worden gegeven aan projecten voor de bouw, renovatie, uitbreiding, reconversie of aankoop van sportvoorzieningen in wijken die minder goed bedeeld zijn op het vlak van infrastructuur. Een wijk wordt als minder goed bedeeld beschouwd als ze in vergelijking met andere wijken in het Gewest weinig sportvoorzieningen heeft.

Twee andere selectiecriteria vervolledigen de selectieprocedure van de projecten:

  • De infrastructuur heeft een supralokaal belang, waardoor de behoeften onder elkaar verdeeld kunnen worden. De modaliteiten inzake organisatie werden overlegd met een of meer gemeenten.
  • De gemeente verbindt zich ertoe een geharmoniseerd tarief toe te passen voor alle Brusselaars, onafhankelijk van de gemeente waarin ze wonen.

"Projecten die voldoen aan diverse indicatoren, zoals het verbeteren van de energieprestaties van de infrastructuur, het verbeteren van de toegankelijkheid van deze voorzieningen voor personen met een handicap of nog het uitbreiden van de openingsuren – voor 8u00 en na 19u00 –, kunnen in aanmerking komen voor verhoogde subsidies", licht de Brusselse minister toe.

Tegemoetkomen aan groeiende vraag

Gymnastiek, voetbal, atletiek, maar ook parkour, gewichtheffen of tai chi, Brussel biedt talloze mogelijkheden om een sport te beoefenen.

Toch is het duidelijk dat er, gezien de demografische druk, niet voldoende infrastructuur is om aan de vraag te voldoen en dat sportclubs vaak al voor het begin van het seizoen vol zitten. Sporten is echter een belangrijke kwestie.  “Sport is een echte vector voor socialisatie, federalisering, opvoeding en persoonlijke ontwikkeling, draagt bij tot een goede algemene gezondheid, stimuleert het zelfvertrouwen en brengt waarden bij die essentieel zijn voor het samenleven. Sportbeoefening moet een recht worden”, aldus Bernard Clerfayt.